Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

start

KONSTYTUCJA3 MAJA

KONSTYTUCJA 3 MAJA

PYTANIE 1

Konstytucja 3 maja została uchwalona w roku

A

B

C

1791

1793

1971

PYTANIE 2

Ustawa zasadnicza z 3 maja była

pierwszą konstytucją uchwaloną w Europie

pierwszą konstytucją uchwaloną na świecie

drugą konstytucją uchwaloną w Europie

A

B

C

KONSTYTUCJA 3 MAJA

PYTANIE 3

Konstytucja 3 maja została uchwalona podczas

obrad Sejmu Rozbiorowego

obrad Sejmu Wielkiego

obrad Sejmu Niemego

A

B

C

KONSTYTUCJA 3 MAJA

PYTANIE 4

Jednym z autorów tekstu Konstytucji 3 maja był

Zygmunt August

Józef Poniatowski

Stanisław August Poniatowski

A

B

C

KONSTYTUCJA 3 MAJA

PYTANIE 5

Ustawa rządowa z 3 maja została uchwalona

na Zamku Królewskim w Warszawie

na Zamku Królewskim na Wawelu

na Zamku Królewskim w Niepołomicach

A

B

KONSTYTUCJA 3 MAJA

C

PYTANIE 6

W tym roku obchodzimy

230 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja

320 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja

130 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja

A

KONSTYTUCJA 3 MAJA

B

C

PYTANIE 7

Ustawa rządowa z 3 maja znosiła wolną elekcję, czyli

prawo zrywania obrad sejmu

prawo wypowiedzenia posłuszeństwa królowi

wybór monarchy przez szlachtę

A

KONSTYTUCJA 3 MAJA

B

C

PYTANIE 8

Konstytucja 3 maja wprowadzała trójpodział władzy (władza ustawodawcza, wykonawczai sądownicza). Twórcą tej zasady jest

Stanisław Konarski

Monteskiusz

Stanisław Leszczyński

KONSTYTUCJA 3 MAJA

A

B

C

PYTANIE 9

W dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja przestała istnieć

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Polska Rzeczpospolita Ludowa

KONSTYTUCJA 3 MAJA

A

B

C

PYTANIE 10

Konstytucja 3 maja została uchwalona

między drugim a trzecim rozbiorem

między pierwszym a drugim rozbiorem

po trzecim rozbiorze

KONSTYTUCJA 3 MAJA

A

B

C

GRATULACJE!

KONSTYTUCJA 3 MAJA

WIĘCEJ INFORMACJI