Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ZS LUBACZÓW

2

1

4

Witamy w Zespole Szkół w Lubaczowie.Zapraszamy do obejrzenia interaktywnej prezentacji zawierającej kierunki kształcenia,bazę szkoły oraz wspomnienia absolwentów.

2

1

4

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowieto szkoła godna zaufania, która przygotowuje do dorosłego życia,pracy w wybranym zawodzie, oraz pomaga rozwijać pasje i zainteresowania.

Kierunki kształcenia

Technikum

Szkoła Branżowa I Stopnia

Liceum ogólnokształcące

Czas spędzony w ZS Lubaczów to inwestycja ​w przyszłość​

Stypendia

Obiekty szkoły

Wspomnieniaabsolwentów

Aby dowiedzieć się, które części są interaktywne, kliknij ikonę w prawym górnym rogu każdego slajdu, a następnie wybrany element.

+info

Jagoda Mazepa

+info

WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW

Michał Kurek

Jagoda Mazepa- absolwentka klasy humanistyczno-dziennikarskiej w Zespole Szkół im. gen. J. Kustroniaw Lubaczowie. Ukończyła produkcję filmową w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.

Michał Kurek- absolwent klasy matematyczno-geograficznej w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia wLubaczowie. Ukończył Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie im. S. Wyspiańskiego Filia we Wrocławiu.

Przedmioty rozszerzone

Kim możesz zostać

Dlaczego warto uczyć się w liceum ogólnokształcącym

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

klasa humanistyczna

Dla kogo

Osiągnięcia uczniów z klasy humanistycznej

JĘZYK POLSKIWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Lubisz czytać? Pasjonujesz się literaturą i kulturą, historią i światem współczesnym? Interesuje Cię film i teatr? Myślisz twórczo i jesteś osobą kreatywną? Wnikliwie obserwujesz życie społeczne i angażujesz się w działania prospołeczne i artystyczno- kulturalne. Wybierz klasę humanistyczną! 

Kim można zostać po ukończeniu klasy humanistycznej?Studentem prawa, administracji, dziennikarstwa, socjologii,kulturoznawstwa, historii, politologii, pedagogiki,psychologii, studiów filologicznych,studiów artystycznych (szkoła teatralna i filmowa).

Uczniowie nie tylko uczą się o literaturze i sztuce, ale też rozwijają swoje talentuy:

Uczniowie z naszej szkoły cyklicznie, raz w miesiącu ,przygotowują  w Katolickim Radiu Zamość audycje z cyklu:  „Młodzi, o młodych, dla młodych”.   Uczniowie z klasy humanistycznej potraktowali jedną z lekcji o literaturze w sposób nieszablonowy, wcielając się w znane postacie, uwiecznione na obrazach.

Projekt  Rekreator w ramach ,którego uczniowie  klasy humanistycznej brali w warsztatach językowych ,,Władaj słowem jak Żółkiewski" w Radrużu 

Wojewódzki Konkurs Filmowy „Laboratorium Filmowe” –uczennica klasy humanistycznej  otrzymała  wyróżnienie za film „Acheron”, a rok wcześniej ta sama uczennica otrzymała wyróżnienie w konkursie filmowym „ Hollywood  za moim domem” 

Olimpiada Wiedzy o Mediach : od 2014 roku  uczniowie klasy humanistycznej rokrocznie reprezentują powiat lubaczowski na etapie wojewódzkim tej olimpiady, a  uczennica klasy humanistycznej była finalistką na szczeblu centralnym. 

Osiągnięcia uczniów klasy humanistycznej:

TECHNIKA

Technikum Budowlane

Technikum Geodezyjne

Technikum Logistyczne

Technikum Ekonomiczne

Technikum Hotelarskie

Technikum Informatyczne

Technikum Mechaniczne

TECHNIKUM MECHANICZNE

Perspektywy na przyszłość

Absolwent technikum mechanicznego może pracować między innymi na następujących stanowiskach:operator obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych,pracownik działu kontroli jakości,monter maszyn i urządzeń,ślusarz narzędziowy,pracownik obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń,pracownik działu przygotowania technologii produkcji,pracownik działów pomocniczych w przedsiębiorstwach takich jak zaopatrzenia i zbyt.Absolwent szkoły może założyć również własną firmę i skoncentrować się na działalności, w której czuje się najlepiej.Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia pracy lub studiów na kierunkach związanych z budową maszyn, elektrotechniką, automatyzacją obróbki i wielu innych.

