Want to make creations as awesome as this one?

Poznaj Pracownię Dialektologiczną UAM

Transcript

Wirtualne zwiedzanie Pracowni Dialektologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuZapraszamy! Poznaj nas, bawiąc się :)

Naszą wycieczkę rozpoczynamy w niezbyt malowniczych okolicznościach przyrody - w przyziemiu Collegium Maius. To tu mieszczą się pomieszczenia magazynowe Pracowni Dialektologicznej.Żeby przejść dalej, odpowiedz:Gdyby w piwnicy takiej jak ta pojawiły się myszy, jakie zwierzę by nam pomogło?

c) kociamber

b) kejter

a) guła

Guła w Wielkopolsce to indyk lub niezbyt rozgarnięta osoba

Powrót do pytania

Kejter to w gwarze poznańskiej pies

Powrót do pytania

Zgadza się! Chodziło o kota :)Dotarliśmy przed drzwi podziemnej części Pracowni Dialektologicznej. Żeby wejść do środka, drzwi trzeba:

b) odkluczyć

a) giglać

c) wtośtać

Niestety, nie. Giglać to łaskotać :)

Powrót do pytania

Raczej nie. Wtośtać to wnieść coś ciężkiego

Powrót do pytania

Tak jest! Odkluczyć czyli otworzyć za pomocą klucza. Bardzo pomocne słówko.W środku poza regałami wypełnionymi niemal już do końca książkami znajdziemy też takie cudo dawnej techniki.Do czego służył ten sprzęt?

a) Do nacinania płyt

c) Do transkrypcji tekstów gwarowych

b) Do odlewania płyt winylowych

Niestetyż...

Spróbuj jeszcze raz!

Dawniej za pomocą takich kartotek gromadzono słownictwo na przykład w celu sporządzenia słownika gwarowego.Wysuń szufladkę a zobaczysz, co jest w środku.

W środku szuflady znajdziemy fiszkę, a na niej:

- hasło,- znaczenie,- przykład użycia,- lokalizację.Fiszka widoczna na zdjęciu pochodzi z materiałów Adama Tomaszewskiego, który w okresie międzywojennym zapoczątkował badania gwaroznawcze w Poznaniu.

Adam Tomaszewski żył w latach 1895-1945. Na którym zdjęciu go widzimy?

To Profesor Zenon Sobierajski. Uczeń Adama Tomaszewskiego. Badacz gwar pogranicza polsko-słowackiego, słowińskich, kujawskich i wielkopolskich.

Spróbuj jeszcze raz!

To Profesor Henryk Nowak. Autor wielu map w "Atlasie języka i kultury ludowej Wielkopolski" oraz badacz gwar południowej Wielkopolski.

Powrót do pytania

W Pracowni znajdują się materiały do "Atlasu języka i kultury ludowej Wielkoposki" (w tym mapy robocze i kwestionariusze) oraz nagrania.

Wsiadamy w windę i zabieramy Was na 4. piętro, gdzie kontynuujemy zwiedzanie naszej Pracowni.

I oto jesteśmy na naszym korytarzu. Do wyboru jest 5 pokoi. Który zwiedzisz najpierw?1) Prof. T. Lewaszkiewicz2) Ciemnica3) Centrum techniczne4) Centrum dowodzenia5) Prof. J. Sierociuk

1

2

3

4

5

Prof. Tadeusz Lewaszkiewiczinteresuje się sorabistyką, polonistyką, wybranymi zagadnieniami ogólnosłowiańskimi. Miłośnik języków słowiańskich, których z zapałem się uczy. Autor m.in. książki "Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy".

Skoro Profesor interesuje się sorabistyką, to znaczy, że bada język i kulturę:a) Czech i Słowacjib) Łużycc) Serbii

Czechami zajmuje się bohemista, a Słowacją słowacysta.

Wróć do pytania!

Serbię bada serbista. Spróbuj jeszcze raz!

Dobrze! Znowu jesteśmy na korytarzu.Do którego pokoju tym razem zajrzymy?1) Prof. T. Lewaszkiewicz2) Ciemnica3) Centrum techniczne4) Centrum dowodzenia5) Prof. J. SierociukWszystkie pokoje odwiedzone? Wybierz strzałkę.

