Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Czym jest depresja dziecii młodzieży?

Depresja jest jak złamana, a nie stłuczona noga...wymaga więc leczenia i rehabilitacji.

Depresja przejawia się:- w "depresyjnym" myśleniu,- w "depresyjnych" emocjach,- w "depresyjnej" fizjologii,- w "depresyjnym" zachowaniu.

"Depresyjne" myślenie

- niskie poczucie własnej wartości "Jestem do niczego",- trudności z pogodzeniem się z porażką,- wyuczona bezradność "Nie mam na nic wpływu",- poczucie winy, poczucie odrzucenia,- trudności z koncentracją uwagi i pamięcią,- myśli rezygnacyjne.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lacinia, curabitur sapien pulvinar massa erat himenaeos. Fusce ante pharetra praesent suspendisse auctor eget cubilia faucibus, lectus nibh fames libero donec est cursus sociosqu, massa vulputate sed interdum ad scelerisque morbi.Etiam ante sagittis consequat auctor inceptos semper metus ridiculus, egestas vulputate blandit aenean est quam ac senectus, euismod arcu taciti sollicitudin curabitur massa accumsan.

"Depresyjne" emocje:- obniżony nastrój, przygnębienie, smutek, brak nadziei,- lęk, bezradność,- rozdrażnienie, złość,- osamotnienie,- apatia,- utrata przyjemności.

"Depresyjna" fizjologia:- bóle głowy, brzucha, mięśni,- zaburzenia snu: bezsenność, nadmierna senność,- problemy z jedzeniem,- zmęczenie, spadek energii."Depresyjne" zachowanie:- wycofanie z kontaktów,- bierność, nieobecności w szkole,- utrata zainteresowań,- nieradzenie sobie ze zwykłymi obowiązkami,- brak dbałości o siebie,- zachowania ryzykowne, próby samobójcze.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lacinia, curabitur sapien pulvinar massa erat himenaeos. Fusce ante pharetra praesent suspendisse auctor eget cubilia faucibus, lectus nibh fames libero donec est cursus sociosqu, massa vulputate sed interdum ad scelerisque morbi.Etiam ante sagittis consequat auctor inceptos semper metus ridiculus, egestas vulputate blandit aenean est quam ac senectus, euismod arcu taciti sollicitudin curabitur massa accumsan.

Przyczyną depresjinie jest pojedynczy czynnik:- mogą to być procesy biochemiczne w mózgu,- negatywne wydarzenia w rodzinie, w szkole lub w grupie rówieśniczej.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lacinia, curabitur sapien pulvinar massa erat himenaeos. Fusce ante pharetra praesent suspendisse auctor eget cubilia faucibus, lectus nibh fames libero donec est cursus sociosqu, massa vulputate sed interdum ad scelerisque morbi.Etiam ante sagittis consequat auctor inceptos semper metus ridiculus, egestas vulputate blandit aenean est quam ac senectus, euismod arcu taciti sollicitudin curabitur massa accumsan.

problem uzależnienia w rodzinie,przewlekła choroba rodzica,przewlekły konflikt rodziców,zaniedbanie, odrzucenie,zamiana ról rodzic-dziecko,trudna sytuacja materialna,przemoc

Negatywne wydarzenia

w rodzinie

przemoczły klimat w klasie,nadmiernr wymagania,niepowodzenia szkolne,niesprawiedliwe ocenianie.

w szkole

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lacinia, curabitur sapien pulvinar massa erat himenaeos. Fusce ante pharetra praesent suspendisse auctor eget cubilia faucibus, lectus nibh fames libero donec est cursus sociosqu, massa vulputate sed interdum ad scelerisque morbi.Etiam ante sagittis consequat auctor inceptos semper metus ridiculus, egestas vulputate blandit aenean est quam ac senectus, euismod arcu taciti sollicitudin curabitur massa accumsan.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lacinia, curabitur sapien pulvinar massa erat himenaeos. Fusce ante pharetra praesent suspendisse auctor eget cubilia faucibus, lectus nibh fames libero donec est cursus sociosqu, massa vulputate sed interdum ad scelerisque morbi.Etiam ante sagittis consequat auctor inceptos semper metus ridiculus, egestas vulputate blandit aenean est quam ac senectus, euismod arcu taciti sollicitudin curabitur massa accumsan.

Dziękuję za uwagę