Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Masz wiadomość

2500

140

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Tychach, mają zaszczyt przedstawić Uczniom szkół podstawowych i ich Rodzicom ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/2022.

Najlepsze technikum w Tychach.

https://zs5.tychy.pl

Jak nas znaleźć ?Po prostu wpisz ...

Najwięcej zawodów w szkole branżowej.

https://zs5.tychy.pl

Można także szukać ...

WARTO WIEDZIEĆ

Zespół Szkół nr 5– potocznie zwany „Budowlanką” – to szkoła z tradycjami.Kształci fachowców już od 1962 roku.

Od 2015 roku zdobywamy Tarcze dla Najlepszych Techników w Polsce(o przyznaniu Tarczy decydują wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych)

Zaplanuj swój dojazd do szkoły. Jesteśmy w centrum. Lepszej lokalizacji nie znajdziesz.

43-100 Tychy ul. Edukacji 11 (32) 227-37-33 513-032-864

facebook.com/tyskabudowlanka

https://zs5.tychy.pl

Zapamietaj gdzie nas szukać.

Baza szkoły

Szkoła budynek główny

Warsztaty szkolne

Basen

Strefa relaksu

Siłownia

Biblioteka

Pracownia obrabiarek

Pracownia fryzjerska

WYBIERZ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY

TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2021/2022 TECHNIKUM NR 4

Klasa 1 B Technik budownictwa z elementami obsługi nieruchomości

Klasa 1 MTechnik mechanik obsługa obrabiarek cyfrowych

Klasa 1 A Technik architektury krajobrazu z elementami florystyki

Technik architektury krajobrazu z elementami florystyki

Technik architektury krajobrazuprojektuje, wykonuje i pielęgnuje tereny zielone;rozpoznaje gatunki roślin ozdobnych;wykorzystuje grafikę komputerową do projektowania ogrodów.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU z elementami florystykiNauka trwa 5 latAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;Zajęcia praktyczneZajęcia praktyczne 1 dzień w tygodniu w klasie I, II i III na warsztatach i obiektach szkolnych, praktyka zawodowa 8 tygodni (280 godzin) w klasie III i IV poza szkołą.Po 5 letniej nauce w szkole nauczymy cię:rozpoznawać gatunki roślin ozdobnych, chwastów, typy i rodzaje glebrozróżniać i dobierać narzędzia, sprzęt i maszyny do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych;wykonywać rysunki odręczne z zastosowaniem różnych technik rysunkowych i barwnych oraz z wykorzystaniem technik komputerowych;projektować układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych;dobierać rośliny do urządzania ogrodów, parków i terenów zielonychwykonywać podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne roślin ozdobnych;przeprowadzać inwentaryzację szaty roślinnej;rozliczać koszty robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnychwykonywać projekty florystyczne ( stroiki , wiązanki itp.)przygotujemy do egzaminu na prawo jazdy kat.TBy zdobyć tytuł technika architektury krajobrazu trzeba zdać dwa egzaminy z następujących kwalifikacji:Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazów (OGR. 03) po III klasieOrganizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (OGR.04) po klasie IVAbsolwenci szkoły w zawodzie technik architektury krajobrazu mogą podejmować pracę w:pracowniach prowadzących działalność w zakresie projektowania architektury krajobrazuprzedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazujednostkach samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin) na stanowiskach związanychz utrzymaniem terenów zielonychprzedsiębiorstwach i instytucjach innych branż , w których znajdują się obiekty architektury krajobrazuinstytucjach związanych z ochroną środowiskaparkach narodowych i krajobrazowychmogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek

Technik mechanik obsługa obrabiarek cyfrowych

"Diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore"

Título aquí

Technik mechanikopracowuje dokumentację podstawowych procesów technologicznych;dobiera materiały, narzędzia, maszyny do realizowania zadań;wykonuje i nadzoruje obróbkę materiałów na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.

Technik mechanikopracowuje dokumentację podstawowych procesów technologicznych;dobiera materiały, narzędzia, maszyny do realizowania zadań;wykonuje i nadzoruje obróbkę materiałów na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.

Technik mechanikopracowuje dokumentację podstawowych procesów technologicznych;dobiera materiały, narzędzia, maszyny do realizowania zadań;wykonuje i nadzoruje obróbkę materiałów na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.

