Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Welcome to Primary School No. 3 in Kalisz

Start

We are waiting for you...

TIMETABLE

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

1

2

3

4

5

pOLISH

MATHs

physics

Rajdy

english

music

biology

projekty

geograpfy

Literature

sZKOŁA BEZ PRAC DOMOWYCH

Dwujęzyczność

wolontariat

Tydzień zdrowia z trójką

ART

history

Klikaj na poszczególne przedmioty,
a dowiesz się, co wyróżnia naszą szkołę...

Jesteśmy szkołą
bez obowiązkowych prac domowych!

Proponujemy prace typu AiR.

Ten tajemniczy skrót oznacza aktywność i rozwój.
Uczeń sam wybiera, co go interesuje i co chce doskonalić.

AiR

Twórczy i aktywny język polski:

- przedstawienia
- improwizacje
- praca z lekturą również w formie zabawy.

Bo szkoła to nie tylko nauka,

ale także miło spędzony czas.

E=mc

2

PHYSICS

Fizyka nie musi
być trudna...

...i na pewno
nie jest nudna!!!

My stawiamy
na działanie!

W klasach dwujęzycznych odbywają się trzy „zwykłe” lekcje języka angielskiego (tak jak w innych zespołach klasowych) oraz dwie godziny konwersacji z native speakerem.

Podczas angielskiego:
- pracujemy w pracowniach z słuchawkami
- korzystamy z iPadów
- tworzymy prezentacje i filmiki w języku angielskim.
Zespoły dwujęzyczne biorą udział w konkursach językowych oraz współtworzą coroczny Dzień Języka Angielskiego.

WATCH THIS VIDEO

Jesteśmy bardzo aktywni..

Rajdy

Sukcesy rajdowe w roku szkolnym 2018/2019:

 13.03.2019 – X Konkurs Krajoznawczy „Piękna nasza Polska cała” – III miejsce

 25.05.2019 – X Rajd „Wiosenne Majaki” – III miejsce

 27.10.2018 – XIII Rajd „Od Sasa do Lasa” – I miejsce w klasyfikacji

generalnej + puchar wójta gminy Gołuchów

 15.09.2018 – XIII Rajd „Śladami Przodków” – II miejsce w klasyfikacji

ogólnej + puchar Kaliskiego Oddziału PTTK

Sukcesy rajdowe w roku szkolnym 2017/2018:

 16.09.2017 – X Rajd „Śladami Przodków” – III miejsce w klasyfikacji ogólnej + puchar

 29.09.2017 – I miejsce w Grze Miejskiej poświęconej ochronie powietrza,

niskiej emisji oraz proekologicznym źródłom ciepła

 8.03.2018 – I miejsce w IX Konkursie Krajoznawczym Piękna nasza Polska cała

 14.04.2018 – III miejsce w Rajdzie Dzielnicami Kalisza

 25.04.2018 – II miejsce w Rajdzie Ekologicznym „Tajemnica bioróżnorodności”

 19.05.2018 – II miejsce (w kategorii oddziałów gimnazjalnych i szkół

średnich) w IX Rajdzie „Wiosenne Majaki”

Romeo i Julia zapraszają do klasy dwujęzycznej

Na lekcjach muzyki w języku angielskim uczniowie zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi historii muzyki na przestrzeni wieków oraz biografiami najwybitniejszych kompozytorów. Tematyka zajęć zgodna jest z treściami zawartymi w podstawie programowej. Podczas zajęć artystycznych z zakresu muzyki uczniowie poznają słownictwo angielskie poprzez pracę z piosenkami anglojęzycznymi. W czasie wykładu nauczyciel posiłkuje się filmami, slajdami, nagraniami piosenek, stosuje metody aktywizujące.

MUSIC

Co to jest
dwujęzyczność?

Nauczanie dwujęzyczne,
zwane też bilingwalnym
to nauczanie przedmiotów w języku ojczystym
i języku obcym.

W naszej szkole
w ten sposób naucza się:
historii powszechnej, fizyki, muzyki, literatury powszechnej.

