Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Wielka kradziezw bibliotece

.

Matematyczne Biuro Śledcze

Aktasprawy

Akta sprawy

Dnia 21.02.2021 o godzinie 8 rano, bibliotekarz Anatol dokonując cotygodniowego spisu cennych dzieł bibliotecznych dokonał przerażającego odkrycia – zaginęła Księga Matematycznych Zagadek autorstwa Zenobiusza Liczysfery, najcenniejszy eksponat ich biblioteki.Wszyscy zabrali się szybko do poszukiwań, ale okazało się, że złodziej postawnowił zabawić się z bibliotekarzami w zgadyawnki i wszystkie wskazówki wymagają znajomości matematyki.Młodzi uczniowie klasy 7b z Matematycznego Biura Śledczego przybywajcie na ratunek!

Lista podejrzanych

Wskazówki

Wskazówka nr 1

Czy ktoś z Was widział może złodzieja?

Udało mi się, nagrać jego głos… niestety nie pamiętam pinu do odtwarzacza...

Rozwiążcie quiz, a poznacie pin do odtwarzacza i poznacie płeć złodzieja!

Pytanie 1/5

Długość odcinka xna rysunku obok jest równa

a

b

c

d

x

a + b – c – d

a + b – c + d

a – b – c + d

a + b + c – d

Błąd

Oblicz wartość wyrażenia2a–4c+8 dla a=6 i c=–2

sprawdź

//-----VARIABLES UTILISATEUR----- var solution = ["28"]; //entrez vos réponses attendues var ordre = 1; // tapez 1 si l'ordre des réponses est important (sinon 0) var casse = 0; // tapez 1 si la casse (majuscules/minuscules) doit être respectée //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- var question; var reponse = []; var faux = 0; var BON = document.getElementById('bon').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; if (BON.getAttribute("id") == null) { BON = document.getElementById('bon').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; } var PASBON = document.getElementById('erreur').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; if (PASBON.getAttribute("id") == null) { PASBON = document.getElementById('erreur').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; } //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

Po podstawieniu mamy: 2·6 – 4 ·(–2) + 8.Pamiętaj (-)·(-) = +

Pytanie 2/5

Wskaż liczbę, dla której wyrażenie (7-x):(5x) przyjmuje największą wartość.

x = –8

x = –1

x = 5

x = 20

Pytanie 3/5

Którą sumę algebraiczną otrzymamy po uproszczeniu podanego wyrażenia?– (2x + 1) – (6x – 2) + (5x – 9)

– 3x + 12

– 13x – 12

– 3x – 8

– 13x + 8

Pytanie 4/5

Dane jest wyrażenie a(b – a) – b(a – b). Po wykonaniu działań i redukcji wyrazów podobnych otrzymamy:

b² – a²

– a² – 2ab + b²

2ab

a² – b²

Pytanie 5/5

Wyrażenie 6x + 10, dla x>0, opisuje długośc jednego z boków pewnego prostokąta, a wyrażenie 14x + 24 jest równe obwodowi tego prostokąta. Długość drugiego boku tego prostokata można zapisać jako

2x + 4

4x + 7

x + 2

8x + 14

BRAWO!!!

Odkodowałaś/łeś pin do odtwarzacza. Słuchasz nagranego głosu i nie masz żadnych wątpliwości – złodziej jest KOBIETĄ!*

* Wszystkie imiona żeńskie kończą się samogłoską "a".

lista podejrzanych

Wskazówka nr 2

Podobno jest nagranie z kamery na którym widać złodzieja.Rozwiąż kolejne zadania a dowiesz się jakiego koloru włosów na pewno nie miał złodziej!

P

F

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn liczby a i kwadratu liczy a to sześcian liczby a.

Błąd

Oblicz wartość wyrażenia(5xy):(x+y) dla x=3, y=2

sprawdź

//-----VARIABLES UTILISATEUR----- var solution = ["6"]; //entrez vos réponses attendues var ordre = 1; // tapez 1 si l'ordre des réponses est important (sinon 0) var casse = 0; // tapez 1 si la casse (majuscules/minuscules) doit être respectée //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- var question; var reponse = []; var faux = 0; var BON = document.getElementById('bon').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; if (BON.getAttribute("id") == null) { BON = document.getElementById('bon').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; } var PASBON = document.getElementById('erreur').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; if (PASBON.getAttribute("id") == null) { PASBON = document.getElementById('erreur').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; } //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

Po podstawieniu mamy: (5·3·2):(3+2)

P

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.

F

Liczba a≠0 jest równa ilorazowi sześcianu liczby a przez kwadrat liczby a.

P

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.

F

Wyrażenie ab + cd to suma iloczynów.

P

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.

F

Liczba a≠0 jest równa ilorazowi sześcianu liczby a przez kwadrat liczby a.

P

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.

F

(2x² – x)·(–½) = 4x² – ½·x

BRAWO!!!