TECHNIK MECHANIK obsługa obrabiarek cyfrowychNauka trwa 5 latTechnicy mechanicy zajmują się wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii i zupełnie zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika. Pojawiło się wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie, w tym technik mechanik zajmujący się obsługą maszyn sterowanych numerycznie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Programowanie obróbki i nadzór nad poprawnością pracy maszyn stworzył duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności na operatorów maszyn sterowanych numerycznie i specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. Technik mechanik posiada także ogólną wiedzę techniczną i umiejętności pracy na konwencjonalnych maszynach z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi.W wyniku kształcenia technik mechanik zdobędzie umiejętności i będzie potrafił:posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną , technologiczną i eksploatacyjnądobierać materiały narzędzia maszyny i urządzenia do realizowania zadaństosować podstawowe metody obróbki i łączenia materiałówmierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczneopracować dokumentację podstawowych procesów technologicznychoceniać stan technicznych obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod i diagnostyki technicznejsporządzać harmonogramy prac, obliczać ich pracochłonność i kosztyprzygotowywać i wykonywać obróbkę na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających i na obrabiarkach sterowanych numeryczniekontrolować parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;kontrolować przebieg prac na danym stanowisku;kontrolować wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;zarządzać gospodarką materiałową oraz odpadami;sporządzać dokumentację sprawozdawczą produkcji.Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych szkolnych pracowniach mechanicznych: modelowania przestrzennego części maszyn i programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) i pracowni komputerowego wspomagania projektowania gdzie uczniowie poznają obsługę programu komputerowego AUTO CAD oraz SOLID EDGE. W czasie nauki uczniowie odbywają także 8- tygodniową praktykę u pracodawców.By zdobyć tytuł technika mechanika trzeba zdać dwa egzaminy z następujących kwalifikacji:MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających po 3 klasieMEC.09.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń; po 4 klasieAbsolwent ma szanse zatrudnienia w:firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,nadzorze przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,Po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminu maturalnego uczeń ma również szeroki wybór kierunków kształcenia na wyższych uczelniach.

Technik budownictwa z elementami obsługi nieruchomości

Technik budownictwa:organizuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie robót budowlanych;wykonuje szkice i rysunki techniczne;sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentację przetargową.

Technik budownictwa:organizuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie robót budowlanych;wykonuje szkice i rysunki techniczne;sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentację przetargową.

Technik budownictwa:organizuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie robót budowlanych;wykonuje szkice i rysunki techniczne;sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentację przetargową.

TECHNIK BUDOWNICTWA z elementami zarządzania nieruchomościamiNauka trwa 5 latW szkole w ramach zajęć przygotujemy cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:wykonywania określonych robót budowlanych;organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót budowlanych i wykończeniowych;sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.Ponadto istnieją w szkole możliwości ukończenia dodatkowych bezpłatnych kursów poszerzających umiejętności i kwalifikacje w zależności od realizacji programów ze środków UE.Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach szkolnych, praktyka zawodowa 8 tygodni (320 godzin) w klasie III i IV realizowana poza szkołąPo 5 latach nauki nauczymy Cię:rozpoznawać rodzaje obiektów budowlanych i ich elementyrozróżniać konstrukcje obiektów budowlanych, technologie ich wykonania;rozróżniać rodzaje i elementy instalacji budowlanych i izolacji budowlanychrozpoznawać i stosować materiały budowlanewykonywać szkice i rysunki techniczneposługiwać się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażurozróżniać i stosować przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań budowlanychstosować przepisy prawa budowlanego;By uzyskać tytuł technika budownictwa uczeń szkoły w trakcie nauki w szkole zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich- po III klasieBUD. 14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów po klasie IVPo zakończeniu nauki, absolwent szkoły w maju przystępuje do egzaminów maturalnych których zdanie umożliwia kontynuację nauki na studiach wyższych np. Politechnika Śląska na wydziale architektury lub budownictwa. Można także kontynuować naukę w szkołach policealnych np. uzyskując dodatkowy zawód.Absolwenci szkoły znajdują najczęściej zatrudnienie w:Biurach projektówFirmach budowlanychAdministracji budynkówHurtowniach i sklepach budowlanychZakładają swoje firmy budowlane

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2021/2022BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

