Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1

3

Poszukujemy wyjątkowych uczniów do wyjątkowej szkoły !

2

4

Zespół Szkółim. Stanisława Mikołajczykaw Miejskiej Górce

SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI

SZKOŁAKLUCZOWYCHKOMPETENCJI

Dlaczego ZSMG ?

bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych nowe technologie internetowe i multimedialne w procesie dydaktycznym konkursy i olimpiady tematyczne wycieczki edukacyjne warunki do rozwoju własnej twórczości bardzo dobra współpraca z pracodawcami (większość to nasi Partnerzy) nauka u prawdziwych fachowców projekty zawodowe

Nasza oferta

Nasza oferta

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZSMG

+info

+info

+info

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. humanistyczny

2. lingwistyczny

3. matematyczno - fizyczny

4. przyrodniczy

5. biologiczno - chemiczny

KIERUNKI DO WYBORU NA KAŻDYM PROFILU

PROFILE:

A student with a fixed mindset is more likely to give up when faced with a challenge they cannot solve right away. A student with a growth mindset, however, is more likely to keep working until they solve difficult problems because they believe that they can expand their capacities to include ones they don’t currently have.The best part is that the growth mindset can be learned! This mindset is especially helpful for students who are easily frustrated and start to doubt their learning abilities because it helps grow their confidence and encourages them to keep working through struggles. It’s also surprisingly helpful for high-performing studentswho are often motivated more by the achievement of getting top grades than the process of learning. The growth mindset encourages them to become more curious and to lose their fear of making mistakes.

+info

PRZEDMIOTY PUNKTOWANEPRZY REKRUTACJI:

+info

Profil humanistyczny

ZAPEWNIAMY

bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z języka polskiego, historii i WOS-u na poziomie rozszerzonym; nowe technologie internetowe i multimedialne w procesie dydaktycznym; konkursy i olimpiady tematyczne; wycieczki edukacyjne; warunki do rozwoju własnej twórczości.

CO DALEJ?

Możliwość studiowaniana kierunkach:filologia polska, pedagogika, historia, dziennikarstwo, prawo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, archiwistyka, etnologia, stosunki międzynarodowe, administracja, europeistyka, politologia, komunikacja społeczna i inne.

Język polskiMatematykaHistoriaWOS

+info

PRZEDMIOTY PUNKTOWANEPRZY REKRUTACJI:

+info

Profil lingwistyczny

ZAPEWNIAMY

bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym;naukę języka hiszpańskiego od podstaw z możliwością przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym; ciekawe i nowoczesne metody nauki języków obcych; wycieczki edukacyjne;

CO DALEJ?

Możliwość studiowaniana kierunkach:filologicznych, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, europeistyka i turystyka, media i komunikacja społeczna, public relationsi inne.

Język polskiMatematykadwa języki obce

+info

PRZEDMIOTY PUNKTOWANEPRZY REKRUTACJI:

+info

Profil matematyczno-fizyczny

ZAPEWNIAMY

bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym; nowe technologie internetowe i multimedialne w procesie dydaktycznym; możliwości rozwijania zainteresowań; nowoczesną bazę dydaktyczną;wycieczki edukacyjne;

CO DALEJ?

Możliwość studiowaniana kierunkach:budownictwo, elektronika, inżynieria środowiska, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, urbanistyka, ekonomia, astronomia, fizykai inne.

Język polskiMatematykaFizykainformtyka

+info

PRZEDMIOTY PUNKTOWANEPRZY REKRUTACJI:

+info

Profil biologiczno-chemiczny

ZAPEWNIAMY

bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z biologii, chemii i fizyki na poziomie rozszerzonym; nowe technologie internetowe i multimedialne w procesie dydaktycznym; możliwości rozwijania zainteresowań; nowoczesną bazę dydaktyczną;wycieczki edukacyjne;

CO DALEJ?

Możliwość studiowaniana kierunkach:medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja, kosmetologia, dietetyka, weterynaria, biochemia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, bioinformatyka, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, biologia, chemia, fizyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, psychologiai inne.

Język polskiMatematykabiologiachemia

+info

PRZEDMIOTY PUNKTOWANEPRZY REKRUTACJI:

+info

Profil przyrodniczy

ZAPEWNIAMY

bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z biologii i geografii na poziomie rozszerzonym; nowe technologie internetowe i multimedialne w procesie dydaktycznym; dodatkowe możliwości rozwijania zainteresowań; nowoczesną bazę dydaktyczną;wycieczki edukacyjne;

CO DALEJ?

Możliwość studiowaniana kierunkach:ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość, gospodarka i administracja publiczna, turystyka i rekreacja, logistyka, geografia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, ekologiczne źródła energii, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ogrodnictwo, administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, europeistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, socjologia, archeologia.

