Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Portes Obertes

ESCOLA GUERAU DE LIOST

Cap èxit sense esforç, cap esforç sense èxit!

Guió

Projecte Educatiu de Centre

Posem l'accent en...

Educació Infantil

Dia a dia: hàbits i rutines

Metodologies

Especialitats

Projectes de centre

Sortides, colònies i act. cult.

Treball internivells

Dia a dia: hàbits i rutines

Dia a dia: hàbits i rutines

Dia a dia: hàbits i rutines

Metodologies

Metodologies

Metodologies

Metodologies

Metodologies

Metodologies

Metodologies

Especialitats

Especialitats

Especialitats

Projectes de centre

Projectes de centre

Projectes de centre

Sortides, colònies i activitats culturals

Treball internivells i barreja de grups

Educació Primària

Activitats que fomenten la cohesió social:* Coeduca't* #aquiproubullying* Tutories personalitzades* Pla d'acció tutorial

Metodologies de treball:* Treball per projectes* Innovamat* Espais d'aprenentatge* Racons* Tauletes

Projectes per potenciar l'expressió oral:* Ara Parlo Jo!* Teatre* Cantata, Cantània* Ràdio

Projectes per potenciar la llengua anglesa:* Participació en projectes eTwinning i Erasmus+* Plàstica en anglès* Colònies en anglès (4t)

Activitats que fomenten la vinculació amb l'entorn i el foment del medi ambient:* Geocàting (5è)* Hort* Projectes de reciclatge: Anella, Apilo, Glorr, Claki* Col·laboració amb entitats del municipi* Festes i sortides

Treball conjunt família - escola

Per conèixer una mica més la nostra Escola...

- Tour al centre amb l'alumnat de 6è

- Web de l'Escola

- Procés de preinscripció

Moltes gràcies!

www.gdl.catescola@gdl.cat@escolagdl93.846.32.16 (de 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 17.00)