Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Відеопрезентація

«Символічне значення традиційного українського орнаменту»

Декоративно-ужиткове мистецтво є величезним джерелом для вивчення глибини народної пам’яті, яка вимірюється десятками тисячоліть і зберігає у людській підсвідомості в орнаментах космологічно-архаїчні зображення, що несуть відгомін язичницьких вірувань, їх міфологічну основу.Незважаючи на відсутність письмових джерел , про відомі символи можна судити за збереженими старовинними предметами , за фрагментами переказів, за піснями і обрядам. Змінюються звичаї , одяг та інші форми матеріальної культури, але символи зберігаються тисячоліттями. Ці символи могли грати роль магічних формул, були графічно зафіксованими моліннями, зверненням до вищих сил. Людська думка могла відображатися за допомогою ряду пов'язаних загальним змістом малюнків.

Вишивана моя Україна

Починаючи з давніх часів люди часто наносили на одяг різноманітні символи і знаки, які виконували не тільки декоративну, але і захисну функцію. Кожне значення орнаменту було регламентовано і передавалося з покоління в покоління, завдяки чому нам відома символіка вишиванки.

Писанковібарвисвіту

Історія писанки сягає сивої давнини і пов’язана з ритуалом весняного відродження життя на землі. Наші предки вірили, що символи писанки мають магічні властивості — захищають людей від лиха, приносять добро і щастя в оселю.

Традиційна гончарнаорнаментика

Трипільську культуру відкрито більше 100 років тому, але й досі деякі її загадки так і залишилися. Найвідомішим елементом трипільської культури й нині залишається її кераміка. Орнамент мав вигляд спіралі, поєднуючись із зображенням сонця, місяця, рослин і тварин. Різноманітні орнаменти на керамічному посуді є джерелом інформації про світогляд і релігійні вірування трипільців. Завдяки особливому розпису трипільської культури мистецтвознавці називають її культурою мальованої кераміки.

Українська витинанка

Серед різних видів українського народного мистецтва витинанка посідає особливе місце. Вона тісно пов’язана з побутом і культурою народу. Витинанка пройшла шлях від звичайної хатньої прикраси до вишуканого мистецького шедевру.

Цікаві факти

Література за даною темою з фондів Полтавської обласної бібліотеки ім. Олеся Гончара:1. Бебешко Л. Українські вишиванки: орнаменти, композиції / Л. Бебешко. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 128 с.2. Гетьман С. Символіка та орнаментальні мотиви вишивки / С. Гетьман // Трудове навчання в школі. - 2018. - № 11. - С. 12-193. Гурська А. С. Мова та граматика українського орнаменту : навч. посіб. / А. С. Гурська. - К. : Альтернатива, 2003. - 144 с.4. Кара-Васильєва Т. Українська народна вишивка : [техніка виконання, особливості, вибір орнаментальних мотивів] / Т. Кара-Васильєва // Українська вишивка. - Київ, 2005. - С. 50-565. Костюк Т. Створення орнаментової композиції. Символіка орнаментів і кольору. Писанка - вид народного мініатюрного живопису України / Т. Костюк // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня література). - 2019. - № 4. - С. 8-126. Кульчицька А. Орнамент трипільської культури і українська вишивка ХХ ст. / А. Кульчицька. - Львів : Львівська наукова біб-ка ім. В. Стефаника, 1995. - 118 с.7. Литвинець Е. М. Орнаментальні мотиви / Е.М. Литвинець // Українське народне мистецтво вишивання і нанизування. - Київ, 2004. - С. 10-198. Марущак О. Розпис посуду орнаментами трипільської культури: заняття гуртка декоративно-ужиткового напряму / О. Марущак // Позашкілля. Шкільний світ. - 2018. - № 3. - С. 20-239. Ознобишина В. Українські рушники: [призначення, орнаменти ] / В. Ознобишина // Трудове навчання. - 2018. - № 1. - С. 61-6610. Осіпенко Н. "Як неділя, то й сорочка біла!" (історія відтворення вишиваної сорочки за традиціями Східного Поділля) / Н. Осіпенко // Українська родина. - 2020. - № 2-3. - С. 3-811. Писанкові орнаменти : [основні схеми писанкових композицій, характеристика] // Світ української писанки. - Київ, 2005. - С. 55-5812. Сєдова О. Українські орнаменти / О. Сєдова // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2016. - трав. (№ 10). - С. 19-2013. Титаренко В. Фітоморфні мотиви української народної орнаментики / В. Титаренко // Слов'янський збірник. - Полтава, 2012. - Вип. 11. - С. 241-24814. Щербань А. Л. Трансформація орнаментації писанок і кераміки у Полтавській губернії: думка кінця ХІХ століття / А. Л. Щербань // Старожитності Посулля. Пам'яті С. К. Кульжинського (1867-1943): збірник наукових праць. - Київ, 2017. - С. 61-65