Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

W szpilkach

za sterem życia

Chemia

Patio

Kaplica

Hala sportowa

Stołówka

Aula

Sale LO

Sale LO

Sekretariat

Sekretariat

Liczysz się Ty a nie Twój egzamin ósmoklasisty!!!


W LO STRUMIENIE rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen a nie wyniku egzaminu!

Kandydatki składają w sekretariacie odpis ocen z I semestru, formularz zgłoszeniowy oraz deklarację wyboru drugiego języka obcego.


Sekretariat umówi rozmowę kandydatki i jej Rodziców z dyrekcją szkoły. Rozmowy odbędą się w kwietniu.

Indywidualny wybór rozszerzeń

Patio

Strumienie oczami uczennic

Jeżeli chcesz się dowiedzieć co w tym tygodniu poleca szef naszej kuchni Pan Andrzej kliknij poniżej!

Jesteśmy otwarte na świat

Wolontariat

Otwarte serce

Wolontariat w DPS z Józefowa

Wolontariat w DPS im. św. brata Alberta w Warszawie

Wolontariat we Lwowia

Co roku w okresie Adwentu pomagamy ubogim rodzinom w naszym mieście, organizując paczki świąteczne

We Lwowie w wakacje prowadzimy półkolonie dla dzieci z polskich rodzin

Pomagamy starszym i osamotnionym mieszkańcom DPS prowadząc zbiórki potrzebnych rzeczy, organizując kiermasze ich rękodzieła

Prowadzimy zbiórki potrzebnych rzeczy dla ubogich i bezdomnych

Przykładowe menu

Tutoring

We are ...

Czytelnia

Język polski

Write a title

Język angielski

Czy można połączyć geografię i język polski?

Czy można połączyć informatykę z historią?

Nauczyciele w Liceum Strumienie to potrafią. Towarzyszą uczennicom w pracach nad interdyscyplinarnymi projektami naukowymi!