Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

KATECHEZA 45

Temat: Chrześcijańskie fundamentyEuropy

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Dzień dobry, drodzy uczniowie!Rozpocznijmy, to nasze dzisiejsze spotkanie, wspólną modlitwą: Rozejrzyj się wokoło... Spójrz na kolegę lub koleżankę po prawej stronie..., i po lewej.... Pomyśl o rodzicach..., sąsiadach... Pomyśl o mieszkańcach twojej miejscowości. O wszystkich Polakach... Pomyśl też o obywatelach innych krajów naszego kontynentu... Czy wiesz, że Europa fundamenty swojego dziedzictwa zawdzięcza chrześcijaństwu? Panie Jezu, niektórzy mówią, że religii nie powinno być widać w życiu publicznym. Czy mogę jednak być twoim uczniem w ukryciu, tylko dla siebie? Czy mogę oddzielić wiarę od innych dziedzin mojego życia? Czy będąc uczniem, członkiem klubu sportowego, czy uczestnikiem zajęć w Domu Kultury, przestaję być chrześcijaninem? Panie Boże, chcę być Twoim świadkiem wszędzie – jak święci męczennicy. Wierzę w Ciebie Boże Żywyw Trójcy Jedyny PrawdziwyWierzę w coś objawił BożeTwe Słowo mylić nie może

Święty Benedykcie – módl się za nami.Święty Cyrylu – módl się za nami.Święty Metody – módl się za nami.