Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Wirtualne drzwi otwarte
SP 9 w Skierniewicach

Kilka słów o szkole

Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach funkcjonuje od 1995 roku. Jest jedyną szkołą integracyjną na terenie naszego miasta. Uczą się w niej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niepodważalne korzyści płynące z procesu integracji skłaniają do podejmowania coraz większych wysiłków na rzecz tworzenia i rozwijania integracyjnych form kształcenia i wychowania. Powstanie naszej szkoły, jest odzwierciedleniem tych dążeń. 1 września 1995 r. rozpoczęła naukę pierwsza klasa integracyjna. Stało się to dzięki inicjatywie rodziców dzieci niepełnosprawnych, staraniom pani Dyrektor Ewy Biskupskiej, przychylności zarządu Miasta i Kuratorium Oświaty oraz odwadze nauczycieli, którzy z zaangażowaniem podjęli nowe, niełatwe wyzwanie. Każdego roku szkoła powiększała się o kolejne klasy integracyjne.

W każdej z klas integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli. W klasach I-III nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wspomagający, w klasach IV-VI nauczyciel danego przedmiotu i pedagog wspomagający.
W naszej szkole studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki lub kształcenia integracyjnego podejmowali i w dalszym ciągu podejmują poloniści, matematycy, historycy, nauczyciele przyrody i języków obcych. Szkoła wychodzi z założenia, że każdy nauczyciel uczący w klasach integracyjnych, nie tylko pedagog specjalny, powinien wiedzieć, jak najwięcej o dziecku niepełnosprawnym, oraz o metodach i formach pracy z nim. Dodatkowo zatrudnia się osoby, które pomagają dzieciom niepełnosprawnym ruchowo w czynnościach samoobsługowych i trudniejszych pracach manualnych. Dzieci wymagające pomocy specjalistów uczęszczają na zajęcia:

 • reedukacyjne,
 • logopedyczne,
 • rewalidacyjne,
 • SI - integracji sensorycznej,
 • rehabilitacji,
 • zajęcia z psychologiem,
 • gimnastykę korekcyjną.

Szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, wspierających rozwój ucznia, np.

 • plastyczne,
 • muzyczne,
 • taneczne,
 • sportowe,
 • komputerowe,
 • terapeutyczne.


Realizując program nauczania i wychowania, wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia: wszechstronny i twórczy rozwój każdemu uczniowi na jego miarę możliwości, indywidualne programy nauczania, rozbudzania i rozwijanie zainteresowań uczniów, integrację społeczną, rozwijanie tolerancji i poszanowania odmienności drugiego człowieka, stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniem.
W szkole realizuje się z dużym powodzeniem wiele programów autorskich oraz modyfikacji programowych polegających głównie na dostosowaniu treści, metod i form nauczania oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.
KADRA ZARZĄDZAJĄCA

wicedyrektor
Teresa Siatkowska

wicedyrektor
Anna Bieniewicz

dyrektor
Mariola Oporska

Zapraszamy na film

Wirtualny spacer po szkole

GABINETY SPECJALISTÓW

GABINETY SPECJALISTÓW

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

STOŁÓWKA

SZATNIE

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

REKRUTACJA

Home