Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Witajcie w naszej szkole

Jest taka szkoła w Łodzi, gdzie każdy uczeń chętnie przychodzi. Gdzie gwar jest i uciecha w oczach małego człowieka.

Spis treści:1. O szkole2. Nasz patron3. Dyrekcja szkoły4. Sale lekcyjne5. Świetlica6. Gabinet logopedyczny7. Sala usprawniania ruchowego8. Sala terapeutyczna9. Projekty edukacyjne10. Z życia szkoły11. Samorząd Uczniowski12. Rada Rodziców

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka przy ulicy Maratońskiej 47 B w Łodzi.Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój ucznia. Panuje tutaj miła i rodzinna atomosfera. U nas żaden uczeń nie jest anonimowy.

O szkole

1

dwa budynki szkoły (ul. Maratońska 47B i al. kard. S. Wyszyńskiego 86) - podział uczniów na klasy młodsze i starsze, co powoduje zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego dziecka, a także zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,kształtowanie pozytywnych cech osobowości, kształtowanie samodzielności uczniów, przygotowanie dzieci z niepełnosprawnościami do życia w społeczeństwie, mała liczebność klasy,obecność na lekcji dwóch nauczycieli – nauczyciela prowadzącego oraz nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne,zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy zgodnie zpotrzebami dzieci,pomoc socjalna,opieka pielęgniarki szkolnej,obiady zapewnia firma cateringowa.

Zalety naszej szkoły

Janusz Korczak

2

Nasz patron

,, Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Patronem naszej szkoły jest Janusz Korczak. Przeszedł do historii pedagogiki jako niezwykły twórca systemu wychowania dzieci w duchu szacunku, ale i myślenia samodzielnego. Był równie znakomitym pediatrą oraz twórcą literackim, a przy tym osobą wybitnie zasłużoną w walce o prawa dziecka.

Dyrektorem Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi jestBarbara CelmerowskaZastępca Dyrektora -Katarzyna Polasik Zastępca Dyrektora - Anna Zubert- Kwasiborska

3

Dyrekcja szkoły

Sale lekcyjne są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny, który zapewnia możliwość stosowania różnorodnych form i metod pracy.

4

Sale lekcyjne

Świetlica to ulubione miejsce spędzania czasu po lekcjach naszych uczniów. Tutaj wychowawcy oferują dzieciom pomoc w odrabianiu prac domowych, udział w różnorodnych formach aktywności (zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, origami) oraz przy sprzyjającej pogodzie zabawy na świeżym powietrzu.

5

Świetlica

WESOŁA GROMADKA

Na terenie szkoły mieści się profesjonalny gabinet logopedyczny, w którym wysoko wykwalifikowany nauczyciel wspomaga uczniów w niwelowaniu deficytów związanych z rozwojem mowy, wykorzystując najnowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt do diagnozy i terapii logopedycznej.

6

Gabinet logopedyczny

W sali usprawniania ruchowego odbywają się zajęcia rewalidacji oraz integracji sensorycznej. Dzieci z dysfunkcjami narządów ruchu i narządów zmysłów mają możliwość rozwijać zaburzone funkcje przy wykorzystaniu profesjolnalnego sprzętu.

7

Sala usprawniania ruchowego

Uczniowie podczas zajęć terapeutycznych przy wsparciu pedagogów specjalnych mają możliwość indywidualnie bądź w małych grupach niwelować deficyty rozwojowe oraz poszerzać swoje kompetencje społeczne.

8

Sala terapeutyczna

9

Projekty edukacyjne

W naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021 realizowane są projekty edukacyjne, m.in:• Szkoła przyszłości• Centrum Mistrzostwa Informatycznego• Zaprogramuj Przyszłość

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

W latach 2019 - 2021 realizujemy projekt unijny, dzięki któremu doposażamy placówkę w nowoczesne pomoce dydaktyczne, stwarzamy możliwość uczestnictwa naszych uczniów w różnorodnych zajęciach dodatkowych (rozwijających zainteresowania, dydaktyczno-wyrównaczych i specjalistycznych) oraz organizujemy wycieczki naukowe.

CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO

To projekt, który umożliwia uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów, szczególnie w zakresie informatycznym. Na zajęciach dzieci uczą się programować w języku Scratch.

ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ

To projekt, dzięki któremu uczniowie klas I - III uczą się podstaw programowania i rozwijają umiejętności cyfrowe w praktyce.

10

Z życia szkoły

Cyklicznie organizowane są uroczystości związane z przypadającymi w kalendarzu świętami (Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Mikołajki, Jasełka, bal karnawałowy, Walentynki, Wielkanoc, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka).

11

Samorząd Uczniowski

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który pod czujnym okiem opiekunów, aktywnie uczestniczy w życiu placówki. Ściśle współpracując z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami, rodzicami organizuje dyskoteki, konkursy międzyklasowe i uroczystości szkolne.

Niezwykle ważną funkcję w szkole pełni Rada Rodziców. Współorganizuje uroczystości, dofinansowuje zakup nagród i upominków na koniec roku szkolnego oraz w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły poszerza ofertę placówki zgodnie z potrzebami uczniów i środowiska lokalnego.

Rada Rodziców

12

Drodzy Rodzice!Przed Wami wybór szkoły dla Waszego dziecka.Zachęcamy do odwiedzenia Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi.Zapewniamy, że tu dzieci zarówno zdrowe, jak i te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają szanse na wszechstronny rozwójna miarę swoich potrzeb i możliwości.

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi Łódź 94 – 102ul. Maratońska 47 bel.: 42 258 – 48 – 84e-mail: kontakt@isp67.elodz.edu.pl www.isp67.pl

START