Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

WILCZYM ŚLADEM

Escape Room

START

1 marca obchodzimyW związkuz tym mamy dla Was konkurs.Rozwiąż zagadki i zdobądź kod do otwarcia tajemniczego pudełka.Pierwszych pięć osób zostanie nagrodzonych ocenami bardzo dobrymiz historii.

Narodowy Dzień Pamięci„Żołnierzy Wyklętych”.

WILCZYM ŚLADEM

Escape Room

Zadanie 1

Zadanie 4

GOTOWE

Zadanie 3

Zadanie 2

KOBIETY WYKLĘTE

ROZPOCZNIJ

MENU

Podobno wojna to nie zajęcie dla kobiet.A jednak w szeregach "Wyklętych" się one znalazły. Kim były? Niektóre prowadziły akcje zbrojne. Część z nich była łączniczkami, sanitariuszkami lubpo prostu matkami, siostrami, żonami...Aby poznać drugą cyfrę kodu, należy dopasować imiona do podanych opisów. Kliknij, aby rozpocząć.

MENU

Brała udział w akcji na stacji kolejo-wej w Czastarach, gdzie z rozkazu Sta-nisława Panka ps. ,,Rudy”, przeprowa-dzono brawurową akcję zatrzymania pociągu na trasie Poznań-Kraków. Po aresztowaniu była sądzona we wroc-ławskim tzw. procesie oddziału ,,Otta”.

Została skazana na karę śmierci i stracona przez rozstrze-lanie w zaawansowanej ciąży 18 lipca 1946 r. w więzieniu na ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. W trakcie brutalnej egzekucji ranna miała głośno krzyczeć: „Mamo, mamo, dobij!”. Więźniowie, słyszący i obserwujący dramatyczny przebieg rozstrzeliwania skazanych, rzucili się wówczas do okieni „zaczęli walić w miski – był to ich protest” […].

KOBIETYWYKLĘTE

Dopasuj właściwą osobę do opisu.

MENU

Helena Motykówna ps. ,,Dziuńka”

Danuta SiedzikóWnaps. „Inka”

Irena Tomaszewicz ps. ,,Danka"

Do opisu dopasuj właściwą osobę.

Irena Tomaszewicz ps. ,,Danka"

Helena Motykówna ps. ,,Dziuńka”

Danuta SiedzikóWnaps. „Inka”

MENU

Działała jako sanitariuszka w 4. szwad-ronie odtworzonej na Białostocczyźnie5 Wileńskiej Brygady AK, a w 1946 w 1 szwadronie Brygady, który działał na Pomorzu. Po śmierci rodziców wrazz siostrą wstąpiła do AK, gdzie odbyła przeszkolenie medyczne.Po zakończeniu II Wojny Światowej dalej działała w podziemiu.

Została wysłana po zaopatrzenie medyczne do Gdańska, gdzie20 lipca 1946, została aresztowana przez UB.Podczas śledztwa wielokrotnie ją bito i poniżano. Mimo tego nie zdradziła swoich towarzyszy broni. Skazana na śmierć i rozstrzelanaw sierpniu 1946 roku.W wrześniu 2014 roku zespół IPN ds. poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego odnalazł na Cmentarzu Garnizonowymw Gdańsku niezidentyfikowany grób. Potwierdzono, że jest to jej miejsce spoczynku.

KOBIETYWYKLĘTE

Dopasuj właściwą osobę do opisu.

Do opisu dopasuj właściwą osobę.

Danuta SiedzikóWnaps. „Inka”

Irena Tomaszewicz ps. ,,Danka"

Helena Motykówna ps. ,,Dziuńka”

KOBIETYWYKLĘTE

Dopasuj właściwą osobę do opisu.

W 1945 r. znalazła się w szeregach samo-dzielnego oddziału Franciszka Olszówkips. ,,Otto". Uczestniczka bojowych akcjach zbrojnych m.in. w udanej likwidacji funkcjo-nariuszy UB w Kępnie oraz akcji zatrzyma-nia pociągu na stacji kolejowej w Czasta-rach, gdzie zlikwidowano żołnierzy Armii

Czerwonej oraz Ludowego Wojska Polskiego.Aresztowana w wieku 15 lat, skazana na dwukrotną karę śmierci. Ze względu na młody wiek wyrok zmieniono na 15 lat.Napisała list do Bieruta z prośbą o darowanie kary, Towarzysz Bierut anulował skazanej 7 lat aresztu, resztę odsiedziała w więzieniu.

MENU

Do opisu dopasuj właściwą osobę.

KOBIETYWYKLĘTE

Dopasuj właściwą osobę do opisu.

To nie jest prawidłowa odpowiedź. Spróbuj jeszcze raz!

KOBIETYWYKLĘTE

Dopasuj właściwą osobę do opisu.

To nie jest prawidłowa odpowiedź. Spróbuj jeszcze raz!

KOBIETYWYKLĘTE

Dopasuj właściwą osobę do opisu.

To nie jest prawidłowa odpowiedź. Spróbuj jeszcze raz!

KOBIETYWYKLĘTE

Dopasuj właściwą osobę do opisu.

Bardzo dobrze! Przejdź do następnego pytania.

KOBIETYWYKLĘTE

Dopasuj właściwą osobę do opisu.

Bardzo dobrze! Przejdź do następnego pytania.

KOBIETYWYKLĘTE

Dopasuj właściwą osobę do opisu.

Świetnie! Druga cyfra to 5.

POWRÓT

POWRÓT

Wpisz we właściwej kolejności cyfry szyfru....

2

3

4

5

6

7

8

9

1

POWRÓT

Wpisz we właściwej kolejności cyfry szyfru....

2

3

4

5

6

7

8

9

1

POWRÓT

Wpisz we właściwej kolejności cyfry szyfru....

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Wpisz we właściwej kolejności cyfry szyfru....

POWRÓT

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Wpisz we właściwej kolejności cyfry szyfru....

POWRÓT

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Upss... coś poszło nie tak. Spróbuj od początku.

POWRÓT

2

3

4

5

6

7

8

9

1

WILCZYM ŚLADEM

Escape Room

START

GRATULACJE!Ukończyłeś grę! Wyślij swojemu nauczycielowi historii zdjęcie tej wiadomości!

START

Bibliografia:1.W. Sienkiewicza, Polska od roku 1944. Najnowsza historia, Warszawa 2012.2. [red]J. Bednarek, M. Biernat, Zapomniani Wyklęci: Sylwetki żołnierzy powojennej konspiracji antykomunistycznej, Warszawa 2019.3.A. Gella, Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945–1947, Warszawa 1998.4.https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=15F7D2D7EDD7ACD7C125851A0049F2945.https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/multimedia-1/filmy/92610,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud-filmowych.html6.Zdjęcia: domena publiczna7. Muzyka: https://www.fesliyanstudios.com/musicfiles/2018-08-21_-_Tears_Wont_Stop_-_David_Fesliyan.mp3