Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

פוסחים

חדר בריחה בנושא פסח

תפריט ראשי

הסבר על המשחק

בזמן

חדר בריחה לפסח

תחילת המשחק

עליכם לעבור בין המשימות (לפי הסדר) ולפתור את החידות. בתום כל פעילות תקבלו מספר שהוא חלק מקוד הסיום.איספו את המספרים והרכיבו את הקוד לפיצוח חדר הבריחה.בהצלחה !!

פוסחים בזמן

מדברים ארמית

חברותא

במסתורי ההגדה

הגדה של שירים

מה אנחנו יודעים?

עבור בין השלבים לפי הסדרמשמאל לימין

FUTURE*

מדברים ארמית?

TRAVELING TO

מתחילים

תאמו בין פירוש המילה בארמית לתמונה הנכונה

¿

?

ó

מה פירוש המילה?

חוטרא

מקל

חתול

ó

¿

?

מה פירוש המילה?

אבהתנא

אבותינו

אהבתנו

ó

¿

?

מה פירוש המילה?

ארעא

ארץ

אש

ó

¿

?

מה פירוש המילה?

שונרא

חתול

גדי

ó

¿

?

מה פירוש המילה?

נורא

אש

אור

כל הכבוד !!

המספר לקוד הסופי הוא : 7

ממשיכים

טעות !!

נסו שנית

עברנו את פרעה . . . מה אתם יודעים?

בחרו את התשובה הנכונה

מתחילים!

01of 05

מה שם אמו של משה?

לאה

יוכבד

מרים

סימנים שצברתם

02of 05

מה זה דצך עדש באחב?

ראשי תיבות של עשר המכות

שמות בני פרעה

פרוש מארמית:והגדת לבנך

סימנים שצברתם

QUESTION03of 05

באיזה תאריך חל חג הפסחלפי לוח השנה העברי?

ט"ו בניסן

ג' באייר

י"ג בניסן

סימנים שצברתם

QUESTION04of 05

כמה פעמים מוזכר שמו של משהבהגדת פסח?

חמש פעמים

פעמיים

אף לא פעם

סימנים שצברתם

05of 05

אביו של משה רבנו הוא...

יוסף

עמרם

אברהם

סימנים שצברתם

חזרה לתפריט הראשי

בחרו בסימן החסר להשלמת הסידרה

הסמלים שצברתם

כל הכבוד !!

המספר לקוד הסופי הוא : 3

חזרה לתפריט הראשי

Start

לא נכון !!

נסו שוב

במסתורי ההגדה

חפשו את התשובה הנכונה על ידיהזזת העכברעד מציאת התשובה בעיגול המואר

מתחילים

חזרה לתפריט הראשי

שחין

ערוב

חושך

המכה התשיעית?

חזרה לתפריט הראשי

שבטיא

מידיא

כוכביא

נכון מאד !

13מי יודע?

חזרה לתפריט הראשי

נכון מאד !

מגילה שקוראים בפסח

איכה

רות

שירהשירים

מצא את המפתח

יפה !...

חפש

חפש

חפש

אלופים !!

המספר לקוד הסופי הוא: 9

חזרה לתפריט הראשי

ממשיכים

אופס!! טעות !!

נסו שנית !

הגדה של שירים

שאלות מתוך שירי ההגדה

מתחילים

בשיר "בצאת ישראל" מי נסוג ויבשו בו המיים?

01of 05

חצבני

דן

ירדן

השלימו: "אלו הרג את בכוריהםולא ..."

02of 05

נתן לנו את ממונם

קרע לנו את הים

עשה בהם שפטים

אני שתיתי את המיים בחד גדיא.

03of 05

השור

הגדי

הכלב

תשעה מי יודע?

04of 05

ימי שבתא

ירחי לדה

ימי מילה

...השלימו: "ובתיבה משה הקטן

QUESTION05of 05

ילד יפה וקט

ילד זעיר וקט

ילד יפה ורך

כל הכבוד !!

חזרה לתפריט הראשי

המספר לקוד הסופי הוא:1

ממשיכים

טעות !

נסו שוב !

חברותא

צפו בסרטון וענו על השאלות

START

צפו בסרטון לפני שאתם עונים

מוכנים לענות?

מה אינו שם מקביל לחג הפסח?

חג יציאת מצרים

חג האביב

חג החרות

01of 03

כמה ימים נמשכת ספירת העומר?

24 ימים

49 ימים

31 ימים

02of 03

כמה כוסות יין מוזגים בליל הסדר?

חמש כוסות

ארבע כוסות

שלוש כוסות

QUESTION03of 03

ממשיכים

כל הכבוד !!

המספר לקוד הסופי הוא: 0

חזרה לתפריט הראשי

אופס...טעות !

נסו שוב !

תשפ"א

השנה רוצים לחגוג יחד

הקלד את הקוד הסודי

חג שמח !

שלחו צילום של המסך למורה