Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

2 kwietnia 2021 r.Rocznica śmierciśw. Jana Pawła II

dzieciństwo

Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 jako drugi syn i najmłodsze z trojga dzieci Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich.Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.

młodość

Jako nastolatek został naznaczony śmiercią najbliższych. Gdy miał 9 lat, zmarła matka (13 kwietnia 1929). Trzy lata później, 5 grudnia 1932, w wieku 26 lat, na szkarlatynę zmarł jego brat Edmund. Od września 1930, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Według jego katechetów, wyróżniała go wówczas ogromna wiarą.Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem – występował w przedstawieniach Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z wadowickich gimnazjów: żeńskiego im. Michaliny Mościckiej i męskiego im. Marcina Wadowity.

W maju 1938 Karol Wojtyła zdał egzamin dojrzałości i zgłosił się na Uniwersytet Jagielloński, na filologię polską. W związku z tym obaj z Ojcem przeprowadzili się do Krakowa, które było miastem młodości i terenem trzydziestoletniej posługi pasterskiej.

Studia

W okresie okupacji pojawiły się pierwsze młodzieńcze utwory literackie Karola Wojtyły. Był on autorem wielu poematów, sztuk teatralnych oraz artykułów, publikowanych w Krakowie pod co najmniej czterema pseudonimami.

okres okupacji

Praca robotnika fizycznego

"Fabryka stała się dla mnie, na pewnym etapie, prawdziwym seminarium duchownym, choć zakonspirowanym. Tak więc lata związane z kształtowaniem się ostatecznej decyzji pójścia do seminarium wiążą się właśnie z tym okresem".

1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.

święcenia kapłańskie

W roku 1941 umiera ojciec Karola. Jego śmierć była dla niego bardzo dotkliwym ciosem. Większość jego przyjaciół uważała, iż właśnie ona przesądziła o ostatecznej decyzji przyjęcia święceń kapłańskich.

W sierpniu 1949 roku został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Nadal skupiał się na pracy z młodzieżą i wędrówkach. Aby zmylić ówczesną milicję, zdejmował podczas nich sutannę i pozwolił, by nazywano go „wujkiem”.

Kapłaństwo i początki pracy z młodzieżą

W lipcu 1948 roku Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici, gdzie spełniał zadania wikariusza i katechety. Wolny czas starał się spędzać z młodzieżą.

Konsekracja biskupia

4 lipca 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Jako biskup przyjął, zgodniez obyczajem, hasło przewodnie swej posługi, które brzmiało: "Totus Tuus".

KARDYNAŁ

Podczas konsystorza z 26 czerwca 1967 r. został nominowany kardynałem.28 czerwca 1967 r. otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego z Afryki. Jako biskup diecezji krakowskiej wizytował parafie, odwiedzał klasztory.W 1965 r. otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej.Spotykał się z inteligencją krakowską, zwłaszcza ze środowiskiem naukowymi artystycznym. Ponadto jeździł na Podhalei w Tatry.

Pierwsza pielgrzymka do Polski

I pielgrzymka do Polski – 1979 r. Przemówił do wiernych: „I wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem, ja Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia (…) , wołam wraz z wami wszystkimi: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi."

Tego samego roku na krakowskich Błoniach podczas wielkiego Bierzmowania Narodu Jan Paweł II powiedział: „Proszę was: – abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to.”

W okresie okupacji pojawiły się pierwsze młodzieńcze utwory literackie Karola Wojtyły. Był on autorem wielu poematów, sztuk teatralnych oraz artykułów, publikowanych w Krakowie pod co najmniej czterema pseudonimami.

okres okupacji

Praca robotnika fizycznego

"Fabryka stała się dla mnie, na pewnym etapie, prawdziwym seminarium duchownym, choć zakonspirowanym. Tak więc lata związane z kształtowaniem się ostatecznej decyzji pójścia do seminarium wiążą się właśnie z tym okresem".

Głoszenie ewangelii w najodleglejszych zakątkach ziemi

Papież Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki.Odwiedził blisko 200 krajów na wszystkich kontynentach.Kiedy rozpoczął w 1999 roku 85 podróż, do Meksyku i USA, dziennikarze zapytali go, czy pragnie jeszcze odwiedzić inne kraje. Odpowiedział: „Te największe, to znaczy dawny Związek Radziecki, czyli obecną Rosję europejską i azjatycką, oraz Chiny". Marzenie Ojca Świętego nie spełniło się .

Choroba i cierpienie

Jan Paweł II od 1992 r. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci.

Ostatnie pożegnanie z ojczyzną

W swoim testamencie zapisał: „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie” - te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza: Totus Tuus. Po śmierci proszę o Msze Święte i modlitwy".

Dnia 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 odszedł od nas …

Beatyfikacja i kanonizacja

Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Pawła II rozpoczął się właściwie żądaniem santo subito („święty natychmiast”), który był zwrotem pojawiającym się na transparentach zgromadzonych osób podczas uroczystości pogrzebowych papieża Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watykanie 8 kwietnia 2005 roku. W ten sposób wierni Kościoła katolickiego domagali się od przyszłego papieża, jeszcze przed jego wyborem, aby niezwłocznie po rozpoczęciu nowego pontyfikatu podjął procedurę zmierzającą do kanonizacji Jana Pawła II.

Proces beatyfikacyjny papieża Jana Pawła II rozpoczął się uroczyście 28 czerwca 2005 roku, czyli niecałe trzy miesiące po śmierci Ojca Świętego. 30 września 2013 roku papież Franciszek ogłosił dzień 27 kwietnia 2014 roku (Niedziela Miłosierdzia Bożego) jako datę kanonizacji Jana Pawła II.

ulubiona pieśń Ojca Świętego

Dziękujemyza uwagę!