Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

GOOD LUCK!

PISANO DIJELJENJE VIŠEZNAMENKASTIH BROJEVA JEDNOZNAMENKASTIM

KRENITE!

Sretno!

1. zadatak

1 082

580

Djeljenik je 6 492, a djelitelj 6.Koliki je količnik?

točno

sljedeći zadatak

2. zadatak

2 g

U vrećici je 1 598 g suhoga voća koje treba rasporediti u 4 zdjelice tako da u svakoj bude jednako mnogo voća. Koliko će grama suhoga voća ostati neraspoređeno?

0 g

točno

sljedeći zadatak

3. zadatak

2 799

2 789

Razliku brojeva 24 356 i 4 763 umanjite 7 puta. Koji ste broj dobili?

točno

sljedeći zadatak

4. zadatak

60 123 i ostatak 2

60 122 i ostatak 3

Koliki je količnik i ostatak ako je djeljenik 180 371, a djelitelj 3?

točno

sljedeći zadatak

5. ZADATAK

446

456

Za koliko je količnik brojeva 35 944 i 8 manji od količnika brojeva 24 695 i 5?

točno

sljedeći zadatak

6. ZADATAK

14 071 dm

14 171 dm

Površina je pravokutnika 28 142 dm . Izračunajte površinu kvadrata koja je dvaput manja od površine pravokutnika.

2

2

2

točno

sve STE zadatke riješili!

Izvrsno!