Język polskiMatematykabiologiageografia

KIERUNKI DO WYBORU NA KAŻDYM PROFILU

e-sport

Służba Pożarnicza

Służba Więzienna

Prawno-policyjny

e-sport

See video!!!

Oprócz kształcenia ogólnego na kierunku „e-sport”: poznajesz zasady życia w społeczeństwie informatycznym,grafika komputerowa, projektowanie 3D stają się dla Ciebie „chlebem powszednim”,usprawniasz logiczne i analityczne myślenie,doskonalisz umiejętności językowe (zwiększona liczba godzin),rywalizujesz na zasadach fair play,zgłębiasz taktyki gier internetowych,uczysz się racjonalnie gospodarować czasem spędzanym w świecie Internetu i nowoczesnych technologii.

Służba Pożarnicza

Oprócz kształcenia ogólnego realizujesz dodatkowe zajęcia kierunkowe z zakresu: edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o strukturze Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, prowadzenia podstawowych działań ratowniczo – gaśniczych, pierwszej pomocy.Dodatkowo:uczestniczysz w zajęciach teoretycznych i praktycznych na terenie jednostek Straży Pożarnej, poznajesz zasady funkcjonowania i strukturę organizacyjną Służb Pożarniczych, rozwijasz sprawność fizyczną pod okiem znakomitych fachowców.

See video!!!

Służba Więzienna

Wybierając kierunek Służba Więzienna:realizujesz dodatkowe zajęcia kierunkowe:uczestniczysz w zajęciach praktycznych z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Rawiczupoznajesz zasady funkcjonowania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną polskiego więziennictwa i placówek penitencjarnych oraz zasady nadzoru nad osadzonymidowiadujesz się na czym polega praca resocjalizacyjno – terapeutycznabierzesz udział w obozach surwiwalu w Ośrodku Szkoleniowym Zakładu Karnego w Golinie i poznajesz codzienną pracę funkcjonariuszy

•wiedza o Służbie Więziennej•podstawy prawa z elementami prawa karnego wykonawczego•samoobrona (zajęcia z wicemistrzem Świata Ju-Jitsu)•szkolenie strzeleckie•pierwsza pomoc

Prawno-policyjny

Wybierając kierunek prawno-policyjny:realizujesz dodatkowe zajęcia kierunkowe: uczestniczysz w zajęciach praktycznych z funkcjonariuszami oraz w obozie szkoleniowym w Kiekrzu. zdobywasz wiedzę z dziedziny prawa cywilnego, karnego i kryminalistyki. „Możesz Zostać Komendantem” Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. masz szansę zdobyć indeks Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie.

•wiedza o Policji•podstawy prawa•samoobrona (zajęcia z wicemistrzem Świata Ju-Jitsu)•szkolenie strzeleckie•pierwsza pomoc

+info

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

1. Klasy wielozawodowe.

2. System dualny = uczęszczasz do naszej szkoły,a praktyczną naukę zawodu realizujesz u pracodawcy.

3. Nasze atuty.

4. Możliwość dalszej edukacji w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

A student with a fixed mindset is more likely to give up when faced with a challenge they cannot solve right away. A student with a growth mindset, however, is more likely to keep working until they solve difficult problems because they believe that they can expand their capacities to include ones they don’t currently have.The best part is that the growth mindset can be learned! This mindset is especially helpful for students who are easily frustrated and start to doubt their learning abilities because it helps grow their confidence and encourages them to keep working through struggles. It’s also surprisingly helpful for high-performing studentswho are often motivated more by the achievement of getting top grades than the process of learning. The growth mindset encourages them to become more curious and to lose their fear of making mistakes.

NASZE ATUTY

naukau prawdziwych fachowców,

projekty zawodowe,

bardzo dobra współpraca z pracodawcami,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka trwa 2 lata. Każdy rok podzielony jest na 2 semestry (razem 4). Realizujemy podstawę programową przewidzianą dla kształcenia ogólnego. Słuchacze Liceum dla Dorosłych realizują zajęcia na poziomie podstawowym i rozszerzonym:Zajecia odbywają się w systemie zaocznympopołudniem w piątki i w soboty (pogodzisz życie zawodowe ze zdobywaniem wykształcenia).Korzyści z ukończenia Liceum dla Dorosłych:

język polski język angielski / język niemiecki (poziom rozszerzony) matematyka geografia (poziom rozszerzony) historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)

Ukończenie Liceum dla Dorosłych jest równoznacznez uzyskaniem średniego wykształcenia.Po ukończeniu nauki w szkole Słuchaczemogą przystąpić do egzaminu maturalnego.Absolwenci mogą kontynuować naukęw szkołach wyższych lub szkołach policealnych.

1

3

2

4

Zapraszamy!