Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

NEWS

PAPER

KONTAKT

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Kasprowicza

58-100 Świdnica
ul. Pionierów 30
czynne: pn-pt od 7.00 do 15.00

Możliwy jest także kontakt ze szkołą poprzez platformę cyfrową www.epuap.gov.pl

tel. +48 74 852-25-16, +48 74 852-22-92

e-mail:
kasprowicz@kasprowiczanie.com


dyrektor@kasprowiczanie.com
admin@kasprowiczanie.com

Bądź na bieżąco!

2021

Świdnica

Kasprowicz News

Ósmoklasisto!

Musisz to wiedzieć!

Przed Tobą prezentacja na temat 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. Dowiesz się z niej, jakie są zasady rekrutacji do klasy pierwszej naszego liceum. Przekonasz się, że warto z nami spędzić kolejne cztery lata.

WAŻNE DATY I INFORMACJE

1

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

· 17 maja - 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych

wraz z dokumentami

· 25 czerwca - 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

· 22 lipca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

· 23 lipca - 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile kandydat nie dostarczył tych dokumentów wcześniej

· 2 sierpnia 2021 r. - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

· 3 sierpnia – 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami

· 5 sierpnia 2021r. – weryfikacja wniosków

· 16 sierpnia 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

· 17 sierpnia – 20 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

· 23 sierpnia 2021 r. - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełmiającym

2

3

Punkty rekrutacyjme

W procesie rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy na rok szkolny 2021/2022 punkty rekrutacyjne będą przyznawane za oceny z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:


klasa biologiczno-chemiczna

• język polski, • matematyka, • biologia, • chemia,


klasa humanistyczna (pod patronatem ATM-u)

• język polski, • matematyka, • historia, • język angielski,


klasa politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej)

• język polski, • matematyka, • fizyka, • język angielski,


klasa językowo-geograficzna (pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego)

• język polski, • matematyka, • geografia, • język angielski.

Oferta edukacyjna

Założenia oferty szkolnej:


1. Szkoła oferuje nauczanie na poziomie rozszerzonym 3 przedmiotów obowiązkowych od klasy I.

2. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru. Do momentu ukończenia pierwszej klasy uczniowie za zgodą dyrektora szkoły mogą dokonać zmiany klasy, a tym samym rozszerzeń.

3. Wszystkie klasy obowiązuje nauka języka angielskiego.

4. Szkoła proponuje nauczanie w czterech klasach I.

Sprawdź informacje ukryte pod nagłówkami.

Profil

politechNiczny

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Profil

jezykowo -
- geograficzny

Profil
biologiczno -
- chemiczny

Profil
humanistyczny

klasa językowo-geograficzna (pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)

· obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, matematyka

· drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki/francuski (od podstaw).

Klasa politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej)

· obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka/język angielski,

· drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki

klasa biologiczno-chemiczna

· obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka

· drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki

klasa humanistyczna (pod patronatem ATM-u)

· obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski

· drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: francuski (od podstaw)

Nie samą nauką Kasprowiczanin żyje!

Tradycja

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

"

Consectetuer adipiscing elit,

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kasprowicz okiem uczniów

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CZEKAMY NA CIEBIE !!!