Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

15 marca 2021 r. (poniedziałek)godz. 10.00-13.15Praca socjalna w czasie pandemii - destabilizajca czy odkrywanie zasobów?Panel dyskusyjny z udziałem praktyków i doktorantów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach natemat trudności, wyzwań oraz sukcesów i dobrych praktyk w działaniach podjętych w czasie pandemii. Spotkanie będzie również okazją do porozmawiania o oczekiwanym i otrzymanym wsparciu, a także o potrzebach pracy socjalnej wynikających z sytuacji kryzysowej związanej z pandemią.Uczestnicy:Magdalena Badora- GOPS w KonopiskachJustyna Czerwińska- Stowarzyszenie Moc WsparciaMichał Gluzek- MOPS w Siemianowicach ŚląskichMaciej Klimek- MOPS w WojkowicachAgnieszka Kubera- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży" Dom Aniołów Stróżów" w KatowicachMaciej Sosnowski- metodyk pracy socjalnej, szkoleniowiec i superwizor w ośrodkach pomocy społecznejModerowanie:prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódzdr hab. Krystyna FaliszekKontakt: dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ (ewa.lesniak-berek@us.edu.pl)Zgłoszenie chęci udziału:linkPatronat nad wydarzeniem objęli:Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy SocjalnejSekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa SocjologicznegoRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

16 marca 2021 r. (wtorek)godz. 9.45-11.15Warsztaty w ramach inicjatywy "Absolwenci studentom"Praktyczny wymiar klinicznej pracy socjalnej (szczególnie w okresie negatywnych skutków pandemii).Jak traktujemy zdrowie psychiczne. Czy możliwa jest remisja objawów w doświadczeniu zaburzeń/chorób psychicznych.Proces zdrowienia i umacnianie w terapii społecznej (reselience, recovery)Jak to wszystko wygląda w praktyce, czyli person in situation- od pierwszego spotkania, po zakończenie terapii. Z czego warto czerpać inspirację w przygotowywaniu zajęć, spotkań indywidualnych.Jak prowadzić prywatną praktykę jako doradca socjalny.Słowa kluczowe: doświadczenie kryzysu, niepełnosprawność psychiczna, kliniczna praca socjalna, recovery, resilience, empowerment, terapia społeczna, edukacja społeczna, rehabilitacja społeczna, wsparcie społeczneProwadzenie:Dagmara Gimenezz Centrum Integracja w Gdyni

16 marca 2021 r. (wtorek)godz. 13.45-15.15Wizyta studyjna online w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży"Dom Aniołów Stróżów"na terenie Śląska i Zagłębia (Katowice, Chorzów, Sosnowiec).Zajęcia warsztatowe:Metody pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznymRóżne obszary biedy (kulturowa, społeczna, materialna)Jak działać by pomaganie było skuteczneProwadzenie:Helena ZąbczyńskaPartnerstwo w ramach Rady Programowej Kierunku Praca Socjalna

17 marca 2021 r. (środa)godz. 13.45-15.15Masz wątpliwości dotyczące Twojego projektu socjalnego?Myślisz, że w aktualnej sytuacji Twój pomysł na projekt socjalny nie będzie odpowiedni?Zapraszamy na spotkanie, podczas którego starsi koledzy i koleżanki (studenci i absolwenci) podzielą się doświadczeniem zdobytym podczas realizacji własnych projektów socjalnych. Organizator: Koło Pracy Socjalnej UŚProwadzenie: Monika Białecka, mgr Monika Szpoczek

18 marca 2021 r.(czwartek)godz. 15.30-17.00Placówki wsparcia dziennego w nowej rzeczywistości musiały zmienić formułę pracy z dziećmi. Praktycy opowiedzą o formach wsparcia oraz o funkcjonowaniu świetlic w dobie pandemii.Prowadzenie:Agnieszka Knapik- Świetlica środowiskowa św. Wojciecha w KatowicachWeronika Maciał-Świetlica środowiskowa "Promyk" w Świętochłowicachmgr Monika Szpoczek

19 marca 2021 r. (piątek)godz. 10.00-11.00Spotkanie warsztatoweCzym jest ekonomia społeczna?System wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskimWpływ pandemii na sektor ekonomii społecznejJak podmioty ekonomii społecznej radzą sobie w czasach pandemii? Praktyczne przykłady z regionuProwadzenie:Katarzyna Skowron, Iwona Piątkowska-Lipka–Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Dział Ekonomii SpołecznejArtur Szmaciarski – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii SpołecznejPartnerstwo w ramach Rady Programowej Kierunku Praca Socjalna

20 marca 2021 r. (sobota)godz. 11.00-12.30Spotkanie warsztatowe w ramach inicjatywy „Absolwenci studentom”Realizacja projektów socjalnych jest ważnym sposobem wsparcia jednostek, rodzin, grup i społeczności lokalnych. Przygotowywany w trakcie studiów projekt socjalny łączy w sobie nabycie szeregu umiejętności i kompetencji, wśród których szczególne znaczenie ma pozyskiwanie środków umożliwiających wdrożenie planowanych działań oraz zwiększenie ich skuteczności. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy obejmujący pisanie wniosków na dofinansowanie inicjatyw studenckich.Prowadzenie:Michał Szeliga -Stowarzyszenie ,,CEZAR"mgr Monika SzpoczekPartnerstwo w ramach Rady Programowej Kierunku Praca Socjalna