Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

מודל TPACK

TPK

Content knowledge

ידע של תוכן

Technological knowledge
ידע טכנולוגי

TCK

PCK

Pedagogical knowledge

ידע פדגוגי

TPACK

מודל שעוזר למורים להכניס למערכת שיקולים אחת את 3 ההיבטים של תוכן, פדגוגיה וטכנולוגיה ולשלב ביניהם בצורה מיטבית ליצירת שיעור מוצלח

נלקח מאתר https://www.commonsense.org/

יצרה: עינבל אריאלי

ההבנה של המורה באיך לבחור ולנהל את הטכנולוגיה עבור התלמידים

לדוגמא

כלים שיתופיים כמתודה של פרוייקטים

איך טכנולוגיה משמשת בתחום ידע ספציפי להעמקה של חומר

הצומת של ידע של תוכן וידע פדגוגי

הידע שיש למורה לגבי איך לגרום לתלמידים מחוייבות ולמידת מיומנויות חשובות בתחום הידע שמורה מתמחה בו

מה המורה יודע.ת

ההבנה והניסיון שיש למורה בתחום הידע אותו הוא.היא מלמד.ת

הידע הזה יכלול: עובדות, מושגים, תאוריות, רעיונות, הוכחות ועוד של תחום הידע

התוכן שהתלמידים לומדים בתחום דעת מסויים בתיכון יהיו שונה מהתוכן שיילמד בחט"ב או בתואר ראשון

איך המורה מלמד.ת

כולל מתודות של הוראה והערכה

ניתן למנות מטרות חינוכיות כלליות, ערכים, ידע במתודות שונות ועוד.

ידע זה חל על ההבנה של הכישורים הכלליים של ניהול כיתה, תכנון שיעורים והערכת התלמיד

כיצד הטכנולוגיה עוזרת בהוראה

תפקידה הטכנולוגיה כדי למקסם את הלמידה עבור התלמידים

הידע של המורה לגבי הכלים הטכנולוגיים, כולל איך לבחור, להשתמש ולשלב אותם בתוכנית הלימודים

ההבנה כיצד הכלים יכולים להעשיר את ההוראה של המורה ולתמוך בתלמידים ללמידה מעמיקה ומשפיעה יותר עבורם