Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

niedościgniony ideał?

nº1

2021

ŚWIĘTA rODZINA!

Szczęść Boże!Cieszę się, że jesteś!Na początek pomódlmy się,abyśmy mogli odkryć prawdę,że każda rodzina - także Twoja - może być święta.Zwróćmy się do Boga słowami modlitwy.Modlitwę losujemy klikając w poniższy link:

modlitwa

dzisiaj?

Na dzisiejszej lekcji poznamy bliżej Rodzinę Pana Jezusa, czyli Świętą Rodzinę. Przeanalizujemy teksty biblijne dotyczące Świętej Rodziny.Dowiemy się także, czego możemy się nauczyć od Józefa, Maryi i Jezusa. Na czym budować trwałą i silną Rodzinę. Zapraszam.

cele

Cele lekcji:- Ukazanie Świętej Rodziny jako wzoru do naśladowania dla każdej Rodziny.- Analiza i interpretacja tekstów biblijnych o życiu rodziny Pana Jezusa.- Wskazanie Boga jako źródła miłości i fundamentu rodziny.- Kształtowanie prawidłowych postaw w rodzinie.- Poznanie nauczania papieża Franciszka w kwestii rodziny.

obejrzyj film i zastanów się

Czy nie masz wrażenia, że w Twojej rodzinieczasami jest podobnie?

Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=p8iZzIg9yos

Tak!Czasami wydaje się nam wydaje, że życie w naszej Rodzinie to "masakra".

I chociaż Twoja Rodzina wydaje się czasami poligonem, to jednocześnie jest wspaniałą szkołą miłości.Może stać się także ekipą,z którą zdobędziesz najwyższe szczyty.

Jak to zrobić?

Uczyć się od najlepszych!

Od Świętej Rodziny!

+ info

+ info

Święta Rodzina, to Jezus, Maryja i Józef (przybrany ojciec Jezusa).

Jak to zrobić?

+ info

Pewnie uważasz, że Twoja Rodzina,w której zdarzają się konflikty, czy nieporozumienia, nie może mieć nic wspólnego ze Świętą Rodziną. Rodziną - zdaniem wielu - idealną

Masz więcej wspólnego ze Świętą Rodziną niż Ci się wydaje. Posłuchaj!

Nic bardziej mylnego!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

O. Adam Szustak; Langusta Na Palmie; fragm:https://www.youtube.com/watch?v=y_yNEmLehPs

JAK USŁYSZELIŚMY PRZED CHWILĄ...

Każda Rodzina napotyka w swoim życiu na trudności i przeciwności. Tak samo było w życiu Świętej Rodziny. Dlatego może być ona nam niezwykle bliska. Spróbuj w niej zobaczyć swoją Rodzinę, która również może być święta. Maryja, Józef i Jezus nie poddawali się pomimo burz i przeciwności. Sprawdź, czego możesz się od nich nauczyć.

Pytania:1.Czego dowiedzieliście się o Świętej ROdzinie?2. Jakie cechy posiadała rodzina Pana Jezusa?

PRZECZYTAJ FRAGMENTY PISMA ŚWIĘTEGO I ODPOWIEDZ NA PYTANIAKliknij w chmurki

Mt 2, 13-15

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego”

Mt 2, 19-21

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”

Łk 2,40

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim

Rodzina

Rodzina to wspólnota ludzi, która jest ze sobą związana. To osoby, które łączy nie tylko wspólne miejsce zamieszkania. To ludzie, którzy dzielą się ze sobą swoimi, smutkami i radościami, opowiadają o sukcesach i porażkach. To ludzie, którzy się kochają.Również w Rodzinie Pana Jezusa panowała atmosfera zatroskaniai miłości. Wiecie, że Józef uciekał z rodziną przed wieloma niebezpieczeństwami. Zmieniali miejsce zamieszkania, by ochronić Jezusa. Podobnie uczyniliby Wasi rodzicie, gdyby wasze życie było zagrożone. Zadaniem każdej rodziny jest dawanie poczucia bezpieczeństwa, ale też poczucia miłości. .

Zadanie

Kliknij w obrazek. Wykonaj zadanie i sprawdź, czy wiesz, jakie cechy powinna posiadać każda rodzina.

MIŁOŚĆ

Wszystkie te rzeczy są ważne. Jednak tym, co cementuje rodzinę jest...

A źródłem miłości doskonałej i fundamentem miłości w rodzienie jest Jezus.

Bez Miłości Boga nie ma trwałej miłości w rodzinie

Hymn o miłości w życiu codziennym

·… cierpliwa jest … łaskawa jest … nie zazdrości … nie szuka poklasku … nie unosi się pychą … nie dopuszcza się bezwstydu … nie szuka swego … nie unosi się gniewem

… nie pamięta złego… nie cieszy się z niesprawiedliwości lecz współweseli się z prawdą … wszystko znosi … wszystkiemu wierzy … we wszystkim pokłada nadzieję … wszystko przetrzyma

W miejsce kropek wstaw "Moja Rodzina", a zobaczysz, co Bóg i oparta na nim miłość, potrafiąw niej zdziałać.

Papież Franciszek powiedział:

Rodzina: musi być oparta na miłości, która nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy nadziei. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą(...).W rodzinie są trzy słowa, których należy zawsze strzec: “proszę”, “dziękuję” i “przepraszam”. “Proszę” – aby nie narzucać się innym(...).“Proszę” – to pierwsze słowo. “Dziękuję”. W rodzinie tak często pomagamy sobie, służymy. Zawsze dziękujmy. Wdzięczność jest krwią płynącą w szlachetnej duszy. “Dziękuję”.I wreszcie, najtrudniejsze do wypowiedzenia: “przepraszam”.Bo wciąż robimy złe rzeczy i wielokrotnie ktoś czuje się urażony. Więc: “wybacz mi, przepraszam”.(Katecheza przed modlitwą Anioł Pański; 27.12.2020)

Pytania

- Co stanowi podstawę Rodziny?- Jakie trzy słowa powinny być obecne w każdej rodzinie?

podsumowanie

Jak widzisz Twoją Rodzinę ze Świętą Rodziną łączy bardzo wiele.Jeśli chcemy przetrwać wszelkie przeciwności tak, jak Józef, Maryja i Jezus, to musimy dbać o to, aby w naszych rodzinach panowała miłość oparta na Bogu.

100%

Na zakończenie pozostawiam Was z piosenką

Podziękuj Bogu za Rodzinę i pamiętaj o magicznym słowie z piosenki.

Ja również

dziękuję

za uwagę