Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

22 marca

Światowy Dzień Wody

Przecież żyjemy na BŁĘKITNEJ PLANECIE ... więc chyba nie ma problemu?

Z okazji DNIA WODY kropla informacji o wodzie.....

Czy wiesz do czego nam służy? Gdzie ją znajdziemy?

Ciągle słyszymy o jej oszczędzaniu...

Co my wiemy o wodzie???

Na Ziemi żyje 7 mld ludzi, a prawie miliard z nich nie ma dostępu do wody pitnej. Jak prognozuje ONZ, sytuacja będzie się pogarszać. Do roku 2025 prawie 2 mld ludzi nie będą miały co pić.

Koniec

Zdziwisz sie do czego jest używana woda! - film

Czy Polsce grozi susza?

Uwaga - problem!!!

Skąd sie biora zanieczyszczenia wód?

Stany skupienia wody

Wstęp

Wyszukaliśmy dla Was informacje o .....

Oszczędzanie wody

Zadania interaktywne

Woda - podstawa wszelkiego życia

Ciekawostki

Czy wszędzie jest równy dostęp do wody - film

Zasoby wody

Obieg wody

22 marca

Budowa wody

Ideą obchodów jest uświadomienie jak ogromną rolę pełni w naszym życiu i jaki jest dostęp do zasobów wodnych na świecie.

Budowa cząsteczki wody

Woda jest substancją zbudowaną z cząsteczek. Każdą cząsteczkę tworzą dwa atomy wodoru połączone z jednym atomem tlenu.

Zasoby wody

Powierzchnia Ziemi jest prawie w 71% pokryta wodą. Z tego aż 97% to woda mórz i oceanów.

Pozostała część wody jest uwięziona w: lodowcach, tworzy rzeki i zbiorniki wodne, znajduje się w wodach podziemnych, glebie, powietrzu oraz jest składnikiem organizmów żywych.

Woda jest niezwykłą substancją. Jako jedyna występuje na Ziemi w trzech stanach skupienia.

Trochę chemii

W ciele stałym drobiny substancji są położone blisko siebie i nie przemieszczają się. W cieczy drobiny znajdują się w większych odległościach od siebie, poruszają się i zderzają się ze sobą bardzo często. Gdy substancja jest w stanie gazowym, jej drobiny znajdują się daleko od siebie, przemieszczają a z uwagi na dostępną wolną przestrzeń rzadziej zderzają się niż w stanie ciekłym.

OBIEG WODY

Ilość wody na kuli ziemskiej jest stała, choć woda jest w ciągłym ruchu. Przemieszczanie się wody jest wywołane przez dwa czynniki – Słońce i grawitację. Energia słoneczna powoduje parowanie wody, a siła przyciągania ziemskiego – opadanie kropli wody z atmosfery na powierzchnię Ziemi, a następnie jej spływanie i przesiąkanie do mórz oraz oceanów

Zarodki zwierząt rozwijają się w środowisku wodnym, które zapewnia im stałą temperaturę i wilgotność.

Umożliwia regulację temperatury ciała, ma wpływ na wymiary i kształt komórek.

Woda jest środowiskiem, w którym przebiega większość procesów życiowych i rozpuszczalnikiem dla wielu związków chemicznych.

Woda jako podstawa wszelkiego życia!

Człowiek a woda!!!

Organizm ludzki wytrzyma bez wody tylko kilka dni. Człowiek nie ma możliwości gromadzenia wody w organizmie (wielbłądy mają w tym względzie nad nami olbrzymią przewagę) i musi codziennie na nowo się w nią zaopatrywać - powinniśmy dziennie przyjmować ok. 2 litrów wody (pijąc i jedząc).

Skąd się biorą zanieczyszczenia wód?

!!!

Ze względu na to, że 1/3 ludności świata mieszka na terenach objętych deficytem wody, a 11% populacji nie ma zapewnionego dostępu do czystej wody pitnej, oszczędzanie wody wydaje się być bardzo uzasadnionym działaniem.

