Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

Cliqueu l'origen del vostre alumnat per accedir als recursos:

Alumnat xinès

Hàbits escolars

80 expressions en xinès

Aprenem català des del xinès

Diccionari xinès- català

Materials fotocopiables

Sistema educatiu xinès

Instruments per a l'avaluació

Comunicació amb famílies

Instruments per a l'avaluació

Avaluació inicial
(en diferents llengües maternes)

Pautes d'observació

Descriptors per determinar el grau de domini de la llengua en relació amb els Nivells A1, A2 i B1 del MECR

Avaluació final Aules d'acollida

Models de Plans de Suport Individualitzat (PI) alumnat nouvingut

Models de PI alumnat nouvingut

Primària

Secundària

Models de PI alumnat nouvingut

Primària

Nivell A1

Nivell A2

Nivell B1

Documentació elaborada en el Marc del Seminari de Tutors/es d'aula d'acollida de Terrassa

Autoria: ESC Escursell i Bartalot (Ripollet)

Model PI lingüístic competencial

Més orientacions i materials

Material elaborat en el marc del Seminari de Tutors/es d'aula d'acollida de Montcada i Reixac i Ripollet

Models de PI alumnat nouvingut

Secundària

Nivell A1

Nivell A2

Nivell B1

Documentació elaborada en el Marc del Seminari de Tutors/es d'aula d'acollida de Terrassa

Més orientacions i materials

Material elaborat en el marc del Seminari de Tutors/es d'aula d'acollida de Montcada i Reixac i Ripollet

Comunicació amb famílies

Aspectes bàsics del sistema educatiu a Catalunya


Document en diversos idiomes

Notes per a la comunicació amb les famílies
(Justificants, entrevistes, menjador, autorització sortides, drets d'imatge, medicaments, etc.)

Document en diferents llengües

Documents en altres idiomes per afavorir la comunicació de la situació generada pel COVID-19

Alumnat àrab

Lèxic de supervivència

Aprenem català des de l'àrab

Diccionari àrab- català

Materials fotocopiables

Aspectes lingüístics i educatius del Marroc

Instruments per a l'avaluació

Comunicació amb famílies

Alumnat del nord de l'Àfrica: amazic

Lèxic de supervivència

Aprenem català des de l'amazic

Diccionari català- amazic

Materials fotocopiables

Instruments per a l'avaluació

Comunicació amb famílies

Alumnat de l'Àfrica Occidental: wòlof i fula

Informació llengües
Wòlof i fula

Guia català- wòlof

Materials fotocopiables

Autoria: Plataforma per la llengua

Instruments per a l'avaluació

Comunicació amb famílies

Alumnat ucraïnès, rus i romanès

Característiques de l'ucraïnès i possibles dificultats de l'alumnat en l'aprenentatge del català

Lèxic de supervivència

Aprenem català des del romanès

Aprenem català des del rús

Materials fotocopiables

Característiques del rus i possibles dificultats de l'alumnat en l'aprenentatge del català

Característiques del romanès i possibles dificultats de l'alumnat en l'aprenentatge del català

Guia català- ucraïnès

Autoria: Plataforma per la llengua

Instruments per a l'avaluació

Comunicació amb famílies

Alumnat de Pakistan i de l'Índia: urdú i panjabi

Aprenem català des de l'urdú

Aprenem català des del panjabi

Diccionari català- urdú

Materials fotocopiables

Guia català- panjabi

Autoria: Plataforma per la llengua

Instruments per a l'avaluació

Comunicació amb famílies

Alumnat llatinoamericà: espanyol

Aprenem català des de
l'espanyol

Materials fotocopiables

Instruments per a l'avaluació

Comunicació amb famílies