Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

לחץ/י

אומנויות
וחינוך גופני

מדעי הרוח
והחברה

מדעים
וטכנולוגיה

כאן מתחילים
ברוכים הבאים

מחול

אומנות

קולנוע

תאטרון

חנ"ג

מדעי החברה

גאוגרפיה
אדם והסביבה

משפט עברי

ספרות

ערבית

פיזיקה

מדעי
המחשב

כימיה

ביולוגיה

הנדסת תוכנה

המפגש יתקיים ב4.3 בין השעות 19:00-21:00

המפגש יתקיים ב4.3 בין השעות 19:00-21:00

דף לימוד לדוגמה

המפגש יתקיים ב4.3 בין השעות 19:00-21:00

המידע על הנדסת תוכנה מתחיל
בדקה 3:09

המפגש יתקיים ב4.3 בין השעות 19:00-21:00

ביוטכנולוגיה

סרטון על המגמה

מידע על המגמה

מצגת על המגמה