Na monitoringu wyraźnie widać, że złodziej ma ciemne włosy, czyli możemy wyeliminować osoby z blond włosami.

lista podejrzanych

Wskazówka nr 3

Obejrzeliście dobrze miejsce kradzieży?

O tak... wszystko wskazuje na to, że złodziej podjadał w trakcie kardzieży

Rozwiążcie zadanie,a dowiecie się co podjadał złodziej.

sprawdź

Uporządkuj wyraz:6·k²·m·k·(–⅓)·mOblicz jego wartość dla k=2 i m=–3.Wartość tego wyrażenia wpisz w okienku.

//-----VARIABLES UTILISATEUR----- var solution = ["-144"]; //entrez vos réponses attendues var ordre = 1; // tapez 1 si l'ordre des réponses est important (sinon 0) var casse = 0; // tapez 1 si la casse (majuscules/minuscules) doit être respectée //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- var question; var reponse = []; var faux = 0; var BON = document.getElementById('bon').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; if (BON.getAttribute("id") == null) { BON = document.getElementById('bon').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; } var PASBON = document.getElementById('erreur').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; if (PASBON.getAttribute("id") == null) { PASBON = document.getElementById('erreur').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; } //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

Wyrażenie to po uproszczeniu ma postać -2·k³·m². Podstaw teraz k=2 i m= -3. Kwadrat liczby ujemnej jest liczbą dodatnią.

sprawdź

Zapisz wyrażenie B w postaci iloczynu.A=35% z 90% liczby x

A=

//-----VARIABLES UTILISATEUR----- var solution = ["0,315x"]; //entrez vos réponses attendues var ordre = 1; // tapez 1 si l'ordre des réponses est important (sinon 0) var casse = 0; // tapez 1 si la casse (majuscules/minuscules) doit être respectée //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- var question; var reponse = []; var faux = 0; var BON = document.getElementById('bon').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; if (BON.getAttribute("id") == null) { BON = document.getElementById('bon').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; } var PASBON = document.getElementById('erreur').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; if (PASBON.getAttribute("id") == null) { PASBON = document.getElementById('erreur').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; } //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

35% to 0,35, 90% to 0,90. Wyrażenie to ma postać 0,35·0,9·x. Teraz już tylko wystarczy pomnożyć liczbę 0,35 przez liczbę 0,9 i wpisać wyrażenie z tą liczbą do okienka.

sprawdź

Zapisz wyrażenie A w postaci iloczynu.A=65% z 80% liczby x

A=

//-----VARIABLES UTILISATEUR----- var solution = ["0,52x"]; //entrez vos réponses attendues var ordre = 1; // tapez 1 si l'ordre des réponses est important (sinon 0) var casse = 0; // tapez 1 si la casse (majuscules/minuscules) doit être respectée //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- var question; var reponse = []; var faux = 0; var BON = document.getElementById('bon').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; if (BON.getAttribute("id") == null) { BON = document.getElementById('bon').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; } var PASBON = document.getElementById('erreur').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; if (PASBON.getAttribute("id") == null) { PASBON = document.getElementById('erreur').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; } //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

65% to 0,65, 80% to 0,80. Wyrażenie to ma postać 0,65·0,8·x. Teraz już tylko wystarczy pomnożyć liczbę 0,65 przez liczbę 0,8 i wpisać wyrażenie z tą liczbą do okienka.

BRAWO!!!

W około regału na którym stała Matematyczna Księga Zagadek jest pełno okruszków po ciastkach...

lista podejrzanych

Wskazówka nr 4

Złodziej zostawił karteczkę z informacją gdzie ukrył skradzioną księgę. Rozwiąż zadanie, by ją znaleźć i dowiedzieć się, czym była napisana.

Pytanie 1/2

W autobusie jechało m mężczyzn i k kobiet. Na przystanku wysiedli 2 mężczyźni i 3 kobiety, a wsiadło 5 mężczyzn i 2 kobiety.Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Gdy autobus odjechał z tego przystanku, podróżowało nim

m+3 mężczyzni k–1 kobiet

m–3 mężczyzni k–1 kobiet

m+3 mężczyzni k+1 kobiet

m–3 mężczyzni k+1 kobiet

Pytanie 2/2

Wskaż wyraz, który po uporządkowaniu ma postać –6x³y⁴

-6·y·x·y·x·y·x·y·x

6·x·(–1)·y²·x²

3·x·x²·y²·y²·(-2)·x

4·x·y²·x²·y·(–1,5)·y

Błąd

BRAWO!!!

Kartka nie została zapisana ołówkiem.

lista podejrzanych

Zapisz sobie podejrzane osoby, które zostały. Już za chwilę dowiesz się gdzie została ukryta Matematyczna Księga Zagadek...

Czy już wiesz kto skradł Matematyczną Księgę Zagadek? I gdzie została ona ukryta? Wybierz to miejsce:

Poczekalnia

Dział horrorów

Niestety to nie jest miejsce ukrycia Księgi