Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2. Pelnica

Razredni pano kajkavskog narječja

1. Škornja

3. Rešt

4. Meša

6. Bedenj

7. Kobiljar

8. Coprnica

9. Vugerek

5.

Cimerman

čȉzma

čȉzma ž 〈G mn -zāmā〉


Definicija
1.obuća koja seže do koljena ili preko koljena
2.pren. gruba vojnička sila, vojna vlast [nacistička čizma zagospodarila je Europom]


pòdrum

pòdrum m

Definicija

1.prostorija ispod razine prizemlja, djelomično ili potpuno ukopana u tlo [čuvati krumpir u podrumu]
2.a. prodavaonica (alkoholnih) pića [vinski podrum] b. tip ugostiteljskog mjesta, ob. restoran [Gradski podrum]
3.meton. stambena prostorija u podrumu; podrumski stan

zátvor

zátvor m

Definicija

1.a. mjesto, zgrada gdje osuđenici izdržavaju kaznu, mjesto kamo se zatvaraju prijestupnici b. meton. kazna oduzimanja slobode i izdržavanja u zatvoru
2.pov. kazna zadržavanja učenika u školi poslije nastave
3.otežano pražnjenje crijeva, tvrda stolica
4.fon. suženje govornoga kanala do stvaranja potpune prepreke zračnoj struji (npr. pri stvaranju glasova b, d, t i dr.)

mȉsa

mȉsa ž 〈G mn mȋsā〉

Definicija

1.kršć. središnji i najvažniji čin bogoslužja [mala misa; velika misa; služiti misu]
2.glazb. a. ordinarij mise, odnosno naziv za one dijelove mise koji se pjevaju b. od 1400, muzička forma, vrlo često komponirana i izvođena

bàdanj

bàdanj m 〈G -dnja, N mn -dnjevi〉

Definicija

1.etnol. izduben trupac kojim teče voda i pada na vodenično kolo; badalj
2.v. bačva, kaca
3.jarak, graba

novčànīk

novčànīk m 〈G novčaníka, N mn novčaníci, G novčaníkā〉

Definicija

torbica s pregracima u kojoj se nosi novac; lisnica, novčarka

vjèštica1

vjèštica1 ž

Definicija

1.pov. mit. žena koja ima moć da ljudima nanosi zlo
2.pren. pejor. a. zla, svadljiva žena b. razg. ona koja sve dobro predosjeća

krȁstavac

krȁstavac m 〈G -āvca, N mn -āvci〉

Definicija

bot. vrtno povrće (Cucumis sativus) iz porodice bundeva (Cucurbitaceae), pripravlja se na salatu svjež ili se kiseli; kornišon, kukumar, ugorak

tȅsār

tȅsār m

Definicija

onaj koji obrađuje drvo tesanjem; drvodjelac

http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search

Izvori za slike:

https://zebra.hr/images/uploads/5033/8718475968627_a_en_hd_1__shop-lg.jpg

https://www.emajstor.hr/showfile.php?id=1760

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvnxQYwS2TkzRMyuCpTG-7-cPlMU1M2oUhUg&usqp=CAU

https://rtl-static.cdn.sysbee.net/image/odrzana-tradicionalna-misa-zadusnica-u-organizaciji-udruge-hvidr-a-zadar-431ca125fe6a47349b2a82401acef7cd_view_article_new.jpg?v=21

http://www.uciliste-elementa.hr/wp-content/uploads/2018/08/tesar.jpg

https://muzejzeravica.org/jpg/1927_1_l.jpg

https://m.novi.ba/storage/2017/01/03/thumbs/586b5bf3-4ad4-441c-bc74-611b0a0a0a6c-novac-9-690x480.png

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/0E8unb1qs2ZIs8V5SHiX-Y8UKjvQb9B_aSA3czJiIBAxBdSZGekWj_5WdoHZweqvesnGg-DZ6NYKdhN8TrFGhu09AMueT_pLkLcR94LdLioCa_qSxQ

https://coolinarika.azureedge.net/images/_variations/5/c/5c5c77c397f831c758ceebac32487cf2_header.jpg?v=1


Klikni na pribadaču za više informacija o pojedinoj riječi.

