Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

oprac. Anna Słomska

23 kwietnia

Prawa autorskie

Róża za książkę

Stan czytelnictwa w Polsce

Co to za święto?

Dlaczego 23 kwietnia ?

Źródła

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. To święto autorów, ilustratorów, wydawców, książek, czytelników i czytelnictwa.
Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii, w 1926 roku.
W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym od roku 1930.
Światowe święto książki obchodzimy od 1995 roku.

1. 39% - lekki wzrost czytelnictwa w Polsce [online] [dostęp 15 marca 2021], dostępny w Internecie: https://www.bn.org.pl/w-bibliotece/3966-39%25---lekki-wzrost-czytelnictwa-w-polsce.html

2. Gandalf, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - ciekawostki! [online] [dostęp 17 marca 2021], dostępny w Internecie: https://www.gandalf.com.pl/blog/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich

3. Przewodnik po prawie autorskim [online] [dostęp 12 marca 2021], dostępny w Internecie: www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim

4. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich [online] [dostęp 10 marca 2021], dostępny w Internecie: pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Ksi%C4%85%C5%BCki_i_Praw_Autorskich

5. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994)


Prawo autorskie

You can write a description here

Prawo autorskie

Żródło: https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim

Utworem jest

Wiersz

Akt normatywny (ustawa)

Referat

Zdjęcie

Krótka informacja prasowa

Sprawdź

Popraw błędy

Brawo !

+ info

Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Co nie jest utworem?

W polskim prawie utworami nie są: akty normatywne i ich projekty, dokumenty lub materiały urzędowe, znaki
i symbole, proste informacje testowe, metody i zasady działania, dzieła które powstały zgodnie ze ścisłą instrukcją.

Utwór podlega ochronie wynikającej z prawa autorskiego. W szczególności utworami objętymi ochroną prawno-autorską są:

1) filmy,
2) muzyka,
3) fotografie,
4) książki,
5) piosenki,
6) plakaty,
7) przedstawienia teatralne,
8) projekty architektoniczne

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

 • akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
 • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
 • opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
 • proste informacje prasowe.

Z takich utworów możemy korzystać w sposób dowolny.

Twórca - osoba (niezależnie od wieku), która stworzyła dzieło, utwór.

Współtwórcy - współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólne.


Zaznacz (kliknij) prawidłowe odpowiedzi

Prawo autorskie

Żródło: https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim

Autrskie prawa majątkowe

Są zbywalne

Wygasają po 70 latach od śmierci autora

Dają prawo kontroli nad korzystaniem z utworu

Ograniczają użytkownikom prawo do rozpowszechniania

Sprawdź

Popraw błędy

Brawo !

+ info

Prawa autorskie

Ogół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo twórcy do decydowania
o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści.

Autorskie prawa osobiste – są niezbywalne, przysługują twórcy (prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, pseudonimem bądź publikacji anonimowej)

Autorskie prawa majątkowe –zbywalne, dają autorowi możliwość korzystania
z utworu i czerpania pożytków z jego wykorzystania. Z reguły przysługują autorowi, do momentu zawarcia ew. umowy ich przeniesienia. Jeśli ktoś wykonuje utwory
w ramach etatu pracowniczego, autorskie prawa majątkowe przysługują pracodawcy.

Zaznacz (kliknij) prawidłową odpowiedź

Nie można przenieść ich na inne osoby

Prawo autorskie

Żródło: https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim

Dozwolony użytek prywatny

Pozwala pożyczyć książkę znajomemu

Pozwala na rozpowszechnianie utworów wszystkim chętnym

Pozwala na skopiowanie płyty CD w celu słuchania w samochodzie

Daje prawo cytowania

Sprawdź

Popraw błędy

Brawo !

+ info

Jak legalnie korzystać z utworów?

Dozwolony użytek osobisty – to możliwość nieodpłatnego korzystania z dzieła dla własnych, prywatnych potrzeb, także w kręgu osób, z którymi jesteśmy związani osobiście, np. koledzy i rodzina na seansie filmowym, muzycznym w naszym domu.

