Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Модел на онлајн час применет во наставата по математика во основно образование

Петти семинар „Математика и примени“ 5-6 март 2021
Институт за математика, Природно-математички факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

м-р. Силвана Ј Бинова

Содржина

1

Креирање дигитални ресурси

Седум принципи за конструктивистички дизајн, предложени од Boyle (1997);
Избор на веб алатки

2

Од наставната пракса - интерактивни дигитални ресурси

Истражуваме зависности, откриваме формули -Пикова теорема со интерактивни дигитални ресурси

3

Од наставната пракса - рефлексија на реализираниот онлајн час

Онлајн час во три дела

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, sem felis congue potenti aliquam tincidunt convallis, curabitur cras sed eleifend senectus taciti. Suspendisse placerat justo class dui nulla facilisi augue netus leo odio, maecenas pharetra inceptos parturient auctor aliquet magnis purus varius, pretium lobortis nam egestas sollicitudin ut lacinia potenti senectus. Suscipit torquent per luctus himenaeos eget dictumst magna sed, placerat habitant morbi in suspendisse facilisis rhoncus, molestie sociis nisl sollicitudin cras justo interdum.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, sem felis congue potenti aliquam tincidunt convallis, curabitur cras sed eleifend senectus taciti. Suspendisse placerat justo class dui nulla facilisi augue netus leo odio, maecenas pharetra inceptos parturient auctor aliquet magnis purus varius, pretium lobortis nam egestas sollicitudin ut lacinia potenti senectus. Suscipit torquent per luctus himenaeos eget dictumst magna sed, placerat habitant morbi in suspendisse facilisis rhoncus, molestie sociis nisl sollicitudin cras justo interdum.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, sem felis congue potenti aliquam tincidunt convallis, curabitur cras sed eleifend senectus taciti. Suspendisse placerat justo class dui nulla facilisi augue netus leo odio, maecenas pharetra inceptos parturient auctor aliquet magnis purus varius, pretium lobortis nam egestas sollicitudin ut lacinia potenti senectus. Suscipit torquent per luctus himenaeos eget dictumst magna sed, placerat habitant morbi in suspendisse facilisis rhoncus, molestie sociis nisl sollicitudin cras justo interdum.

Креирање дигитални ресурси

01

1. Јасно обезбедете можности учениците да го конструираат знаењето;
2. Обезбедете можности за различни перспективи;
3. Учењето нека биде вгнездено во реален и релевантен контекст;
4. Потикнете чувство на сопственост над учењето и изразување на размислувања и идеи;
5. Во учењето обезбедете можности за соработка;
6. Охрабрете употреба на различни начини на претставување на идеите и решенијата;
7. Охрабрете свесност при конструкција на знаењето;

Седум принципи за конструктивистички дизајн, Boyle (1997):

Принципи при дизајнирање и примена на дигитални ресурси

Креирање дигитални ресурси

01

- достапни (независно од уредот);
- едноставни за следење (кориснички сметки, лозинки);
- можност за флексибилно следење;
- атрактивни;

За учениците

- достапна (без ограничувања);

- едноставни за креирање на содржини;
- можност за сеопфатност на активности (мотивација, учење, повратна информација);
- лесна интеграција (во и со други);
- начини на споделување;

За наставниците

Избор на веб алатки

Од наставната пракса - интерактивни дигитални ресурси

02

Како компилација од дигитални матријали за учење во еден пакет кој нуди:
- мотивација и потикнување за учење;
- содржини и активности за учење во кое ученикот е во центар;
- можност за вежбање;
- проверка на разбирањето и повратна информација;
- активности за развивање на вештини од повисоки нивоа;

Што, како?

• Genially (https://www.genial.ly/)

• MS Forms –office.com
• Geoboard (https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/)
• LiveWorksheets (https://www.liveworksheets.com/)

Користени веб алатки

Од наставната пракса - организација на час

1

Асинхрони активности - пред час

2

Синхрони активности - за време на час

3

Асинхрони активности - после час

03

1

Рефлексија на реализиран час

од ученици

Оцена за реализираниот час

Оцена за активности од часот

Рангирање на интересни/ корисни активности

Дополнителна подршка

Повеќе вакви часови

"Работите кои треба да ги научиме пред да можеме да ги правиме, најдобро ги учиме правејќи ги."
- Aristotle

Благодарам!