Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Jadranka Čunčić-Bandov

SLON I BUBAMARA

BUBAMARA:

SLON I BUBAMARA

Oprostite, tako sam sama,
mogu li se malo družiti s vama?

BUBAMARA:

BUBAMARA:

BUBAMARA:

SLON:

SLON:

SLON:

SLON:

Zbilja šteta, zbilja šteta,
letjeli bismo zajedno
od cvijeta do cvijeta.

Pustite me na trenutak bar,
pa vidite valjda da
vam nisam par.

Vi odmah pravite ljutito lice,
a mogli smo se divno igrati lovice.

Što se toga tiče, možete produžiti,
jer ja se ne želim ni sa kime družiti.

Pa čega se još nećete sjetiti!
Pa ja sam slon,
a slonovi ne mogu letjeti.

Zbilja šteta, zbilja šteta,
letjeli bismo zajedno
od cvijeta do cvijeta.

Zašto ste odmah povisili ton,
otkud sam znala da ste slon?

Koji se likovi pojavljuju u igrokazu?

U igrokazu se pojavljuju slon i bubamara.

Što je bubamara željela od slona?

Bubamara se željela družiti sa slonom.

Što je slon odgovorio bubamari?

Što se toga tiče, možete produžiti,

jer ja se ne želim ni sa kime družiti.

Zašto se slon ne želi igrati s bubamarom?

Zato što on nije njezin par.

BUBAMARA:

SLON I BUBAMARA

Oprostite, tako sam sama,
mogu li se malo družiti s vama?

BUBAMARA:

BUBAMARA:

BUBAMARA:

SLON:

SLON:

SLON:

SLON:

Zbilja šteta, zbilja šteta,
letjeli bismo zajedno
od cvijeta do cvijeta.

Pustite me na trenutak bar,
pa vidite valjda da
vam nisam par.

Vi odmah pravite ljutito lice,
a mogli smo se divno igrati lovice.

Što se toga tiče, možete produžiti,
jer ja se ne želim ni sa kime družiti.

Pa čega se još nećete sjetiti!
Pa ja sam slon,
a slonovi ne mogu letjeti.

Zbilja šteta, zbilja šteta,
letjeli bismo zajedno
od cvijeta do cvijeta.

Zašto ste odmah povisili ton,
otkud sam znala da ste slon?

Pročitajte stihove iz kojih se vidi da bubamara nije znala da je slon slon.

Što je bubamara odgovorila slonu kad joj je rekao da joj nije par?

Pronađite rimu u igrokazu.

Koju je igru predložila bubamara? Pronađite u tekstu.

Što biste rekli kakva je bubamara?