Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

קהילות ורשתות חברתיות

עינבל אריאלי

לא רק מה שחשבת

התחלה

שאלות להבחנה

סוגי רשתות

רשת חברתית

קהילה

מטלה

תפקידי הרשתות החברתיות

תוכן עיניינים

צפייה בהקלטת הנושא

אפשרויות למידה

צפייה בסרטון על חומר הלימוד

קריאת חומר הלימוד

לצפייה יש ללחוץ על תמונת הלפ טופ

קהילה

קהילה מורכבת מקבוצות המקיימות יחסי גומלין ביניהם

לקהילה שלושה מימדים

ממד גאוגרפי

ממד חברתי

ממד פסיכולוגי תרבותי

לפרטים

לפרטים

לפרטים

האדם יוצר קהילה כדי למלא צרכים אקספרסיביים

ממד גיאוגרפי

אנשים החיים באזור גיאוגרפי מסוים מקיימים יחסי גומליין ביניהם. קהילות התפתחו סביב תכונות גיאוגרפיות של קרקע פורה ונתיבי מים נוחים. היום יש קהילות ללא ממד גיאוגרפי כמו קהילות וירטואליות באינטרנט.

ממד פסיכולוגי-תרבותי

קיימת תחושת שייכות בין אנשים החיים יחד. לאנשים יש מערכת תרבותית משותפת. הם מזהים את עצמם כשייכים לקהילה. לדוגמא, אנשים החיים בשכונה אחת ששותפים לערכים מסוימים כמו אהבת הארץ.

ממד חברתי

פעילות הגומלין בין אנשים מתרחשת ומתנהלת במקום מפגש כמו מקומות בילוי, קניונים, גנים ציבוריים, בתי כנסת, מתנ"סים וכדומה. יש מאין "קו גבול" שתוחם את האנשים בחיים במסגרת חברתית מסוימת. אנשים מרגישים שייכות לאחרים ורואים את עצמם כבני קהילה בתוך הגבולות האלה

רשת חברתית

מכלול הקשרים והיחסים של הפרט עם אנשים אחרים, שאיתם יש לו מידה משתנה של יחסי גומלין.

פרטים


עם מי שקרוב אלינו ברשת, יש לנו אינטראקציות רבות (משפחה, חברים, קבוצות השתייכות). בשולי הרשת, ישנם אנשים שאנחנו מכירים, אך כמעט ואין לנו יחסים איתם (למשל, אנשים מהשכונה).

במהלך חיינו משתנה הרשת החברתית שלנו ומתרחבת, כתוצאה מהכרויות חדשות ומסגרות חברתיות חדשות. היא כוללת רשתות רבות ורחוקות (כגון חברים של ההורים שלנו).

הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת הרחבת הרשתות החברתיות ע"י יצירת קשרים עם אנשים שרחוקים מאיתנו, דרך האינטרנט. כך נוצרות למשל רשתות של בעלי מקצוע, או בעלי תחביב משותף.

לעיתים קרובות יש שינויים במיקום של אנשים ברשת החברתית שלנו.

לדוגמה: המשפחה נמצאת בדר"כ במרכז הרשת ונשארת שם כל חיינו. חברים קרובים שהיו לנו בתקופת הילדות או ההתבגרות, היו במרכז הרשת אך הופכים במהלך השנים לשוליים ברשת, ואחרים תופסים את מקומם, כמו למשל חברים מהצבא/מהאוניברסיטה/מהעבודה.

מסייעות לפתח השקפות בנושאים שונים – אנו נוטים לגבש עמדות בדומה לאלו של משפחתנו וחברינו.

תפקידי הרשתות החברתיות

מסייעות להשיג משאבים וסטטוסים כלכליים – למשל, חברים ומכרים מסייעים לנו להשיג עבודה.

מקור למידע ועצה – בנוגע לעבודה, לימודים, רכישות חשובות וכד'.

מקור לקשרי חברות – אנו מכירים דרך הרשתות חברים חדשים, בני זוג.

רשת צפופה

רשת רופפת

שני סוגי רשתות חברתיות

יש קשרים מרובים ואינטנסיביים בין חברים ברשת. חברי הרשת החברתית מקיימים יחסים גם ללא מרכז הרשת. רשת כזאת מאפיינת חיים בקהילה ובה יש סיוע בבני משפחה, חברים, ידידים, מכרים.

יש מיעוט של קשרים חברתיים והם בעיקר עם בני משפחה וידידים קרובים. בין חברי הרשת אין קשרים עצמאיים אלא רק באמצעות מרכז הרשת. רשת רופפת מאפיינת חיים בעיר. יש תלות גבוהה במשפחה. בשולי הרשת ישנם אנשים שאין איתם קשרים רגשיים (כמו שכנים לרחוב או חברים של חברים). ייתכן מגעים מקריים בין אנשים ללא תחושה של שייכות קבוצתית.

ניתן להבחין בין סוגי הרשתות בעזרת שאלות:

האם רוב חברי הרשת מכירים אחד את השני בנוסף להיכרותם עם החבר?

מי שייך לרשת החברתית?

כמה סוגי מגעים קיימים בין חברי הרשת?

האם המגעים הם רק בממד אחד או כמה ממדים?

האם המגעים הדוקים או רופפים?

האם האנשים ברשת פונים אחד אל השני במצוקה אישית או משבר אישי?

האם האינטראקציות מאופיינות ברגש, השקעת מאמץ, אינטימיות, עזרה הדדית?

איזה קונפליקטים עלולים להתעורר בין יחידות שונות ברשת החברתית של הפרט?

חזרו לקלאסרום ורשמו דוגמה לרשת חברתית שאתם.ן חלק ממנה והאם היא רופפת או צפופה? מדוע?

מטלה