2

3

4

5

1

Nasze potoczne określenie tego pomieszczenia - ciemnica - jest niebezpodstawne. Nie ma w nim bowiem okna. Pokój służy jako miejsce zesłań. Taki żarcik ;) W rzeczywistości jest to miejsce przeznaczone do odsłuchiwania nagrań i sporządzania transkrypcji, czyli szczegółowego zapisu mowy. Wtedy oczywiście włączamy światło.Wracamy na korytarz.

W ciemnicy już byliśmy. To teraz może jakieś pomieszczenie z oknem?1) Prof. T. Lewaszkiewicz2) Ciemnica3) Centrum techniczne4) Centrum dowodzenia5) Prof. J. SierociukWszystkie pokoje odwiedzone?wybierz strzałkę.

2

3

4

5

1

To tutaj współczesne nagrania mowy wiejskiej są deponowane, a te dawne digitalizowane, by przetrwały dłużej niż nośniki, na których zostały utrwalone w przeszłości.

W tym pomieszczeniu zgromadziliśmy także różne ciekawostki techniczne: dawne i współczesne nośniki nagrywania, sprzęt nagrywający, mapy techniczne itd.

To, co widać obok, to wzornik do map. Pozwala powielać stałe elementy mapy (układ punktów, rzeki, jest też miejsce na legendę), na które nanosi się lokalizacje konkretnych cech gwarowych.Jak nazywa się na mapach linia rozdzielająca różne zjawiska wymowy?

b) izomorfa

a) izofona

Izomorfa rozdziala różne zjawiska morfologiczne (dotyczące budowy wyrazu). Np. na mapie obok (pochodzącej z "Atlasu języka i kultury ludowej Wielkopolski") zaznaczyliśmy na zielono izomorfę oddzialającą formę męską GZIK (na północy) od żeńskiej GZIKA (na południu).Cechy wymowy rozdziela natomiast izofona.

Bardzo dobra odpowiedź!Izofona rozdziela różne zjawiska fonetyczne, czyli związane z wymową. Na mapie obok zaznaczyliśmy pomarańczową linią przebieg granicy między wymową WE WODZIE (zachód Polski) i W WODZIE (wschód Polski).

W tym niewielkim pokoju pracują dr hab. Justyna Kobus, dr hab. Błażej Osowski, mgr Michalina Surma i mgr Katarzyna Zagłoba.

To m.in. tutaj powstaje seria "Wielkopolskie Słowniki Regionalne", "Język w regionie, region w języku" oraz planowane są nasze konferencje i wydarzenia popularyzujące naukę.

To również w tym pokoju spotyka się Studenckie Dialektologiczne Koło Naukowe UAM, które współorganizuje Dzień Dialektologa, wydarzenia związane z Poznańskim Festiwalem Nauki i Sztuki czy Nocą Naukowców.Przede wszystkim jednak SDKN zajmuje się tematyką zróżnicowania gwarowego i regionalnego polszczyzny. Zdjęcie obok pochodzi z jednej z wypraw terenowych, na której nagrywaliśmy rozmowy z mieszkańcami Zalesia.Żeby przejść dalej, znajdź ukryte na zdjęciu logo SDKN-u.

A oto logo Koła w pełnej krasie. Idziemy dalej :)

Prof. Jerzy Sierociuk zajmuje się m.in. dialektologią, słowotwórstwem i folklorem. Jest redaktorem czasopisma (wcześniej serii) "Gwary Dziś". Wydał słownik swoich rodzinnych stron - "Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej".W którym województwie leży tytułowy Łuków?a) lubelskieb) lubuskiec) mazowieckie

Niestety, chodziło o województwo lubelskie.

To jest już koniec. Nie ma już nic. Do zwiedzania :)Dziękujemy za wirtualne zwiedzanie Pracowni Dialektologicznej UAM.Zapraszamy do kontaktu:- dialektologia@amu.edu.pl- fanpage: Dialektologia UAM- fanpage: Studenckie Dialektologiczne Koło Naukowe UAM