Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

QUIZ

HISTORYCZNY

START

Zygmunt II August

Zygmunt I Stary

Jan Olbracht

Pytanie 1

Ostatnim królem Polski z Dynastii Jagiellonów był:

Brawo!

dalej

1605

1505

1600

Bitwa pod Kircholmem odbyła się w roku...

Pytanie 2

Brawo!

dalej

1791

1772

1789

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w roku...

Pytanie 3

Brawo!

dalej

Władysława Jagiełło

Zygmunta I Starego

Ludwika Andegaweńskiego

Pytanie 4

Bona Sforza była żoną króla Polski:

Brawo!

dalej

1683

1629

1673

Pytanie 5

Bitwa pod Wiedniem, między wojskami polsko-cesarskimi, a armią Imperium Osmańskiego została stoczona w roku...

Brawo!

dalej

Mieszko I

Bolesław Chrobry

Mieszko II

Pytanie 6

Pierwszym koronowanym władcą Polski był:

Brawo!

dalej

28.09.1939r.

17.09.1939r.

01.09.1939r.

Agresja ZSRR na Polskę miała miejsce...

Pytanie 7

Brawo!

dalej

1989

1981

1980

Obrady „Okragłego stołu” odbyły się w roku:

Pytanie 8

Brawo!

dalej

gen.Franciszek Kleeberg

gen.Władysław Anders

gen.Zygmunt Berling

Pytanie 9

Dowódcą SGO „Polesie” w bitwie pod Kockiem był:

Brawo!

dalej

Roman Dmowski

Józef Piłsudski

Wincenty Witos

Przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej był:

Pytanie 10

Brawo!

dalej

Dziękujemy:)