2. Mišafljin

1. Drožđ

3. Šerajzlin

4. Štunf

6. Lučec

7. Kištra

5.

Trnac

8. Vanjkuš

9. Delati

Razredni pano kajkavskog narječja

kòštica

kòštica ž

Definicija

bot. tvrdi dio ploda, jezgra u tvrdoj drvenastoj kori ili ljusci; košpica, špica

mȉšćāfl

mȉšćāfl m 〈N mn -i〉

Definicija

reg. lopata za smeće; đubrovnik, škovacera


žàrāč

žàrāč m 〈G žaráča〉

Definicija

željezna šipka za razgrtanje i poticanje vatre; ožeg, popret, žarilo, žarnjakčàrapa

čàrapa ž

Definicija

pleteni ili platneni dio obuće koji obuva i štiti
1.stopalo s gležnjem [kratka čarapa]; sokna
2.nogu do koljena; dokoljenica, dokoljenka
3.cijelu nogu [duga čarapa]; bječva

gùdalo

gùdalo sr

Definicija

luk sa zategnutim strunama kojim se svira na guslama, violini i drugim gudaćim instrumentima

kȉštra

kȉštra ž 〈G mn -tārā/kȋštrā/-ī〉

Definicija

reg. sanduk od manjih dasaka; gajba

vȍćnjāk

vȍćnjāk m 〈N mn -āci〉

Definicija

zemljište, često ograđeno, namijenjeno uzgoju voća

http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search

Izvori za slike:

https://prirodaidrustvo.hr/images/uploads/ulje_kostice_marelice.jpg

https://www.abrakadabra.com/medias/3856007702235.jpg-510Wx510H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oMTkvaGNhLzg4NTY5NTg2MzE5NjYuanBnfDE2MTRlYmM4YzVlZGY0MDY5NzYyMGVhNjY5NGQ2M2IzMTExYWJiYmRlZjM3Y2NkNDYxZGFjYWU5NmIwOTYwNDM

https://pevex.hr/media/catalog/product/cache/d46e7ff9bf21dac5393cb76c239f1f61/2/6/264065_1.jpg

https://www.radiodalmacija.hr/wp-content/uploads/2020/05/%C4%8Darape-1.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ZzItOUghON6QaEc7iZmOPm4cEiJgKG-Nq0tAsVOj15A5fCEPtFii7cXNFHvUAnFEK1NO74n08UEsJHlRiTPWSxJZ-c3DW12tCijgNRUNL-F3nr8MPXddXhBROFcCDDowAZ08vgEC1qoqcAnLBoejMxjIPPn6OV3vf1c8TOM6V4w1Cw0UOMU4

https://www.njuskalo.hr/image-w920x690/gudacki-instrumenti/gudalo-violinu-4-4-slika-99331366.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ThDaC4OD3DbzYE4R0pdP-xcRIEBQwLOWgaRnT4HVRTsH32g7GVZICfGc5clNWoMwtRjmSuAfCXjunuhnek8kQDkXTXsK8rkMasY3VbcNPgxuGuSfZCRSzaL99DfePNb_KW0-1-X68FQmUKbTQJxHmHPi5YwOKaMioO8

https://www.aksabih.ba/files/thumbs/files/images/slike_proizvoda/thumbs_350/A032035_350_350px.jpg

http://business-magazine.ba/wp-content/uploads/2017/06/paylab_stress_in_the_workplace_cover.png


jàstuk

jàstuk m 〈N mn -uci〉

1.podloga na kojoj počiva glava za vrijeme odmora i spavanja; uzglavlje
2.ono što podsjeća na jastuk, služi kao podloga, izolacija, zaštita, ublaživač i sl. [zračni jastuk; jastuk za igle; jastuk za žigove]


