Want to make creations as awesome as this one?

Invtámosvos a coñecer como é avida no noso colexio.

Transcript

COÑECE O NOSO COLE

CEIP de Arteixo

www.edu.xunta.gal/centros/ceipdearteixo

O noso centro

A historia do noso centro comeza no curso 2010-11.
Neste curso 2020-21 e, a pesar da pandemia, iniciamos un novo e ilusionante proxecto, que medrará coa participación e implicación de toda a comunidade educativa.

CEIP de Arteixo

Equipo

A nosa oferta educativa

Ademáis, o centro conta con Departamento de Orientación, especialistas de Audición e linguaxe, Pedagoxía Terapéutica e coidadores.

9 unidades (3 aulas por curso).

9 titoras e 3 mestras de apoio.

Especialista de Inglés, Psicomotricidade e Relixón Católica.

Educación Infantil

Educación Primaria

18 unidades.
.

17 titoras e titores.

Especialistas de Inglés, Educación Física, Música e Relixión Católica.

Servizos

MADRUGADORES

COMEDOR

EXTRAESCOLARES

TRANSPORTE
ESCOLAR

Servizos do centro

En horario
de 7 a 9 horas

ANPA CEIP NOVO ARTEIXO

Conta con cociña propia.

AS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SERÁN OFERTADAS POLO CONCELLO DE ARTEIXO.

O CEIP DE ARTEIXO CONTA CON 4 LIÑAS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Persoa de contacto: Vanessa (664 768 041)

Persoa de contacto: Vanessa (664 768 041)

Persoa de contacto: Diego (655 296 752)

EDUCACIÓN INFANTIL

Entras con nós?

Instalacións

preme aquí

As instalacións de infantil

As instalacións de infantil están ubicadas no andar baixo. Teñen acceso directo ao patio e entrada independente.

Espazos en infantil

Así son as nosas aulas

Aula de 3 anos

Aula 4 anos

Aula de 5 anos

Aulas

A nosa metodoloxía

- Aprendixaxe basada en proxectos de traballo.
- Educación activa e vivencial.
- Procura dun deseño universal da aprendizaxe (DUA) cara a unha efetiva inclusión.
-ABN (Método do Algoritmo Baseado en Números).
- Organización en recunchos.
- O fío condutor do proceso de ensino-aprendizaxe é a afectividade.


Metodoloxía

Traballo por
proxectos

Proxectos

Educación activa e vivencial

Vermes de seda

Panel sensorial

Experimentación

Caixa de luz

Actividades vivenciais

Educación activa e vivencial

Ciencia

Coas mans na masa

ABN

Emprego das TIC

EDUCACIÓN PRIMARIA

As instalacións de primaria

As instalacións de primaria están ubicadas no primeiro andar, agás os espazos de educación física e os de uso común.

Espazos en primaria

preme aquí

Así son as nosas aulas

Aula de primaria

Aula de primaria

Aulas

Departamento de Orientación

D.O.

Lorem ipsum

Aulas de Pedagoxía Terapéutica

PT

Aulas de Audición e Linguaxe

AL

Aula do Programa Arco

Arco

As instalacións comúns

Espazos comúns

Ximnasio

Pavillón

Espazos comúns

Aula de psicomotricidade

Espazos comúns

Aula de música

Espazos comúns

Biblioteca

Espazos comúns

Comedor

A nosa metodoloxía

Baséase nunha aprendizaxe globalizada, inclusiva e competencial que a través da participación activa do alumnado e do traballo en equipo, fomenta o pensamento crítico e a autonomía do alumnado.

Metodoloxía

Primaria

SAMAÍN

MAGOSTO

MAGOSTO

VALORAMOS A
CONTORNA

Reciclaxe

Celebracións

Día da Paz

Nadal

Maios

Dereitos das nenas e nenos

8 DE MARZO

Concertos ofrecidos polo alumnado

Visitas educativas
no centro

Visitas educativas
no centro

Visitas educativas
fóra do centro

Granxas escola

Biblioteca municipal

Obradoiros

Covid

Medidas fronte á Covid-19

OS PROTOCOLOS FRONTE Á COVID ESTÁN DISPOÑIBLES NA WEB DO CENTRO

Aulas "burbulla".

Subgrupos sen interrelación dentro da aula.

Constante ventilación, desifección e lavado de mans.

Educación Infantil

Educación Primaria

Recreos separados por aulas e por niveis.

Recreos separados por aulas.

Constante ventilación, desifección e lavado de mans.

Grupos estables de convivencia

O CEIP de Arteixo participa nos seguintes programas e proxectos:

Grazas por interesarvos polo noso centro!

CEIP de Arteixo

Canción de fondo:"Summer in love" de Frank Shröter

E grazas á comunidade educativa en xeral, ao ANPA e ao Concello de Arteixo por facer realidade moitas das propostas educativas que desenvolvemos no colexio.