We wszystkich klasach
dwujęzycznych prowadzone
konwersacje z native
speakerem

Od września 2021 dwujęzycznie prowadzimy również przedmioty:
wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone są przez native speakera – pana Paula Hackinga. Nauczyciel w żartobliwy sposób próbuje wciągnąć
w rozmowę nawet najbardziej nieśmiałe i małomówne osoby.

Założenia konwersacji to:
- przybliżanie anglosaskich zjawisk kulturowo-społecznych
- stawianie uczniów w realnych sytuacjach językowych
Nasze metody pracy podczas konwersacji:
- gry i zabawy językowe
- TPR (zajęcia z wykorzystaniem ruchu)
- drama
- ice breakers (rozgrzewki przełamujące lody w konwersacji)
- mingle activities (pary wymieniające się w dialogach)
- dialogi

Konwersacje:

Matematyka - królowa nauk

Jesteśmy zaangażowani
w wiele akcji charytatywnych.

Zajęcia prowadzone są metodą modelingu i lekcji odwróconej. Nauczyciel posiłkuje się filmami, slajdami, stosuje metody aktywizujące.
Duża część uczniów bierze aktywny
udział w wielu konkursach biologiczno-ekologicznych. Reprezentują oni szkołę
w etapach rejonowych i wojewódzkich.

BIOLOGIA

Geografia

Geografia to pasjonująca
i obejmująca wielki obszar badawczy dziedzina wiedzy.
Zajęcia prowadzone:
- w atrakcyjny, angażujący uczniów sposób
- z wykorzystaniem filmów, prezentacji
- metodą projektu

Co roku uczniowie zaangażowani
są w organizację
i przeprowadzenie Kaliskiego Tygodnia Zdrowia z Trójką, EkoKonkursu dla dzieci
z przedszkoli i uczniów
ze szkół podstawowych
z Kalisza i okolicy.

Tydzień Zdrowia z "Trójką"

Współpracujemy ze szkołami w Palestynie i Tanzanii, a także z włoską szkołą 1°CIRCOLO „COLLODI” z miejscowości Fasano. Tę ostatnią znamy
z poprzednich lat, z projektu Socrates Comenius, podczas którego uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli wyjeżdżali
do zaprzyjaźnionych szkół w różnych krajach i brali udział
w tamtejszych lekcjach, rozmawiali z kadrą i swoimi rówieśnikami, mając okazję do szlifowania języka podczas naturalnych konwersacji. Tegoroczny projekt polega na zdalnej wymianie informacji kulturalnych
z regionu. Kilka zadań projektowych mamy już za sobą.NOT ONLY MYSELF …OVER THE DISTANCES


KULTUROWY PROJEKT MIĘDZYNARODOWY

Kliknij, aby zobaczyć więcej.

PLASTYKA

Kreatywne działania,
artystyczne projekty.
W naszej szkole
rozwijamy talenty!

Celem programu literatury jest:
- pobudzanie do myślenia
- dostrzeganie zależności, podobieństw i różnic w dokonaniach
wspólnoty Basenu Morza Śródziemnego
- czerpanie ze źródła wiedzy europejskiej.
Uczeń klasy dwujęzycznej zostanie zapoznany z fragmentami literatury światowej.
Fragmenty z „Romea i Julii”, ,,Lorda Jima”, „Hobbita” czy „Tajemniczego ogrodu” przeczyta w oryginale.

LITERATURA POWSZECHNA

HISTORIA POWSZECHNA

Program do nauczania historii powszechnej opracowany został przez native speakera - pana Paula Hackinga, który ukończył w 2000 roku historię na Uniwersytecie Purdue w Indianie w USA. W pierwszej klasie uczniowie poznają historię starożytną, w drugiej historię Wielkiej Brytanii i historię Stanów Zjednoczonych.
Zajęcia prowadzone są w ciekawy, przystępny dla uczniów sposób.
Metody pracy:
- elementy dramy historycznej (przedstawienia teatralne wprowadzające postacie historyczne)
- wykorzystywanie własnych zdjęć, prezentacji, filmików historycznych, by przybliżyć skomplikowane zawirowania historii w różnych regionach świata
- korzystanie z tekstów źródłowych.