Klasa 1 b w zawodach budowlanych

Klasa 1 f w zawodzie fryzjer z elementami kosmetologii

Klasa 1 uw zawodach rzemieślniczych i usługowych

Zawody budowlane w szkole branżowej

murarz tynkarz lubmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

murarz tynkarz lubmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

murarz tynkarz lubmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

murarz tynkarz lubmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

murarz tynkarz lubmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA-KIERUNEK BUDOWLANYWybierając klasę wielozawodową budowlaną masz możliwość zdobycia zawodu, który jest obecnie pożądany przez pracodawców na rynku pracy i możesz już po 3 latach zarabiać jako fachowiec budowlaniec.W pierwszej klasie uczysz się podstaw budownictwa , poznajesz na warsztatach szkolnych specyfikę poszczególnych zawodów od strony praktycznej. Na koniec I klasy wybierasz zawód który będziesz chciał wykonywać.W ciągu 3 lat nauki nauczymy cię w zależności od wybranego po I klasie zawodu:Murarz - tynkarzwykonywać fundamenty, wznosić ściany nośne, działowe, stropy;wykonywać roboty tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne.Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwiemontowania systemów suchej zabudowy;wykonywania robót malarskich;wykonywania robót tapeciarskich;wykonywania robót posadzkarskich;wykonywania robót okładzinowych.Zajęcia praktyczne odbywasz na terenie szkolnych warsztatów i u pracodawców.Kończąc szkołę uzyskujesz świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia (wykształcenie zawodowe)By zdobyć dyplom w danym zawodzie musisz zdać egzaminy z kwalifikacji zawodowych przewidzianych w danym zawodzie. Egzaminy odbywają się w szkole i składają się z części teoretycznej i praktycznej.Po zdaniu egzaminów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie wyda ci dyplom w danym zawodzie również z europasem (wersją uznawaną w UE)Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I Stopnia możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i uzyskać po zdaniu egzaminów tytuł technika oraz maturę umożliwiającą podjęcie studiów.Dlaczego warto wybrać zawody budowlane:Budowlańcy należą do jednej z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych na rynku pracySą to dobrze płatne zawodyW czasie nauki zdobywasz doświadczenie i umiejętności praktyczne wymagane przez pracodawcęAbsolwenci kierunku budowlanego znajdą zatrudnienie w wielu małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych, montażowych, remontowych i innychDzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mogą również założyć własną firmę

Fryzjer z elementami kosmetologii

Zajęcia praktyczne u pracodawcy lub w szkolnym saloniku fryzjerskim

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - kierunek fryzjer z elementami kosmetologiiNauka trwa 3 lata.Wybierając zawód fryzjer nauczymy Cię :Świadczenia usług fryzjerskich w pełnym zakresieStosować nowoczesne aparaty i środki fryzjerskie oraz kosmetyczneJak prowadzić własny zakład fryzjerskiPraktyczna nauka zawodu: 2 dni praktyk w klasie I i II; 3 dni w klasie III.I SPOSÓB:Przed podjęciem nauki w naszej szkole znajdujesz sobie salon fryzjerski - pracodawcę z którym podpisujesz umowę, jako młodociany pracownik, na kształcenie praktyczne w danym zawodzie trwające 3 lata.Po ukończeniu szkoły otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopniaPo zakończeniu praktyki zawodowej u pracodawcy przystępujesz do egzaminu w Cechu Rzemiosł. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz dyplom czeladnika w zawodzie fryzjer.II SPOSÓB: Jeżeli nie znajdziesz salonu lub nie chcesz podpisywać umowy z pracodawcą możesz odbywać praktykę w szkole – w szkolnych pracowniach fryzjerskiej i kosmetycznej. Zajęcia odbywać się będą w kontakcie z klientami w szkolnym saloniku fryzjerskim oraz przewidziane jest dodatkowe kształcenie z zakresu umiejętności kosmetycznych w pracowni kosmetycznej.Po ukończeniu szkoły otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły zawodowej i możesz przystąpić do egzaminu z kwalifikacji : FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich przeprowadzonego w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.Po zdaniu egzaminów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie wyda ci dyplom w zawodzie fryzjer również z europasem (wersją uznawaną w UE).W obu przypadkach szkolenie teoretyczne (z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych) odbywasz u nas w szkole. Pamiętaj, że musisz chodzić na praktykę by chodzić do szkoły i na odwrót chodzenie do szkoły jest warunkiem kształcenie u pracodawcy.Jeżeli chcesz mieć tytuł i dyplom technika usług fryzjerskich musisz uzupełnić wykształcenie średnie w Branżowej Szkole II Stopnia i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

Zawody usługowe w szkole branżowej

Inne możliwe zawody wybrane przez ucznia kształcone w szkole w ramach umowy z pracodawcą:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - kierunek usługowyNauka trwa 3 lata.Wybierając klasę wielozawodową usługową masz możliwość zdobycia zawodu, spośród wielu zawodów kształconych w ramach rzemiosła. Możesz się kształcić w zawodach :sprzedawcacukiernikpiekarzkucharzlakiernik samochodowyblacharz samochodowyfotografoperator obrabiarek skrawającychoperator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychelektryk i innePrzed podjęciem nauki w naszej szkole znajdujesz sobie pracodawcę z którym podpisujesz umowę, jako młodociany pracownik, na kształcenie praktyczne w danym zawodzie trwające 3 lata.Pracodawca kieruje Cię na dokształcanie teoretyczne do szkołySzkolenie teoretyczne odbywasz: z przedmiotów ogólnokształcących u nas w szkole a z przedmiotów teoretycznych zawodowych na kursie kilkutygodniowym organizowanym poza szkołąPamiętaj, że musisz chodzić na praktykę by chodzić do szkoły i na odwrót chodzenie do szkoły jest warunkiem kształcenie u pracodawcy.Po zakończeniu praktyki zawodowej odbywasz egzamin w Cechu Rzemiosł na tytuł czeladnika w danym zawodzie lub egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w szkole uzyskując dyplom w zawodzie.

PRZED TOBĄ WAŻNY WYBÓR

WYBIERZ PRZYSZŁOŚĆ - WYBIERZ "BUDOWLANKĘ"