Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Koła i okręgi

KOŁO

OKRĄG

Znajdź jak najwięcej kół i okręgów

Jak narysować okrąg?

Okrąg to brzeg koła lub linia, którą rysuje nam cyrkiel.Okrąg to zbiór wszystkich punktów równo odległych od środka okręgu.

CO TO JEST OKRĄG?

Koło to okrąg oraz wszystkie punkty leżące wewnątrz tego okręgu.

CO TO JEST KOŁO?

Średnica to cięciwa, która przechodzi przez środek okręgu. Średnica okręgu jest 2 razy dłuższa niż jego promień.

Cięciwa to odcinek, którego końce leżą na okręgu.

Promień to odcinek łączącu punkt na okręgu ze środkiem okręgu.

Chcesz powtórzyć lekcję? Obejrzyj film

A TERAZ POĆWICZMY RYSOWANIE OKRĘGÓW

Punkty nie należące do koła:D, E, H, K

Punkty należące do koła:A, C, G, I, B, F, J

Punkty należące do okręgu: A, C, G, I

Przerysuj poniższy rysunek do zeszytu. Jednej kratce z rysunku ma odpowiadać jedna kratka w zeszycie.

Uzupełnij luki w zdaniach.