Przedmioty rozszerzone

Opis zawodu

Kwalifikacje

Umiejętności

MATEMATYKAFIZYKA

W trakcie trwania nauki w Technikum Mechanicznym uczeń przystępuje do dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawającychMEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Podczas zajęć nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu:obsługi obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych,posługiwania się narzędziami do obróbki ręcznej i mechanicznej,pisania programów i wprowadzania korekt do programów obróbczych na maszynach CNC,posługiwania się nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi oraz wykonywania przy ich pomocy pomiarów części maszyn,organizowania procesów produkcji i wytwarzania części maszyn na obrabiarkachodczytywania rysunków technicznych i innej dokumentacji.

Kim jest technik mechanik?

Technik mechanik to zawód tradycyjny, a zarazem super nowoczesny. Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu budowy , zasad działania i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych. Podczas wykonywania zadań zawodowych w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe.

Szkoła posiada park maszynowy na miarę XXI wieku, a w nim między innymi: obrabiarki sterowane numerycznie, nowoczesna spawalnia.

TECHNIKUM BUDOWLANE

Kwalifikacje

Przedmioty rozszerzone

Umiejętności

Opis zawodu

Perspektywy na przyszłość

MATEMATYKAFIZYKA

Uczniowie w trakcie nauki w Technikum Budowlanym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:BUD.12.Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichBUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzęi umiejętności w zakresie:posługiwanie się dokumentacją techniczną,projektowanie prostych elementów konstrukcyjnych budowli,opracowanie projektów organizacji robót,dobieranie sprzętu, maszyn,kierowanie gospodarką materiałową,wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót,wykonywanie kalkulacji robót,wykorzystywanie programów komputerowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa może zostać zatrudniony w:przedsiębiorstwach budowlanych prowadzących duże budowy,zakładach prefabrykacji konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianychbiurach projektowo-budowlanych,przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,organach administracji państwowej i samorządowej w zakresie budownictwa,laboratorium budowlanym,administracji budynków,firmach zarządzających nieruchomościami.Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

Kim jest technik budownictwa?

Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej.

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Przedmioty rozszerzone

Perspektywy na przyszłość

Umiejętności

Kwalifikacje

Opis zawodu

MATEMATYKAJĘZYK ANGIELSKI

Uczniowie w trakcie nauki w Technikum Informatycznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowychINF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danychPo każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymujeŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘW ZAWODZIE.

W trakcie nauki na kierunku Technik informatyk zdobędziesz wiedzęi umiejętności w zakresie:Przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;Administrowania systemami operacyjnymi;Serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;Tworzenia i administrowania stronami WWW;Tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych;Programowania aplikacji internetowych;Tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią;Przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

Po ukończeniu edukacji informatyk może znaleźć pracę w:działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych,firmach z sektora IT,firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,sklepach komputerowych, serwisach komputerowych,wydawnictwach,drukarniach,studiach graficznych i dźwiękowych,studiach telewizyjnych i filmowych.Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze. Możliwości są duże i na pewno większe niż w innych zawodach.

Kim jest technik informatyk?

Technik informatyk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stojący przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Uczniowie technikum informatycznego zdobywają zarówno wiedzę ogólną jak i specjalistyczną przy równoczesnym kształtowaniu umiejętności do płynnego kontynuowania nauki na studiach wyższychoraz wejścia na rynek pracy.

TECHNIKUM GEODEZYJNE

Perspektywy na przyszłość

Opis zawodu

Kwalifikacje

Umiejętności

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie w trakcie nauki w Technikum Geodezyjnym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:BUD.18:Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.BUD.19-Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.TytułTECHNIK GEODETAotrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch powyższych kwalifikacji.