ráditi

ráditi nesvrš.prez. rȃdīm, pril. sad. rádēći, prid. trp. rȃđen, gl. im. ráđēnje〉

1.(što) a. obavljati posao, sustavno ulagati napore da se postigne neki rezultat b. biti zauzet poslom, biti angažiran na poslu [raditi kao konj (mazga), žarg. teško, mnogo raditi] c. baviti se nekom djelatnošću kao zanimanjem, obavljati neku djelatnost uz naknadu [raditi u školi, tvornici]
2.(oko čega, na čemu) truditi se oko čega, nastojati da što uspije [on radi na našoj stvari]; djelovati, činiti, postupati
3.() a. biti u stanju aktivnog djelovanja; funkcionirati, obavljati poslovnu aktivnost; poslovati b. lov. tražiti i podizati divljač (o psu)
4.(3. l. jd) (u raznim vezama riječi) u zn. da djeluje riječ uz koji gl. raditi stoji, da se pojavljuju posljedice, da se osjeća prisutnost čega [strah radi zavladao je strah; vrijeme radi dolaze promjene s protjecanjem vremena]; činiti svoje

Klikni na pribadaču za više informacija o pojedinoj riječi.

2. Hlačnjak

1. Pojma

3. Šoštar

4. Baltica

6. Kladivec

7. Cinderžnjora

5. Trček


8. Ajnzug

9. Puca

Razredni pano kajkavskog narječja

táva

táva ž 〈G mn távā〉

Definicija

1.
kuhinjska posuda u kojoj se prže jela i začini; tiganj, prosulja, prsura, prženica
2.
pren. onaj koji je tvrde glave, koji slabo shvaća
rȅmēn

rȅmēn m 〈G -a〉

Definicija

1.
čvrsta traka od kože ili drugog materijala za razne namjene (učvršćuje hlače uz tijelo oko pasa i sl.); kaiš, pojas
2.
tehn. vrpca od plastične mase, kože ili dr. koja služi kao gibljiva veza remenice u remenskim prijenosima


postòlār

postòlār m 〈G postolára〉

Definicija

term. onaj koji izrađuje i popravlja postole, cipele; cipelar, crevljar, obućar, šuster

sjèkira

sjèkira žDefinicija

1.
željezno oruđe za sječenje i cijepanje drva
2.
pov. oruđe takva oblika koje se upotrebljava kao hladno oružje


čèkić

čèkić m 〈G mn čȅkīćā〉

Definicija

1.
ručno oruđe s (najčešće) drvenim drškom i posebno oblikovanim vršnim dijelom za zabijanje čavala i sl. [bravarski čekić; stolarski čekić]; kladivac, mlat
2.
anat. dio srednjeg uha
3.
sporta. u boksu zabranjeni udarac šakom odozgo prema dolje (ob. kada boksač drži protivnika) b. u planinarstvu, služi za zabijanje klinova u stijenu; jednim dijelom vezan je za penjača c. v. bager (2)


fìtīlj

fìtīlj m 〈G fitílja〉

Definicija

1.
nit od upredenih pamučnih vlakana u svijeći ili platnena vrpca u petrolejskoj svjetiljci i sl. natopljena uljem i sl., goreći služi za rasvjetu; stijenj, stijenjak, žižak
2.
a. upaljač starinskih topova i pušaka; »prižižak« b. upaljač na nekim eksplozivnim napravama
3.
pren. poticaj, povod, uzrok [taj incident bio je fitilj koji je pokrenuo ratna događanja]


pȃnj

pȃnj m 〈N mn pánjevi〉

Definicija

1.
a. dio drveta koji ostaje uz korijen kad se stablo otpili i sruši; šuljak b. debeli komad drveta [mesarski panj]
2.
krupan komad balvana, klada koja služi za sječenje, za cijepanje drva; drvocjep
3.
reg. trs, čokot vinove loze

