Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

בית הספר יוצר עתיד

...ולנו יש מה להציע

לחצו כאן

"ללמוד ב"אורט בן-גוריון

סיבות מעולות

10

ארגון לומד

מרחבים

חינוך הוליסטי

תכניות
חברתיות- חברתיות

O.D.T פעילויות

O.D.T פעילויות

רווחת הפרט

מדע, טכנולוגיה
ואמנויות

מיומנויות המאה

ה- 21

קשר עם ההורים

המעבר לחט"ב

הצטיינות ומצוינות

חינוך הוליסטי

"לכל אדם יש את הזכות להיות שווה להיות שונה"

במרכזה של התפיסה ההוליסטית נמצא תהליך הסינרגיה המדבר על "השלם הגדול מסכום חלקיו", מודגש ההכרח להתבונן באדם כשלם שמרכיביו הפזיולוגים, המנטאלים, הרגשיים פועלים באיזון

תלמיד החווה 'רווחה נפשית' ישפר את הישגיו הלימודיים

הצטינות ומצוינות

מיצוי הפוטנציאל על כל היבטיו

הצטיינות מכילה בתוכה את מרכיבי המצוינות

:המצוינות הנה דרך חיים
תלמידים בעלי נטייה למצוינות הינם מתמידים בעשייתם, בעלי תחושת ערך, אחראים, עצמאים, מעדיפים גירויים חדשים על פני המוכרים, מעדיפים מורכבות, סקרנים ויצירתיים

,תנו לילד דג- הוא ישבע ליום"
".תנו לילד חכה- הוא ישבע לשארית ימיו

מיומנויות המאה ה- 21

ניהול
עצמי

התנהלות בעולם דיגיטאלי

כישורי שפה

מיומנויות חיים להתפתחות עצמית

תקשורת ושיתוף פעולה

יצירתיות, יזמות, חדשנות

חשיבה מסדר גבוה

אוריינות מידע

אוריינות קודמת ואוריינות מתקדמת

עצמאות

המעבר לחטיבת הביניים

היכרות הדדית- התלמידים עם ביה"ס וביה"ס עם התלמידים המועמדים

איסוף מידע ולמידה

התלבטות

החלטה

לווי מתמשך ותמיכה

שלבים במעבר לחטיבת הביניים

יום חשיפה 1
הצגת מסלולי לימוד

יום חשיפה 2
הצגת מסלולי לימוד

יום חשיפה 1
הצגת מסלולי לימוד

דצמבר- ינואר

יום חשיפה 2
הצגת מסלולי לימוד

יום חשיפה 2
הצגת מסלולי לימוד

פעילות
"שומרי מסך"

פברואר- מרץ

מפגש יועצים
בית ספרים

יום חשיפה 1
הצגת מסלולי לימוד

ערב חשיפה
הורים ותלמידים

יום חשיפה 1
הצגת מסלולי לימוד

יום חשיפה 2
הצגת מסלולי לימוד

רישום עירוני
לחט"ב

מרץ

מפגש פדגוגי
רכזי ביה"ס

יום חשיפה 1
הצגת מסלולי לימוד

יום חשיפה 2
הצגת מסלולי לימוד

רישום בית ספרי

מאי

מפגשי ייעוץ אישיים

יום חשיפה 1
הצגת מסלולי לימוד

אודישנים וראיונות

יום חשיפה 1
הצגת מסלולי לימוד

יום חשיפה 2
הצגת מסלולי לימוד

מעגלי חוסן

יוני

מכינת מופ"ת

יום חשיפה 1
הצגת מסלולי לימוד

יום חשיפה 2
הצגת מסלולי לימוד

מכינה כללית

יולי

הודעת שיבוץ

יום חשיפה 1
הצגת מסלולי לימוד

ערעורים

יום חשיפה 1
הצגת מסלולי לימוד

יום חשיפה 2
הצגת מסלולי לימוד

יום גיבוש
ושיחות היכרות

אוגוסט

טקס קבלת כיתות ז

יולי

יולי

אוגוסט

אוגוסט

מרץ

אפריל

אפריל

מדע טכנולוגיה ואומנויות- מסלולי לימוד

מסלול העשרה במוזיקה

מסלול העשרה בתיאטרון

4

מסלול העשרה במחול

מסלול העשרה
באמנות חזותית

New media מסלול העשרה

מסלול מופ"ת

לחוברת מידע אודות המסלולים לחץ

מרחבים

המרחב החיצוני בבית הספר גדול מאוד ואנו מנצלים זאת לטובת מפגשים אישיים, מפגשים חברתיים

ועוד O.D.T פעילויות

בית הספר צמח בחמש שנים האחרונות והוקמו בו מרחבי למידה חדשניים ומתקדמים הנותנים מענה מלא לצורכי התלמיד במאה ה- 21

רווחת הפרט

בבית ספרנו קיימות מגוון תכניות חינוכיות שמטרתן לבסס את רווחתו של התלמיד במסגרת בית הספר ולחזק את חוסנו האישי

תכנית

"כישורי חיים"

"מרכז הצלחה"

"פותחים עתיד"

מיל"ת

מרח"ב

פסיכולוגיות

הפרויקט"
"הלאומי

טיפול באומנות

תכנית
אל"ה

צוות יעוצי

פרח

פסיכודרמה

O.D.T פעילויות

יציאה מחוץ לכיתה אל הטבע או מרחב חיצוני אחר המאפשרת התנסויות חדשות ודינמיקה כיתתית תוך מציאת החוזקות והעצמת התלמיד

O.D.T פעילויות

יציאה מחוץ לכיתה אל הטבע או מרחב חיצוני אחר המאפשרת התנסויות חדשות ודינמיקה כיתתית תוך מציאת החוזקות והעצמת התלמיד

תכניות חברתיות- ערכיות

מובילים בקיימות

שומרי מסך- ג'וניור

חונכות אישית

מחברים بين עולמות

– מיזם דו לאומי

'התכנית למעורבות חברתית והתפתחות אישית מכיתה ז' ועד יב

איסוף סלי מזון

גלישה בטוחה

אם אתה יכול לחלום את זה"
"אתה יכול לעשות את זה

(וולט דיסני)