Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Zdania podrzędnie złożone

6. Zdanie podrzędne orzecznikowe

Wyobraź sobie

Cele lekcji

Obejrzyj

Zastanów się

W domu

Zapisz

Cele lekcji

1. Przypomnisz sobie wiadomości o orzeczeniu imiennym.2.Nauczysz się stawiać pytania charakterystyczne dla zdań podrzędnych orzecznikowych.3. Zastosujesz zdania podrzędne orzecznikowe do opisu zawodu.4. Rozpoznasz zdania podrzędne orzecznikowe.

Cel osiągnięty!

Wyobraź sobie

Jaki jest Twój wymarzony zawód?

Dlaczego własnie o nim marzysz?

Z czym się wiąże jego wykonywanie?

Obejrzyj

Kim jest kurier?

Opisz dzień z życia kuriera, używając 3 zdań z podrzędnym orzecznkikowym.

Użyj zwrotów:jest tym, kto...jest taki, że...jest tym, co...

Zastanów się

Zapisz

Zdanie podrzędne orzecznikowe jest częścią zdania złożonego podrzędnie. Odpowiada na pytania: kim lub czym jest (był, będzie)?, jaki jest (był, będzie)? Aby nie pomylić zdania orzecznikowego z przydawkowym, wystarczy sprawdzić orzeczenie w zdaniu nadrzędnym. Jeżeli jest to orzeczenie imienne z orzecznikiem wyrażonym zaimkiem, to zdanie podrzędne będzie zdaniem orzecznikowym.

W domu

Uzupełnij przysłowia przecinkami i zapisz je w zeszycie.

Czy osiągnęliśmy zamierzony cel lekcji?