Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Skrzynia Władcy Piorunów

4. QlnrodWhvodlwhvodulxvch

Nikola Tesla i teslariusze

Wyobraź sobie

Cele lekcji

Obejrzyj

Zastanów się

W domu

Zapisz

Cele lekcji

1. Poznasz fakty na temat Nikoli Tesli.2.Wskażesz informacje o Nikoli Tesli zawarte w lekturze.3. Przedstawisz jego cechy charakteru i odnajdziesz ich potwierdzenie w treści lektury.4. Napiszesz opis i instrukcję obsługi wybranego wynalazku Tesli.

Cel osiągnięty!

Wyobraź sobie

Jakie miasto widzisz w tle?

Jaki jest jego związek z lekturą?

Jakie wydarzenia się tam rozgrywają?

Obejrzyj

Obejrzyj materiał dokumentalny o Tesli.

Jakie informacje już znasz z kart letury?

Która nowa informacja jest Twoim zdaniem najciekawsza?

Zastanów się

Tajemniczy Zakon Teslariuszy- kto należy do zakonu?- czym się zajmuje zakon?- kto jest Wielkim Mistrzem?- czego najbardziej pragną Teslariusze?- kto wie o ich istnieniu?

Zapisz

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania:1.Wyjaśnij, jaki jest związek Nikoli Tesli z tytułem powieści.2. Kiedy rozgrywają się wydarzenia tworzące wątek Tesli?3. Wskaż związek wątku Tesli z wątkiem dzieci.4. Uzasadnij, że Nikola Tesla jest bohaterem historycznym i realistycznym.

W domu

1. Wybierz jeden zrealizowany lub niezrealizowany wynalazek Nikoli Tesli. Opisz urządzenie i jego działanie, zapisz instrukcję dla użytownika.2.Rozszyfruj temat kolejnej lekcji: Nubswrjudild (szyfr Cezara, alfabet łaciński , klucz to ulubiona liczba Nikoli Tesli).

Czy osiągnęliśmy zamierzony cel lekcji?

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz