Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Masz wiadomość

2500

140

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Tychach, mają zaszczyt przedstawić Uczniom szkół podstawowych i ich Rodzicom ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/2022.

Najlepsze technikum w Tychach.

https://zs5.tychy.pl

Jak nas znaleźć ?
Po prostu wpisz ...

Najwięcej zawodów w szkole branżowej.

https://zs5.tychy.pl

Można także szukać ...

WARTO WIEDZIEĆ

Zespół Szkół nr 5 – potocznie zwany „Budowlanką” to szkoła z tradycjami.

Kształci fachowców już od 1962 roku.

Od 2015 roku zdobywamy Tarcze dla Najlepszych Techników w Polsce

(o przyznaniu Tarczy decydują wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych)

Zaplanuj swój dojazd do szkoły. Jesteśmy w centrum. Lepszej lokalizacji nie znajdziesz.

43-100 Tychy
ul. Edukacji 11
(32) 227-37-33
513-032-864

facebook.com/tyskabudowlanka

https://zs5.tychy.pl

Zapamietaj gdzie nas szukać.

Baza szkoły

Szkoła budynek główny

Warsztaty szkolne

Basen

Strefa relaksu

Siłownia

Biblioteka

Pracownia obrabiarek

Pracownia fryzjerska

WYBIERZ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY

TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2021/2022 TECHNIKUM NR 4

Klasa 1 B
Technik budownictwa z elementami obsługi nieruchomości

Klasa 1 M
Technik mechanik obsługa obrabiarek cyfrowych

Klasa 1 A
Technik architektury krajobrazu z elementami
florystyki

Technik architektury krajobrazu z elementami florystyki

Technik architektury krajobrazu
 • projektuje, wykonuje i pielęgnuje tereny zielone;
 • rozpoznaje gatunki roślin ozdobnych;
 • wykorzystuje grafikę komputerową do projektowania ogrodów.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU z elementami florystyki


Nauka trwa 5 lat
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;

2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;

3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;


Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne 1 dzień w tygodniu w klasie I, II i III na warsztatach i obiektach szkolnych, praktyka zawodowa 8 tygodni (280 godzin) w klasie III i IV poza szkołą.


Po 5 letniej nauce w szkole nauczymy cię:

 • rozpoznawać gatunki roślin ozdobnych, chwastów, typy i rodzaje gleb
 • rozróżniać i dobierać narzędzia, sprzęt i maszyny do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych;
 • wykonywać rysunki odręczne z zastosowaniem różnych technik rysunkowych i barwnych oraz z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • projektować układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych;
 • dobierać rośliny do urządzania ogrodów, parków i terenów zielonych
 • wykonywać podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne roślin ozdobnych;
 • przeprowadzać inwentaryzację szaty roślinnej;
 • rozliczać koszty robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych
 • wykonywać projekty florystyczne ( stroiki , wiązanki itp.)
 • przygotujemy do egzaminu na prawo jazdy kat.T


By zdobyć tytuł technika architektury krajobrazu trzeba zdać dwa egzaminy z następujących kwalifikacji:

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazów (OGR. 03) po III klasie
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (OGR.04) po klasie IV


Absolwenci szkoły w zawodzie technik architektury krajobrazu mogą podejmować pracę w:

 • pracowniach prowadzących działalność w zakresie projektowania architektury krajobrazu
 • przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu
 • jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin) na stanowiskach związanych
  z utrzymaniem terenów zielonych
 • przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż , w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu
 • instytucjach związanych z ochroną środowiska
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek

Technik mechanik obsługa obrabiarek cyfrowych

"Diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore"

Título aquí

Technik mechanik

 • opracowuje dokumentację podstawowych procesów technologicznych;
 • dobiera materiały, narzędzia, maszyny do realizowania zadań;
 • wykonuje i nadzoruje obróbkę materiałów na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.


Technik mechanik

 • opracowuje dokumentację podstawowych procesów technologicznych;
 • dobiera materiały, narzędzia, maszyny do realizowania zadań;
 • wykonuje i nadzoruje obróbkę materiałów na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.

Technik mechanik

 • opracowuje dokumentację podstawowych procesów technologicznych;
 • dobiera materiały, narzędzia, maszyny do realizowania zadań;
 • wykonuje i nadzoruje obróbkę materiałów na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.

TECHNIK MECHANIK obsługa obrabiarek cyfrowych


Nauka trwa 5 lat
Technicy mechanicy zajmują się wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii i zupełnie zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika. Pojawiło się wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie, w tym technik mechanik zajmujący się obsługą maszyn sterowanych numerycznie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Programowanie obróbki i nadzór nad poprawnością pracy maszyn stworzył duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności na operatorów maszyn sterowanych numerycznie i specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. Technik mechanik posiada także ogólną wiedzę techniczną i umiejętności pracy na konwencjonalnych maszynach z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi.


W wyniku kształcenia technik mechanik zdobędzie umiejętności i będzie potrafił:

 • posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną , technologiczną i eksploatacyjną
 • dobierać materiały narzędzia maszyny i urządzenia do realizowania zadań
 • stosować podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów
 • mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne
 • opracować dokumentację podstawowych procesów technologicznych
 • oceniać stan technicznych obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod i diagnostyki technicznej
 • sporządzać harmonogramy prac, obliczać ich pracochłonność i koszty
 • przygotowywać i wykonywać obróbkę na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających i na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • kontrolować parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • kontrolować przebieg prac na danym stanowisku;
 • kontrolować wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;
 • zarządzać gospodarką materiałową oraz odpadami;
 • sporządzać dokumentację sprawozdawczą produkcji.


Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych szkolnych pracowniach mechanicznych: modelowania przestrzennego części maszyn i programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) i pracowni komputerowego wspomagania projektowania gdzie uczniowie poznają obsługę programu komputerowego AUTO CAD oraz SOLID EDGE. W czasie nauki uczniowie odbywają także 8- tygodniową praktykę u pracodawców.


By zdobyć tytuł technika mechanika trzeba zdać dwa egzaminy z następujących kwalifikacji:

 • MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających po 3 klasie
 • MEC.09.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń; po 4 klasie


Absolwent ma szanse zatrudnienia w:

 • firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
 • nadzorze przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,

Po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminu maturalnego uczeń ma również szeroki wybór kierunków kształcenia na wyższych uczelniach.

Technik budownictwa z elementami obsługi nieruchomości

Technik budownictwa:

 • organizuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie robót budowlanych;
 • wykonuje szkice i rysunki techniczne;
 • sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentację przetargową.


Technik budownictwa:

 • organizuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie robót budowlanych;
 • wykonuje szkice i rysunki techniczne;
 • sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentację przetargową.

Technik budownictwa:

 • organizuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie robót budowlanych;
 • wykonuje szkice i rysunki techniczne;
 • sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentację przetargową.

TECHNIK BUDOWNICTWA z elementami zarządzania nieruchomościami


Nauka trwa 5 lat


W szkole w ramach zajęć przygotujemy cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania określonych robót budowlanych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót budowlanych i wykończeniowych;
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.


Ponadto istnieją w szkole możliwości ukończenia dodatkowych bezpłatnych kursów poszerzających umiejętności i kwalifikacje w zależności od realizacji programów ze środków UE.


Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach szkolnych, praktyka zawodowa 8 tygodni (320 godzin) w klasie III i IV realizowana poza szkołą


Po 5 latach nauki nauczymy Cię:

 • rozpoznawać rodzaje obiektów budowlanych i ich elementy
 • rozróżniać konstrukcje obiektów budowlanych, technologie ich wykonania;
 • rozróżniać rodzaje i elementy instalacji budowlanych i izolacji budowlanych
 • rozpoznawać i stosować materiały budowlane
 • wykonywać szkice i rysunki techniczne
 • posługiwać się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu
 • rozróżniać i stosować przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań budowlanych
 • stosować przepisy prawa budowlanego;


By uzyskać tytuł technika budownictwa uczeń szkoły w trakcie nauki w szkole zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

 • BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich- po III klasie
 • BUD. 14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów po klasie IV


Po zakończeniu nauki, absolwent szkoły w maju przystępuje do egzaminów maturalnych których zdanie umożliwia kontynuację nauki na studiach wyższych np. Politechnika Śląska na wydziale architektury lub budownictwa. Można także kontynuować naukę w szkołach policealnych np. uzyskując dodatkowy zawód.


Absolwenci szkoły znajdują najczęściej zatrudnienie w:

 • Biurach projektów
 • Firmach budowlanych
 • Administracji budynków
 • Hurtowniach i sklepach budowlanych
 • Zakładają swoje firmy budowlaneKlasy pierwsze w roku szkolnym 2021/2022
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

Klasa 1 b
w zawodach budowlanych

Klasa 1 f
w zawodzie fryzjer z elementami kosmetologii

Klasa 1 u
w zawodach rzemieślniczych i usługowych

Zawody budowlane w szkole branżowej

murarz tynkarz lub

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

murarz tynkarz lub

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

murarz tynkarz lub

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

murarz tynkarz lub

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

murarz tynkarz lub

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - KIERUNEK BUDOWLANY


Wybierając klasę wielozawodową budowlaną masz możliwość zdobycia zawodu, który jest obecnie pożądany przez pracodawców na rynku pracy i możesz już po 3 latach zarabiać jako fachowiec budowlaniec.


W pierwszej klasie uczysz się podstaw budownictwa , poznajesz na warsztatach szkolnych specyfikę poszczególnych zawodów od strony praktycznej. Na koniec I klasy wybierasz zawód który będziesz chciał wykonywać.


W ciągu 3 lat nauki nauczymy cię w zależności od wybranego po I klasie zawodu:

Murarz - tynkarz

 • wykonywać fundamenty, wznosić ściany nośne, działowe, stropy;
 • wykonywać roboty tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne.


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • montowania systemów suchej zabudowy;
 • wykonywania robót malarskich;
 • wykonywania robót tapeciarskich;
 • wykonywania robót posadzkarskich;
 • wykonywania robót okładzinowych.


