Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ks. prof. józef tischner

start

Czy znasz naszego Patrona?

Pytanie 1 z 7

Czy Józef Tischner urodził się w Łopusznej?

Fałsz

Prawda

Odpowiedź 1 z 7

FAŁSZ

Józef Tischner
urodził się
12 marca 1931 roku
w Starym Sączu

next

Pytanie 2 z 7

Czy ks. prof. J. Tischner ukończył inne studia jak filozofia i teologia?

Prawda

Fałsz

Pytanie 2 z 7

Czy ks. prof. J. Tischner ukończył inne studia jak filozofia i teologia?

Prawda

Fałsz

Odpowiedź 2 z 7

FAŁSZ

Ks. prof. J. Tischner na prośbę swojego ojca tylko przez rok studiował prawo na UJ

NEXT

Pytanie 3 z 7

Jaki tytuł nosiła praca habilitacyjna

ks. prof. Józefa Tischnera?

„Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla”

„Fenomenologia świadomości egotycznej”

PRAWDA!

NEXT

Odpowiedź 3 z 7

Ks. prof. Józef Tischner na podstawie pracy doktorskiej „Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla” otrzymał w 1963 roku tytuł doktora.
Natomiast w 1972 roku na podstawie pracy „Fenomenologia świadomości egotycznej” otrzymał habilitację.

Pytanie 4 z 7

Czy wiara i góry ukształtowały podstawowe wartości jakimi kierował się ks. prof. J. Tischner?

Fałsz

Prawda

Prawda!

NEXT

Odpowiedź 4 z 7

"Mój krajobraz fundamentalny bierze się z gór i trochę z szumu Dunajca. Natomiast horyzont religijny z tych drewnianych kościółków, wśród których wyrastałem (...)."

Pytanie 5 z 7

Czy nasz Patron udzielał się w mediach?

Tak

Nie

PRAWDA!

NEXT

Odpowiedź 5 z 7

Ks. prof. J. Tischner był osobą medialną w dobrym tego słowa znaczeniu.
Współpracował z "Tygodnikiem Powszechnym" i miesięcznikiem „Znak”.
W 1993 roku udzielił głośnego wywiadu dla tygodnika „Wprost”.
W telewizji emitowano cykl „Rozmowy o katechizmie” Żakowskiego z Tischnerem.
To tylko wybrane przykłady jego medialnej działalności.

Pytanie 6 z 7

Ile lat już minęło od nadania naszej szkole imienia patrona ks. prof. J. Tischnera?

21 lat

17 lat

PRAWDA!

NEXT

Odpowiedź 6 z 7

15 VI 2002 r. odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia, tym samym dołączyliśmy do Rodziny Szkół Tischnerowskich.

Pytanie 7 z 7

Czy w naszej szkole przedstawiana jest postać Patrona ks. prof. J. Tischnera?

Nie

Tak

PRAWDA!

Odpowiedź 7 z 7

W szkole są gablotki przedstawiające jego postać oraz pamiątkowe listy i zdjęcia z wydarzeń go upamiętniających.
Sylwetka ks. prof. J. Tischnera jest również szeroko opisana na stronie internetowej szkoły.
Wyodrębnione zostało także zestawienie zasobów bibliotecznych zarówno w internetowym katalogu, jak i poprzez dedykowany
ks. prof. J. Tischnerowi regał w bibliotece szkolnej, gdzie do dyspozycji oddajemy nagrania audiowizualne, artykuły i książki.
Należymy do grona Rodzin Szkół Tischnerowskich. Współdziałamy ze Stowarzyszeniem Drogami Tischnera.
To tylko wycinek naszej działalności...

NEXT

To już koniec quizu!

Mam nadzieję, że dobrze się bawiłaś/eś oraz poszerzyłaś/eś swoją wiedzę o naszym Patronie.

Zachęcam do korzystania ze zbiorów związanych z ks. prof. J. Tischnerem


https://m003689.molnet.mol.pl/collection/364553

NEXT

Źródła

  1. Bonowicz, Wojciech. Tischner: biografia, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2020. ISBN 978-83-240-5982-9
  2. Latkowski, Aleksander. Tischner. Warszawa: Buchmann, 2012. ISBN 978-83-7670-581-1.
  3. https://lh3.googleusercontent.com/proxy/bO9I78sr28Q8rCWzr00uWpS0ptecqKCVYpeQFJoWeE9YY8-Ev7m7eJedmk2Eik0uT5YOUxhyWdz0M7wHsNlNMbm-MDxDsR0x2_bkQ_c043pnf1ib7HhDrb2hqkHQq_u4LFYlQu1uLg [odczyt: 10.03.2021 r.].
  4. http://www.beskidsadecki.eu/index.php?id=sadecki_starysacz&sk=tischner# [odczyt: 10.03.2021 r.].
  5. https://www.uj.edu.pl/documents/10172/126132717/prawo300.jpg?t=1465807324598 [odczyt: 10.03.2021 r.].
  6. https://static.polskieszlaki.pl/zdjecia/turystyka/2020-12/krakow-6-1.jpg [odczyt: 10.03.2021 r.].


wrong!

try again