http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search

Izvori za slike:

https://cdn.vitapur.net/media/catalog/product/cache/3/image/1200x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/9/19274_rosmarino_baste_pancakes_25-cm_web.jpg

https://www.ecipele.hr/media/catalog/product/cache/image/650x650/0/0/0000207403338_01_wj.jpg

https://zagrebcrafts.hr/wp-content/uploads/2018/07/postolar006_MAP_270318-1-1200x675.jpg

https://www.vinkoprom.com/wp-content/uploads/2020/09/16235.jpg

https://arenas-architecte.com/architectureimg/kvartira-i-dacha/185/kak-udalit-pen-dereva.jpg

https://iverpan.hr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/r/bravarski-cekic.jpg

https://img.tasyap.org/img/usam-2019/hempovij-fitil.jpg

https://www.martin-arbanas.hr/site/assets/files/1271/vjencano-odijelo-svecano-martin-arbanas.jpg

https://www.novizivot.net/wp-content/uploads/2017/08/djevojka-gospodin-ima-plan.jpg


odijélo

odijélo sr

Definicija

muška odjeća kojoj su bitni dijelovi kratki kaput (ili sako) i hlače (treći dio je prsluk)

djèvōjka

djèvōjka ž 〈D L -jci, G mn -ojākā〉

Definicija

1.
mlađa ženska osoba koja više nije dijete; dekla, dikla
2.
ženska osoba koja još nije udata [još je djevojka]
3.
ženska osoba u odnosu na momka s kojim je u ljubavnoj vezi [njegova djevojka]
4.
ona koja pomaže u kući, kućna pomoćnica

Klikni na pribadaču za više informacija o pojedinoj riječi.

2. Kupica

1. Hiža

3. Peljati (se)

4. Vužigati

6. Bažulj

7. Cajger

5. Škrljak


8. Cukati

9. Čuček

Razredni pano kajkavskog narječja


kȕća

kȕća žDefinicija

1.zgrada koja ima zidove i krov i služi za stanovanje [kamena kuća kuća od kamena; zidana kuća kuća od opeke; (za razliku od drvene ili kuće od ćerpiča)]; hiža
2.a. obitelj, ukućani, porodica, loza [iz dobre kuće] b. razg. prostor stalnog boravljenja [nisam kod kuće]; dom, stan
3.razg. poduzeće, ustanova, tvrtka [izdavačka kuća; kazališna kuća; robna kuća]
čȁša

čȁša ž 〈G mn čȃšā〉Definicija

1.
posuda iz koje se pije, obično od stakla
2.
količina jedne čaše [čaša vode]vòziti

vòziti (se) nesvrš.prez. vȍzīm (se), pril. sad. vȍzēći (se), prid. trp. vȍžen, gl. im. vòžēnje〉Definicija

1.
(što) upravljati prijevoznim sredstvom
2.
() kretati se (o vozilu)
3.
(se, čim, u čemu) kretati se u vozilu
4.
(koga) prevoziti

páliti

páliti nesvrš.prez. pȃlīm, pril. sad. -lēći, gl. im. páljēnje〉Definicija

1.(što) a. uništavati ognjem, vatrom b. činiti da nešto gori, radi grijanja, kuhanja, svjetlosti i sl. [paliti vatru]; užigati c. koristiti kao gorivo, kao rasvjetno sredstvo
2.a. () štetiti vrućinom, peći, žeći (obično o sunčanim zrakama) b. izazivati osjećaj vrućine c. izazivati neugodan i oštar osjećaj okusa [paprika pali]
3.
pren. izazivati osjećaje poleta, oduševljenja, raspaljivati, uzbuđivati [paliti maštu]


grȁh

grȁh m

Definicija

bot. jednogodišnja biljka (Phaseolus vulgaris) iz porodice leptirnjača (Papilionaceae), jajolika zrnata ploda u ovojnici (mahuni), važna namirnica u našim krajevima; bažul, bažulj, fažol, fažolet, fižol, pasuljkàzāljka

kàzāljka ž 〈D L -i/-ljci, G mn -ā/-ī〉

Definicija

pokretna polužica instrumenta, pokazuje vrijeme, utrošak energije, jačinu/visinu tlaka i sl. [kazaljka na satu; kazaljka brojila]šèšīr

