Want to make creations as awesome as this one?

Find the hidden treasure!

Transcript

Welcome to Ireland

Znalazłeś się w Irlandii - w przepięknej i malowniczej okolicy.Nagle na horyzoncie zobaczyłeś....

...stare zamczysko. Musiałeś przekonać się, co to jest za miejsce.

T

Pod stopami zauważyeś jakąś kartkę. Podnieś ją.

Play

Postanowiłeś wejść do środka i sprawdzić, co kryje się wewnątrz.

Zamczysko, w którym się znalazleś kryje w sobie wielką tajemnicę i skarb. Rozwiąż wszystkie zagadki. Zapisuj na kartce liczby, które odkryjesz - przydadzą Ci się później.Jeśli się postarasz, skarb będzie Twój...

Tajemnica zamku

When is St. Patrick's Day celebrated in Ireland?

17 th May

17 th March

14 th March

WrongX

CorrectV

You've found the first digit: 7.Write it down on a piece of paper - you'll need it later.

#$%ERROR

Congratulations!!!

You've found the treasure!

Klick on the telephone. Watch a short video. Which od the words does NOTappear in therecording?

clover

cross

gold

snake

harp

rainbow

hills

Have you ever seen a rainbow? Sometimes when the sun is shining and it is rainy somewhere at the same time, you can see a rainbow. It’s a huge arch of colours in the sky. The sun’s light is “white”, but the water droplets break it up into seven different colours, always in one order.

What is the correct otder of the colours of the rainbow?1. red - yellow- orange - green - blue - indigo - violet2. red - blue - green - violet - yellow - indigo - orange3. red - blue - green - orange- yellow - indigo - violet4. red-orange-yellow-green-blue-indigo-violet5. red - violet - yellow - orange - green - blue - indigo

Cyfra, pod którą ukrywa się poprawna kolejność kolorów tęczy, to czwartaw kolejności cyfra KODU. Zapisz ją na kartce jako czwartą cyfrę.

The legend says that at the bottom of every rainbow is a pot of gold guarded by a leprechaun.

Wrong

X

CorrectV

You've found the third digit: 3.Remember to write it down on a piece of paper.

CorrectV

You've found the third digit: 3.Remember to write it down on a piece of paper.

What is hiddenunder the clovers?Find the next digit.(2nd digit)

E

Keepsearching

N

O

Keepsearching

Keepsearching

Keepsearching

Colour the right grides to discover the next digit of the code. (the 5th digit)

B: 1, 3, 4, 5C: 1, 3, 5D: 1, 2, 3, 5

A

B

C

D

Look at some Irish dishes...

How well do you know the Irish cuisine?

1.

2.

3.

4.

A. colcannonB. boxtyC. seafood chowderD. beef and guiness stew

A. beef and guiness stewB. seafood chowderC. boxtyD. colcannon

A. seafood chowderB. colcannonC. beef and guiness stewD. boxty

A. boxtyB. colcannonC. beef and guiness stewD. seafood chowder

Do you know what they are? Which is the correct number? The number you choose is the last digit of the code. Cyfra z poprawną odpowiedzią to ostatnia cyfra kodu.

How old was St Patrick when he was kidnapped by Irish

45

16

10

25

When did St Patrick become a bishop?

436

499

455

432

Where was St Patrick born?

France

Britain

Italy

Greece

What symbol did St Patrick use to explain Christianity?

fish

shamrock

heart

sun

What did St Patrick supposedly chase out of Ireland?

rats

frogs

snakes

mice

How many leaves doesa shamrock have?

3

2

6

9

Answer some questions to get another digit.

Answer some questions to get another digit.

WRONG !!TRY AGAIN!

Answer some questions to get another digit.

Answer some questions to get another digit.

WRONG!!TRY AGAIN!

What are Twelve Bens?

mountains

rivers

lakes

flowers

What does the circle at the centre of a Celtic cross represent?

Moon

Sun

Eternity

Universe

People traditionally wear green on St. Patrick's Day to avoid what?

getting kissed

getting pinched

getting robbed

one year bad luck

Which of the following coloursare in the Irish flag??

green, yellow, orange

yellow, orange, white

green, white, orange

white, green, yellow

Which of the following coloursare in the Irish flag??

green, yellow, orange

yellow, orange, white

green, white, orange

white, green, yellow