Zajęcia praktyczne odbywasz na terenie szkolnych warsztatów i u pracodawców.


Kończąc szkołę uzyskujesz świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia (wykształcenie zawodowe)

By zdobyć dyplom w danym zawodzie musisz zdać egzaminy z kwalifikacji zawodowych przewidzianych w danym zawodzie. Egzaminy odbywają się w szkole i składają się z części teoretycznej i praktycznej.

Po zdaniu egzaminów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie wyda ci dyplom w danym zawodzie również z europasem (wersją uznawaną w UE)


Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I Stopnia możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i uzyskać po zdaniu egzaminów tytuł technika oraz maturę umożliwiającą podjęcie studiów.

Dlaczego warto wybrać zawody budowlane:

 • Budowlańcy należą do jednej z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych na rynku pracy
 • Są to dobrze płatne zawody
 • W czasie nauki zdobywasz doświadczenie i umiejętności praktyczne wymagane przez pracodawcę
 • Absolwenci kierunku budowlanego znajdą zatrudnienie w wielu małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych, montażowych, remontowych i innych
 • Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mogą również założyć własną firmę


Fryzjer z elementami kosmetologii

Zajęcia praktyczne u pracodawcy lub w szkolnym saloniku fryzjerskim

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - kierunek fryzjer z elementami kosmetologii


Nauka trwa 3 lata.


Wybierając zawód fryzjer nauczymy Cię :

Świadczenia usług fryzjerskich w pełnym zakresie

Stosować nowoczesne aparaty i środki fryzjerskie oraz kosmetyczne

Jak prowadzić własny zakład fryzjerski


Praktyczna nauka zawodu: 2 dni praktyk w klasie I i II; 3 dni w klasie III.

I SPOSÓB:

Przed podjęciem nauki w naszej szkole znajdujesz sobie salon fryzjerski - pracodawcę z którym podpisujesz umowę, jako młodociany pracownik, na kształcenie praktyczne w danym zawodzie trwające 3 lata.

Po ukończeniu szkoły otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia

Po zakończeniu praktyki zawodowej u pracodawcy przystępujesz do egzaminu w Cechu Rzemiosł. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz dyplom czeladnika w zawodzie fryzjer.

II SPOSÓB: Jeżeli nie znajdziesz salonu lub nie chcesz podpisywać umowy z pracodawcą możesz odbywać praktykę w szkole – w szkolnych pracowniach fryzjerskiej i kosmetycznej. Zajęcia odbywać się będą w kontakcie z klientami w szkolnym saloniku fryzjerskim oraz przewidziane jest dodatkowe kształcenie z zakresu umiejętności kosmetycznych w pracowni kosmetycznej.

Po ukończeniu szkoły otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły zawodowej i możesz przystąpić do egzaminu z kwalifikacji : FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich przeprowadzonego w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Po zdaniu egzaminów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie wyda ci dyplom w zawodzie fryzjer również z europasem (wersją uznawaną w UE).


W obu przypadkach szkolenie teoretyczne (z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych) odbywasz u nas w szkole. Pamiętaj, że musisz chodzić na praktykę by chodzić do szkoły i na odwrót chodzenie do szkoły jest warunkiem kształcenie u pracodawcy.


Jeżeli chcesz mieć tytuł i dyplom technika usług fryzjerskich musisz uzupełnić wykształcenie średnie w Branżowej Szkole II Stopnia i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.Zawody usługowe w szkole branżowej

Inne możliwe zawody wybrane przez ucznia kształcone w szkole w ramach umowy z pracodawcą:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - kierunek usługowy


Nauka trwa 3 lata.


Wybierając klasę wielozawodową usługową masz możliwość zdobycia zawodu, spośród wielu zawodów kształconych w ramach rzemiosła. Możesz się kształcić w zawodach :

 • sprzedawca
 • cukiernik
 • piekarz
 • kucharz
 • lakiernik samochodowy
 • blacharz samochodowy
 • fotograf
 • operator obrabiarek skrawających
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • elektryk i inne


Przed podjęciem nauki w naszej szkole znajdujesz sobie pracodawcę z którym podpisujesz umowę, jako młodociany pracownik, na kształcenie praktyczne w danym zawodzie trwające 3 lata.

Pracodawca kieruje Cię na dokształcanie teoretyczne do szkoły

Szkolenie teoretyczne odbywasz: z przedmiotów ogólnokształcących u nas w szkole a z przedmiotów teoretycznych zawodowych na kursie kilkutygodniowym organizowanym poza szkołą


Pamiętaj, że musisz chodzić na praktykę by chodzić do szkoły i na odwrót chodzenie do szkoły jest warunkiem kształcenie u pracodawcy.


Po zakończeniu praktyki zawodowej odbywasz egzamin w Cechu Rzemiosł na tytuł czeladnika w danym zawodzie lub egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w szkole uzyskując dyplom w zawodzie.PRZED TOBĄ WAŻNY WYBÓR


WYBIERZ PRZYSZŁOŚĆ - WYBIERZ "BUDOWLANKĘ"