šèšīr m 〈G šešíra〉

Definicija
razg. dio odjeće koji pokriva glavu, različitih oblika i izrađen od različitih materijala (pusta, slame i sl.), s užim ili širim obodom u donjem dijelu; klobuk

http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search

Izvori za slike:

https://mapio.net/images-p/56503387.jpg

https://bima-shop.hr/upload/catalog/product/31553/thumb/3850360075562-1x_5b90c5e9cd169_560x560r.jpg

https://hr.med-auto.com/uploads/img/kak_bistro_nauchitsya_vodit_mashinu_kt.png

https://i1.wp.com/edcblog.ru/userfiles/editor/large/1179_14635028886604.jpg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvc3HCkrYDF1wkcN_fr3NJLSPTYVqBgFpsdQ&usqp=CAU

https://cdn.agroklub.com/upload/images/text/thumb/grah10-880x495.jpg

https://i1.wp.com/www.kazaljka.net/wp-content/uploads/2019/05/cropped-Ikona_bijela.jpg?fit=512%2C512&ssl=1

https://autostart.24sata.hr/media/dg/30/31/a03e2c1503a56fc50b61.jpeg

https://www.haber.ba/wp-content/uploads/2016/03/pile.jpg


vẉći

vẉći (se) nesvrš.prez. vúčem (se), pril. sad. vúkūći (se), imp. vúci (se), prid. rad. vẉkao/vẉkla (se) ž, prid. trp. vùčen, gl. im. vúčēnje〉

Definicija

1.(što, koga) povlačiti ne odvajajući od površine [vući po zemlji; vući po vodi]
2.činiti da se tko kreće na silu, protiv svoje volje, voditi silom, nagovarati
3.nositi što teško ili nepraktično uza se, ne moći se riješiti čega [vući bolest dugo bolovati]
4.a. upotrebom snage činiti da što iz čega izađe; izvlačiti, vaditi b. sisati, crpsti [vući vodu]
5.a. potezati, povlačiti ostavljajući trag, obilježavati crte b. pomicati figuru u šahu [vući lovca; vući kraljicu]
6.privlačiti, djelovati privlačeći
7.raditi neprekidno, teško, naporno; mučiti se
8.(se) teško, sporo se kretati
9.pružati se, protezati se (u dužinu)
10.skitati se, smucati se, usp. vucarati se
11.povlačiti se, previše dugo se otezati, odugovlačiti se, trajati
12.(se, s kim) pejor. živjeti u nedoličnoj vezi ili gubiti vrijeme u takvoj vezi [vukla se s njim pet godina]
13.strujiti s jedne strane, prodirati, osjećati se kao struja zraka u zatvorenoj prostoriji [propuh vuče; odavde vuče = s ove strane jako vuče]
14.(se) ostati nakon čega, biti ostatak, biti ono što je bez potrebe ostalo (umjesto da se nađe na pravome mjestu, da se upotrijebi, posluži svrsi, pojede itd.) [pojedi to kruha da se ne vuče]; povlačiti se


pȉle

pȉle sr 〈G -ta, zb. pȉlād〉

Definicija

mladunče kokoši (rjeđe drugih ptica)


Klikni na pribadaču za više informacija o pojedinoj riječi.

Razredni pano kajkavskog narječja

Sada, kada si proučio naš pano kajkavskog narječja, klikni ovdje i okušaj se u kvizu i provjeri svoje znanje.