Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

KATECHEZA 57

Temat: Wielki Post - Nawrócenie serca

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Dzień dobry, drodzy uczniowie!Rozpocznijmy, to nasze dzisiejsze spotkanie, wspólną modlitwą: Zamknijcie na chwilę oczy i niech każdy z was się zastanowi:z kim lubisz spędzać czas? Kto jest twoim przyjacielem? Dlaczego uważasz go za przyjaciela? Co razem robicie? Po chwili ciszy. Przyjaciel to nie jest ktoś, kogo tylko mile wspominam, bo spędziliśmy razem wiele dobrych chwil. Prawdziwy przyjaciel jest w jakiś sposób zawsze obecny w moim życiu: dzisiaj i w następnych dniach.Ale nawet wspaniała przyjaźń czasem potrzebuje odnowienia: trzeba się o nią troszczyć, napisać SMS, zadzwonić, spotkać się i pogadać.Otwórzcie oczy i spójrzcie na krzyż. Pan Jezus każdego z nas zaprasza do przyjaźni. On do końca nas umiłował i ofiarował się za nas. Czy odpowiadasz na Jego zaproszenie? Jak dbasz o tę przyjaźń? Wielki Post to czas przygotowywania się do świętowania najważniejszych tajemnic naszej wiary: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W tym 40-dniowym okresie odpowiadamy na wezwanie Jezusa do nawróce- nia serca. Poprzez post, modlitwę i jałmużnę staramy się pogłębić naszą więź z Bogiem i bliźnimi. zmieniamy swoje życie, odwracając się od zła. Czy chcesz skorzystać z tej szansy? Poproś Jezusa o pomoc. Panie Jezu, pomóż mi dobrze przeżyć Wielki Post.

Wielki Post jest okresem, w którym szczególnie skupiamy się na nawróceniu naszego serca. Patrzymy na Jezusa odrzuconego przez ludzi, torturowanego, ukrzyżowanego i zabitego. Widzimy Jego ogromną miłość do każdego z nas i Jej nie rozumiemy, bo sami niezdolni jesteśmy do tego, by oddać życie za innych. Nawrócenie serca nie polega na wykonywaniu zewnętrznych czynności, jak modlitwa, post czy dobre uczynki, choć mogą one nas do niego doprowadzić. Nawrócić serce to znaczy zwrócić się całym sobą, całym moim sercem, umysłem, całą moją wolą ku Jezusowi Chrystusowi, pragnąc tego samego, czego On pragnie. Jeżeli nawracam moje serce, to jednoczy się ono z sercem samego Jezusa. Moje serce staje się coraz bardziej Jego sercem, dlatego pojawia się w Nim pragnienie kochania Boga i innych ludzi. Istotą i celem nawrócenia jest więc żywa, praktyczna Miłość.Modlitwa - rozmowa, dialog z Bogiem. Od tego wszystko się zaczyna. Modlitwa jest żywą relacją z Bogiem, Którego pragnę słuchać i do Którego pragnę mówić. Dlatego wymieniana jest na pierwszym miejscu.Post - praktyka odmawiania sobie tego, do czego jestem najbardziej przywiązany, post tradycyjny polega na odmawianiu sobie mięsa, albo ograniczania jedzenia w ogóle (bo przecież każdy z nas uwielbia jeść). Można jednak ograniczyć sobie korzystanie ze smartfona, internetu lub telewizji. I to może być bardzo owocny dla nas post.Jałmużna - praktykowanie miłości bliźniego w bardzo konkretny sposób. Nie chodzi tu wszakże o finansowe wspomaganie biednych, ale również poświęcenie swojego czasu lub podjęcie jakiegoś wysiłku dla innych. Nawet uśmiech skierowany do smutnej osoby, okazanie współczucia cierpiącym i życzliwości może stać się naszą jałmużną.Modlitwa, post i jałmużna prowadzą nas do nawrócenia serca, a nawet są już jego wyrazem. Nawrócenie serca jest niemożliwe bez relacji z Bogiem, bez miłości bliźniego i przy egoistycznym spełnianiu wszystkich swoich zachcianek.