MATEMATYKAGEOGRAFIA

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzęi umiejętności w zakresie:obsługi sprzętu geodezyjnego,wytyczania obiektów inżynierskich (budynki, drogi, koleje, mosty),wykonywania obliczeń z wykorzystaniem oprogramowania geodezyjnego,rysowania map ręcznie i na komputerze,dzielenia działek i mierzenia ich powierzchni.Oprócz, dwutygodniowych praktyk zawodowych w firmach i urzędach, w każdej klasie odbywają się ćwiczenia terenowe (4 godz. tygodniowo). Ćwiczenia te polegają na wykonywaniu pomiarów na najnowocześniejszym sprzęcie geodezyjnym oraz obliczeniach i rysowaniu map z wykorzystaniem kalkulatorów inżynierskichi komputerów.

Geodeci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych, w jednostkach administracji rządoweji samorządowej, jak również bardzo często prowadzą własną działalność.Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach jak:obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, drogowych i kolejowych),rolnictwo,górnictwo,planowanie przestrzenne,administracja,opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.

Kim jest technik geodeta?

Geodeta jest praktycznym i atrakcyjnym zawodem na rynku pracy.Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych i podziemnych. Prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.

TECHNIKUM EKONOMICZNE

Perspektywy na przyszłość

Po ukończeniu technikumuczeń może pracować lub kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunkach: ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing, logistyka. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.MIEJSCA PRACY:biurarachunkowe,banki,własnadziałalność gospodarcza,urzędyskarbowe,firmyusługowe, handlowe, produkcyjne,instytucjeubezpieczeniowe,urzędyadministracji państwowej i samorządowej,jednostkisamorządu terytorialnego,agencjecelne.

Opis zawodu

Przedmioty rozszerzone

MatematykaGEOGRAFIA

Kwalifikacje

Uczniowie w trakcie nauki w Technikum Ekonomicznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji: EKA.04.Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.EKA.05.Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.Gdy uczeń zda dwa egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma tytuł:TECHNIK EKONOMISTA.

Umiejętności

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowanydo wykonywania następujących zadań zawodowych:planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,obliczania podatków,prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,prowadzenia rachunkowości,wykonywaniaanaliz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.W procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła kładzie nacisk na kształtowanie przede wszystkim takich cech jak:komunikatywność,uczciwość,rzetelność,dokładność,odpowiedzialność i systematyczność w działaniu.

Kim jest technik ekonomista?

Technik ekonomista to zawód na czasie, zawsze potrzebny i uniwersalny.Ekonomiści są chętnie widziani we wszystkich podmiotach gospodarczych,gdzie potrzebna jest fachowa wiedza z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, sprzedaży, logistyki, prowadzenia działalności gospodarczej i marketingu.

TECHNIKUM LOGISTYCZNE

Perspektywy na przyszłość

Technik logistyk znajdzie zatrudnieniew przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp.Logistycy najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Opis zawodu

Przedmioty rozszerzone

MatematykaGEOGRAFIA

Kwalifikacje

Uczniowie w trakcie nauki w Technikum Logistycznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:SPL.01.Obsługa magazynów.SPL.04.Organizacja transportu.Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodziew zakresie jednej kwalifikacji.Osoba, która zdała egzaminy z dwóch kwalifikacji oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu,otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Umiejętności

Kształcąc się w zawodzie technik logistyk:nauczysz się jak dostarczać właściwy towar, odpowiedniemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce przyjak najmniejszym koszcie,poznasz zasady zarządzania zapasami,zorganizujesz prace związane z gospodarką magazynową,zorganizujesz proces transportowy dobierając na przykład właściwy środek transportu, określając optymalną trasę, ustalając cenę usługi transportowej czy też wypełniając właściwą dokumentację transportową.

Kim jest technik logistyk?

Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć, w sposób zorganizowany, uporządkowany i odpowiedzialny.

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniemi kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

TECHNIKUM HOTELARSKIE

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje

Umiejętności

Opis zawodu

Perspektywy na przyszłość

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje zawodowe:HGT.03.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.HGT.06. Realizacja usług w recepcji.Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, absolwent otrzymuje tytułTECHNIK HOTELARSTWA.

