Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

7. travnja 2021.

svjetski dan ZDRAVLJa

OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGA, ZAGREB

Voditeljica projekta: Anica Banović, prof.

Svjetski dan zdravlja obilježava se 7. travnja svake godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije. Povodom toga učenici naše škole izradili su radove posvećene zdravlju.

„Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti“

A. Štampar

Enrico de Vrgna, 8.b

Karla Jurković, 5.b

Nikolina Predovan, 5.a

Mihaela Kranjec, 6.b

Ana Crnogaj, 7.a

Dea Bukvić, 7.b

Mara Spiz, 7.a

Iva Pandurić, 5.a

Sven K. Kranjec, 5.b

Staša Juras, 5.b

Juraj Šegon, 8.a

Bruno Tomašković, 6.b

Rino Vlačić, 5.a

Petra Berić, 6.a

Marko Mrinjek, 7.b

Judita Tadin, 5.b

Sara Ivan, 5.a

Martin Sinković, 6.a

Maks Crvenac, 6.b

Nala Juras, 6.b

Roko Vlačić, 7.a

Jakov Bakula, 5.b

Toma Radić, 6.a

Martin Piljek, 6.a

Mara Spiz, 7.a

Bruno Vukelić, 8.a

Jakov Firšt, 8.a

Oskar Bujger, 5.a

Nino Sarta, 8.b

Lana Džeba, 6.b

Lucija Pašalić, 7.b

Sophie Pia Schwaiberger, 7.a

Zara Mrkobrada. 8.b

Ivan Čolak, 7.a

Filip Žagmešter, 8.a

Hana Lah Štefek, 8.a

Ema Tomljanović, 6.a

Bruna Jurković, 8.a

Mate Pleić, 6.a

Luka Matošević, 7.b

Maksim Krčan, 8.b

Lea Miletić, 8.a

Hana Bogunović, 7.b

Kristina i Matija Mihelčić, 7.a

Maša Krapljanov, 6.a

Lana Ivanušić, 7.b

Vid Haramija, 6.a

Fran Vukelić, 5.a

Fran Šimović, 5.a

Stella Mikulić, 5.a

Dea Bukvić, 7.b

Frane Radmilović, 6.b

Indeks radova

vrati se ovdje

Nastavi...

Pregladavati radove učenika možete na dva načina:1. pomoću strjelica lijevo/desno pregledavati radove po redu2. klikom na ime učenika, otvara se rad tog učenikaNa indeks se vraća pomoću ikone u obliku kućice.

Nikolina Predovan, 5.a

Mihaela Kranjec, 6.b

Dea Bukvić, 7.b

Ana Crnogaj, 7.a

Mara Spiz, 7.a

Staša Juras, 5.b

Marko Mrinjek, 7.b

Nala Juras, 6.b

Jakov Firšt, 8.a

Mara Spiz, 7.a

Bruno Vukelić, 8.a

Ema Tomljanović, 6.a

Mate Pleić, 6.a

Bruna Jurković, 8.a

Maksim Krčan, 8.b

Fran Vukelić, 5.a

OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGAZAGREB

Uređivački tim:Gabriel Kranjc, 6.bEnrico de Vrgna, 8.bDea Bukvić, 7.b (autorica naslovnice)Lea Miletić, 8.aLucija Pašalić, 7.bpod voditeljstvom:Kristina Darmopil, str. suradnica knjižničarkaMarko Štefanec, prof.