Want to make creations as awesome as this one?

PRODUKCJA ENERGII W EUROPIE

Transcript

Źródła energii

Odkrywając wielkie marki

Energia

Wytwarzanie energii

Film edukacyjny dla dzieci.

Film pokazuje jak z węgla powstaje ciepło i energia elektryczna.

Jak działa elektrociepłownia

ENERGIA JEST WSZĘDZIE

JAK POWSTAJE PRĄD?

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii inaczej nazywane są odnawialnymi źródłami energii (OZE). Charakteryzują się tym, że mają zdolność do samoregeneracji. Wykorzystywane są do produkcji energii niekonwencjonalnej czyli odnawialnej.

Nieodnawialne źródła energii

wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej dzięki spalaniu paliw, którymi są na przykład węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, gaz, biogazy, biomasa (roślinna i zwierzęca), torf, łupki bitumiczne;

Odnawialne źródła energii

pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł alternatywnych, np. wód płynących, wód geotermalnych, wiatru, Słońca, pływów morskich, reakcji jądrowych, ciepła otoczenia.

Odnawialne i nieodnawialne źródła energii i jej oszczędzanie

Moc w płynie

Elektrownia szczytowo pompowa

W jaki sposób działają elektrownie wodne?

Z wizytą w Elektrowni Szczytowo Pompowej na Górze Żar

Energia odnawialna: Woda

+ info

+ info

Jak działa turbina wiatrowa?

Tajemnice wiatraków

Energetyka wiatrowa – ekologiczna metoda produkcji energii

Energia odnawialna: Wiatr

+ info

+ info

Energia słoneczna

Energia geotermalna

Energia odnawialna:słoneczna, geotermalna

+ info

+ info

Energia jądrowa

Jak działa elektrownia jądrowa?

Co to jest energia jądrowa?

+ info

+ info