Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Witajcie w naszej szkole

Jest taka szkoła w Łodzi,

gdzie każdy uczeń chętnie przychodzi.
Gdzie gwar jest i uciecha
w oczach małego człowieka.

Witajcie w naszej szkole

Jest taka szkoła w Łodzi,

gdzie każdy uczeń chętnie przychodzi.
Gdzie gwar jest i uciecha
w oczach małego człowieka.

Spis treści:


1. O szkole
2. Nasz patron
3. Dyrekcja szkoły
4. Sale lekcyjne
5. Świetlica
6. Gabinet logopedyczny
7. Sala usprawniania ruchowego
8. Sala terapeutyczna
9. Projekty edukacyjne
10. Z życia szkoły
11. Samorząd Uczniowski
12. Rada RodzicówIntegracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka przy ulicy Maratońskiej 47 B w Łodzi.


Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój ucznia. Panuje tutaj miła i rodzinna atmosfera. U nas żaden uczeń nie jest anonimowy.


O szkole

1

 • dwa budynki szkoły (ul. Maratońska 47B i al. kard. S. Wyszyńskiego 86) - podział uczniów na klasy młodsze i starsze, co powoduje zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego dziecka,
  a także zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
 • kształtowanie pozytywnych cech osobowości,
 • kształtowanie samodzielności uczniów,
 • przygotowanie dzieci z niepełnosprawnościami do życia w społeczeństwie,
 • mała liczebność klasy,
 • obecność na lekcji dwóch nauczycieli – nauczyciela prowadzącego oraz nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne,
 • zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy zgodnie z potrzebami dzieci,
 • pomoc socjalna,
 • opieka pielęgniarki szkolnej,
 • obiady zapewnia firma cateringowa.

Zalety naszej szkoły

Janusz Korczak

2

Nasz patron

,,Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Patronem naszej szkoły jest Janusz Korczak. Przeszedł do historii pedagogiki jako niezwykły twórca systemu wychowania dzieci w duchu szacunku,
ale i myślenia samodzielnego.
Był równie znakomitym pediatrą oraz twórcą literackim, a przy tym osobą wybitnie zasłużoną w walce o prawa dziecka.

Dyrektorem Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67
im. Janusza Korczaka w Łodzi jest Barbara Celmerowska
Zastępca Dyrektora - Magdalena Reczulska
Zastępca Dyrektora - Anna Zubert- Kwasiborska

3

Dyrekcja szkoły

Sale lekcyjne są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny, który zapewnia możliwość stosowania różnorodnych form i metod pracy.

4

Sale lekcyjne

Świetlica to ulubione miejsce spędzania czasu po lekcjach naszych uczniów. Tutaj wychowawcy oferują dzieciom pomoc w odrabianiu prac domowych, udział w różnorodnych formach aktywności (zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, origami) oraz przy sprzyjającej pogodzie zabawy na świeżym powietrzu.

5

Świetlica

WESOŁA GROMADKANa terenie szkoły mieści się profesjonalny gabinet logopedyczny, w którym wysoko wykwalifikowany nauczyciel wspomaga uczniów w niwelowaniu deficytów związanych
z rozwojem mowy, wykorzystując najnowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt do diagnozy i terapii logopedycznej.

6

Gabinet logopedycznyW salach usprawniania ruchowego odbywają się zajęcia rewalidacji oraz integracji sensorycznej. Dzieci z dysfunkcjami narządów ruchu i narządów zmysłów mają możliwość rozwijać zaburzone funkcje przy wykorzystaniu profesjolnalnego sprzętu.

7

Sale usprawniania ruchowegoUczniowie podczas zajęć terapeutycznych przy wsparciu pedagogów specjalnych mają możliwość indywidualnie
bądź w małych grupach niwelować deficyty rozwojowe
oraz poszerzać swoje kompetencje społeczne.

8

Sala terapeutyczna

9

Projekty edukacyjne

W naszej szkole są realizowane projekty edukacyjne:


• Aktywna tablica,
• Laboratoria Przyszłości,
kontynuacja projektu dla uczniów klas I ABC Ekonomii,
kontynuacja projektu Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog Zaprogramuj Przyszłość,
kontynuacja projektu Szkoła Przyszłości.

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

To projekt unijny, dzięki któremu doposażamy placówkę
w nowoczesne pomoce dydaktyczne, stwarzamy możliwość uczestnictwa naszych uczniów w różnorodnych zajęciach dodatkowych (rozwijających zainteresowania, dydaktyczno-wyrównaczych i specjalistycznych) oraz organizujemy wycieczki naukowe.

ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ

To projekt, dzięki któremu uczniowie klas I - III uczą się podstaw programowania i rozwijają umiejętności cyfrowe w praktyce.

AKTYWNA TABLICA

To program, który rozwija szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Dotychczas dzięki niemu udało się nam pozyskać dla szkoły laptopy oraz tablice interaktywne z projektorami i głośnikami. Dzięki nim możemy prezentować treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, a to ułatwi uczniom zrozumienie trudniejszych pojęć i tematów.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

To projekt, którego misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której prowadzi się zajęcia w sposób ciekawy i niestandardowy, rozwijając kompetencje uczniów w kierunkach STEAM (Nauka Technologia Inżynieria Sztuka Matematyka). Zakupiony sprzęt do technologii virtualnej rzeczywistości, drukarki 3D, mikrokontrolery, zestawy do nagrań prowadzonych zajęć i inne pozwolą nie tylko urozmaicić dotychczasowe lekcje, i ułatwią rozumienie przekazywanych treści kształcenia ale stworzą również warunki do rozwijania nowych zainteresowań.

10

Z życia szkoły

Cyklicznie organizowane są uroczystości związane
z przypadającymi w kalendarzu świętami (Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Mikołajki, Jasełka, bal karnawałowy, Walentynki, Wielkanoc, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka).

11

Samorząd Uczniowski

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który pod czujnym okiem opiekunów, aktywnie uczestniczy w życiu placówki. Ściśle współpracując z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami, rodzicami organizuje dyskoteki, konkursy międzyklasowe i uroczystości szkolne.

Niezwykle ważną funkcję w szkole pełni Rada Rodziców. Współorganizuje uroczystości, dofinansowuje zakup nagród
i upominków na koniec roku szkolnego oraz w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły poszerza ofertę placówki zgodnie
z potrzebami uczniów i środowiska lokalnego.

Rada Rodziców

12

Drodzy Rodzice!


Przed Wami wybór szkoły dla Waszego dziecka.
Zachęcamy do odwiedzenia Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi.

Zapewniamy, że tu dzieci zarówno zdrowe, jak i te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogły rozwijać się wszechstronnie na miarę swoich potrzeb i możliwości.

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi
Łódź 94 – 102

ul. Maratońska 47 b
tel.: 42 258 – 48 – 84
e-mail: kontakt@isp67.elodz.edu.pl
www.isp67.pl

START