Woda jest niezbędna dla naszego organizmu i każdej formy życia na Ziemi. Dlatego trzeba dbać o jej zasoby. Nie chodzi o to, aby odmawiać sobie dostępu do wody i przyjemności korzystania z niej, ale o kontrolowanie jej zużycia podczas wykonywania codziennych czynności.

Stale słyszymy o konieczności oszczędzania wody z powodu kurczących się jej zasobów. Tymczasem woda pokrywa większą część powierzchni naszej planety. Więc jak to możliwe, że jej brakuje?

Zasoby wody słodkiej na kuli ziemskiej rozmieszczone są bardzo nierównomiernie. Istnieją regiony deficytu i nadwyżki wody. Obszary nadwyżek zasobów wodnych są niewielkie i występują w klimacie równikowym (np. Amazonia, Kongo, Kamerun), wilgotnym monsunowym (np. Assain, Bangladesz) oraz wilgotnym, umiarkowanym, chłodnym (np. Norwegia).Obszary z deficytem wody lub poważnie nim zagrożone stanowią większość.

Problem z brakiem wody narasta - mapa przedstawia globalne ryzyko suszy na naszej planecie!

Polska jest w Europie jednym z najuboższych w wodę krajów. W latach 1946-2016 średnia roczna zasobów wodnych przypadająca w Europie na głowę mieszkańca wynosiła 5000 m3 wody, natomiast w Polsce tylko 1800 m3. Dlatego eksperci niepokoją się o ilości zasobów wody w Polsce. Z tego powodu w przyszłości Polska będzie musiała przeciwdziałać niedoborom wody w wodociągach i walczyć z coraz częstszymi suszami, wysychaniem rzek i obniżaniem się poziomu wód gruntowych.

Czy Polsce grozi susza?

Polska - wielkość zasobów wodnych stawia nas na 26 miejscu (ostatnie miejsca) w Europie. Zużycie wody w Polsce z roku na rok rośnie. Woda wykorzystywana jest głównie przez przemysł (ok.67%), gospodarkę k.21%) oraz rolnictwo i leśnictwo (ok.12%). Powoduje to ciągły wzrost ilości ścieków przemysłowych i komunalnych, co z kolei stanowi podstawowe zagrożenie dla wód powierzchniowych. Bardzo istotne jest więc mądre wykorzystywanie, nie marnowanie i oczyszczanie zużytej wody.

Nie wszędzie dostęp do wody jest równy!

Ciekawostki!

Lód ma mniejszą gęstość niż woda ciekła i dlatego unosi się na jej powierzchni

Niska w stosunku do gęstości ciekłej wody, gęstość lodu ma bardzo ważne znaczenie dla istnienia życia wodnego na Ziemi. Lód, który tworzy się na powierzchni wody, izoluje jej głębsze warstwy i chroni je przed zamarzaniem. Umożliwia w ten sposób egzystencję organizmom wodnym w czasie mrozów.

Słodka ? Słona?

Zobacz do czego zużywamy wodę! Niektóre przykłady będa dla nas zaskoczeniem.

Play

Czy znasz wszystkie odpowiedzi?

W ciągu zaledwie 20 lat poziom wody w argentyńskim jeziorze Laguna Mar Chiquita zmniejszył się o 25%.

... Żyjąc w naszej rzeczywistości nie dostrzegamy braku wody, odkręcamy kran ... i jest.......ale patrzeć trzeba z myślą o przyszłych pokoleniach...

Prezentacja powstała w oparciu o:- zasoby Internentu- treści i zdjęcia z podreczników różnych wydawnictw- inrormacje PAH i Fundacji Nasza Ziemia

Dziękujemyza uwagę!!!

Materiały przygotowały uczennice z Koła "BIO-logicznie": Marcelina BorowskaLilianna KubalewskaAnna KrollWiktoria Schmidtpod kierunkiem Marzeny Kieca