Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Witamy w Zespole Szkół w Żarkach ZDZ w KatowicachŻarki, ul. Sosnowa 2

Basic platePresentation

Serdecznie witamy Rodziców uczniów klas ósmych!

Drodzy Ósmoklasiści witajcie w naszej szkole!

DO WYJŚCIA

Sala 36 jest pracownią informatyczną wyposażoną w 15 nowych stanowisk komputerowych w tym 6 e-sportowych oraz tablicę multimedialną. Tutaj nasi uczniowie mogą realizować lekcje informatyki i pozalekcyjne zajęcia e-sportowe.

POWRÓT

Do pracowni fryzjersko-kosmetycznej

POWRÓT

W pracowni fryzjersko-kosmetycznej realizują zajęcia praktyczne nasi fryzjerzy. Uczniowie są jednocześnie pracownikami młodocianymi i pobierają za zajęcia praktyczne wynagrodzenie.

Obok pracowni fryzjerskiej mieści się sala 38 - pracownia przedmiotów zawodowych fryzjerskich. Tutaj nasi fryzjerzy odbywają zajęcia teoretyczne. Pracownia została wyposażona w monitor interaktywny oraz plansze i pomoce dydaktyczne.

POWRÓT

Sala 21 to pracownia teoretycznych przedmiotów gastronomicznych.Tutaj nasi kucharze poznają teoretyczne tajniki swojego zawodu oraz zdobywają wiedzę niezbędną do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pracownia jest wyposażona w pomoce i plansze dydaktyczne oraz nowoczesny monitor interaktywny.

Pracownia gastronomiczna to miejsce realizacji zajęć praktycznych kucharzy. W tym miejscu nasi uczniowie -pracownicy młodociani nabywają umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie kucharza, przystępują do próbnych egzaminów oraz egzaminu zawodowego.

POWRÓT

W sali 19 poza zajęciami lekcyjnymi odbywają się również uroczystości szkolne. Tutaj spotyka się nasza społeczność szkolna z okazji świąt okolicznościowych, uroczystości, prelekcji, szkoleń oraz konkursów.

Sala 16 to pracownia informatyczna wyposażona w 15 uczniowskich stanowisk komputerowych oraz jedno stanowisko nauczycielskie. Na komputerach zainstalowano oprogramowanie do programowania tokarki i frezarki. W tej sali nasi uczniowie odbywają lekcje informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa.

Poligon budowlany jest miejscem odbywania zajęć praktycznych przez monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Tutaj nasi uczniowie - pracownicy młodociani poznają praktyczne aspekty swojego zawodu. Tutaj przystępują również do praktycznej części egzaminu zawodowego.

Sala 13 jest salą tenisa stołowego, tutaj i w sąsiedniej siłowni nasi uczniowie odbywają lekcje WF-u.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej szkoły!Mamy nadzieję, że wkróce spotkamy się osobiście.