Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

VC 28 D'ABRIL 2021(17: 30 h)

BATXILLERAT

VC 6 DE MAIG 2021 (17:30 h)

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

VC 6 DE MAIG 2021(17:30 h)

VC 6 DE MAIG 2021(17:30 h)

DIETÈTICA

Postobligatòria

CURES AUXILIAR INFERMERIA

CURS 21-22

HIGIENE BUCODENTAL

VC 6 DE MAIG 2021(17:30 h)

VC 6 DE MAIG 2021(17:30 h)

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

HBD

DIET

DAS

BATX

CAI

FiP

Preinscripció CFGS

Preinscripció CFGM

Preinscripció BATX

VC 9 DE MARÇ 2021(17:30 h)

ESO

Obligatòria

Portes Obertes

INSTITUT DE SALES

Preinscripció ESO