Dozwolony użytek publiczny – zezwala na korzystanie z utworów dla określonych celów: dydaktycznych, naukowych, informacyjnych i kulturalnych. Odnosi się np. do korzystana z utworów przez szkoły w celach dydaktycznych czy do prawa stosowania cytatu, dla celów analizy krytycznej, wyjaśniania, nauczani.

Należy zawsze pamiętać o konieczności podania autora i źródła.

Uwaga: Nie wolno korzystać z programów komputerowych bez określonej licencji, choć one też są utworami, nawet w celach dydaktycznych.

Zaznacz (kliknij) prawidłowe odpowiedzi

Uprawnia do bezpłatnie korzystania z programów komputerowych

Prawo autorskie

Żródło: https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim

Autorskie
prawa osobiste

Sprawdź

Popraw błędy

Brawo !

+ info

Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Co nie jest utworem?

W polskim prawie utworami nie są: akty normatywne i ich projekty, dokumenty lub materiały urzędowe, znaki i symbole, proste informacje testowe, metody i zasady działania, dzieła które powstały zgodnie ze ścisłą instrukcją.

Utwór podlega ochronie, wynikającej z prawa autorskiego. W szczególności utworami objętymi ochroną prawno-autorską są:

1) filmy,
2) muzyka,
3) fotografie,
4) książki,
5) piosenki,
6) plakaty,
7) przedstawienia teatralne,
8) projekty architektoniczne

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

 • akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
 • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
 • opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
 • proste informacje prasowe.

Z takich utworów możemy korzystać w sposób dowolny.

Twórca - osoba (niezależnie od wieku), która stworzyła dzieło, utwór.

Współtwórcy - współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólne.

kty architektoniczne.


Autorskie
prawa majątkowe

Domena publiczna

zgrupuj z tekstem

zgrupuj z ramką

 • 1000
 • 30
 • 10
 • 500

opóźnienie wejścia (ms)
opóźnienie pojawiania liter (ms)
przyspieszenie
opóźnienie nowego akapitu

Dobra odpowiedź : obszar do kliknięcia, który należy umieścic na pierwszym planie/w warstwie wierzchniej i zgrupować z obiektem Genially (może być duplikowany)

Zła odpowiedź : obszar do kliknięcia, który należy umieścic na pierwszym planie/w warstwie wierzchniej i zgrupować z obiektem Genially (może być duplikowany)

Element, który należy zgrupować z obiektem Genially, pojawi się gdy zaznaczone zostana wszystkie dobre odpowiedzi (może być duplikowany)

Przycisk Sprawdź (pojedynczy/nie można duplikować, jest nieobowiązkowy)

Element, który należy zgrupować z obiektem Genially, pojawi się jeśli są błędy (nie wszystkie prawidłowe odpowiedzi zostały zaznaczone, lub zaznaczono błędne odpowiedzi)(może być duplikowany, działa wyłącznie razem z przyciskiem Sprawdź/Valider

CRUZ - Wszystkie elementy są opcjonalne

Element, który należy zgrupować z obiektem Genially, zniknie gdy zaznaczone zostana wszystkie dobre odpowiedzi (może być duplikowany)

tłumaczenie

Róża za książkę

23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym świętem naro-dowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z książek

Kliknij na książkę

Róża za książkę

23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym świętem naro-dowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z książek

Kliknij na książkę

Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 roku

Data jest symboliczna dla literatury światowej. 23 kwietnia 1616 roku zmarli:

Dlaczego 23 kwietnia?

William Shakespeare

Inca Garcilaso de la Vega

Miguel de Cervantes

Vladimira Nabokova

Halldóra Laxnessa

Maurice’a Druona

Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np.

Data jest symboliczna dla literatury światowej. 23 kwietnia 1616 roku zmarli:

William Shakespeare

Inca Garcilaso de la Vega

Miguel de Cervantes

Dlaczego 23 kwietnia?

 • 1000
 • 30
 • 10
 • 500

opóźnienie wejścia (ms)
opóźnienie pojawiania liter (ms)
przyspieszenie
opóźnienie nowego akapitu

Dlaczego 23 kwietnia?

Vladimira Nabokova

Halldóra Laxnessa

Maurice’a Druona

Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np.

 • 1000
 • 30
 • 10
 • 500

opóźnienie wejścia (ms)
opóźnienie pojawiania liter (ms)
przyspieszenie
opóźnienie nowego akapitu