W trakcie nauki na kierunku Technik hotelarstwa zdobędziesz wiedzęi umiejętności w zakresie:utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,przygotowanie i podawanie śniadań,organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,rezerwacji usług hotelarskich,obsługi gości w recepcji.Dodatkowo pogłębisz kompetencje personalne i społeczne oraz nauczysz się języka obcego.

JĘZYK ANGIELSKIGEOGRAFIA

Nauka w naszej szkole to kompleksowe przygotowanie do pracy w hotelarstwie, zarówno w obiektach zlokalizowanych w Polsce jak i za granicą. Możliwe miejsca pracy:hotele i inne obiekty hotelarskie,restauracje,ośrodki wypoczynkowe,zakłady uzdrowiskowe,agroturystyka,biura i agencje turystyczne,ośrodki informacji turystycznej,branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia,organy administracji państwowej odpowiedzialnej za promocję turystyki,własna działalność gospodarcza.

Kim jest technik hotelarstwa?

Technik hotelarstwa wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi gości obiektu świadczącego usługi hotelarskie. Ustala zestaw oferowanych usług, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. To osoba, która dba o wygodę, komfort i satysfakcję osób podróżujących.Praca technika hotelarza może być pasją i przynosić wiele satysfakcji, gdyż każdy dzień to poznawanie nowych ludzi i zmaganie się z kolejnymi wyzwaniami.

Formy wsparcia dla uczniów - STYPENDIA

Stypendia św. Mikołaja

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne i zawodowe

Stypendium Fundacji Banku Spółdzielczego i Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji

Stypendium "Nie zagubić talentu"

Stypendium "Rozwiń skrzydła"

Stypendium Dyrektora Szkołyza wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Stypendium Prezesa Rady Ministrówotrzymują uczniowie, który uzyskali najwyższą w danej szkole średnią ocen oraz wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi w danym typie szkoły na okres 10 miesięcy w kwocie 300 zł miesięcznie.Liceum Ogólnokształcące - 1 uczeńTechnikum - 1 uczeń

Projekt „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne i zawodowe – rok szkolny 2020/2021”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiegoi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólnei zawodowe, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej i osiągają wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznawane jestw kwocie 4 000 zł dla stypendysty/stypendystki. W roku szkolnym 2020/2021 zostało przyznane 7 uczniom naszej szkoły.

Stypendium jestobjęte Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Lubaczowskiego Pana  Zenona Swatka. Oprócz stypendium naukowego są przyznawane stypendia dla uczniów uzdolnionych sportowo lub artystycznie w kwocie 1500 zł.

Stypendium "Nie zgubić talentu"przeznaczone jest dla uczniów, którzy mają wybitne osiągnięcia artystyczne lub naukowe. Wysokość stypendium to 300 zł.

Program"Rozwiń skrzydła"skierowany jest do absolwentów naszej szkoły, którzy po uzyskaniu wysokich wyników na maturze mogą ubiegać się o stypendium na studia w wysokości 700 zł na miesiąc.

W każdym semestrze przyznawane są stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.Stypendium otrzymują uczniowie, którzy wykażą się wysoką średnią ocen - technikum i liceum co najmniej 4,5, szkoła branżowa 4,0 oraz zachowaniem minimum dobrym.Nagradzani są również uczniowie osiągający wybitne osiągnięcia sportowe.

OBIEKTY SZKOŁY

HALA SPORTOWA

INTERNAT

WARSZTATY SZKOLNE

SZKOŁA

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

mechanik pojazdów samochodowych,elektromechanik pojazdów samochodowych,elektromechanik,elektryk,elektronik,monter sieci i instalacji sanitarnych,monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,stolarz,murarz - tynkarz,lakiernik,blacharz samochodowy,wędliniarz,cukiernik,piekarz,kucharz,sprzedawca,fryzjer,mechanik motocyklowy

Wielozawodowa

Praktyka zawodowa jest relizowana poza szkołą

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Operator Obrabiarek Skrawających

Praktyka zawodowa jest relizowana na warsztatach szkolnych

Zapewniamy naukę zawodu w zmodernizowanych warsztatach szkolnych

Zapewniamy naukę na nowoczesnych obrabiarkach CNC oraz konwencjonalnych wyposażonych w elektroniczne odczyty współrzędnych