Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Basic platePresentation

Witamy w Branżowej SzkoleI Stopnia w ŻarkachZDZ w KatowicachŻarki, ul. Sosnowa 2

Drodzy Ósmoklasiści witamy w naszej szkole!

Serdecznie witamy Rodziców uczniów klas ósmych!

DO WYJŚCIA

SZATNIA DLA UCZNIÓW

W sali 25 mieści się pracownia fizyczno-chemiczna. Nasi uczniowie odbywają tutaj lekcje chemii i fizyki. Pracownia wyposażona jest w projektor multimedialny, telewizor, ekran, komputer stacjonarny, plansze i pomoce dydaktyczne.

W sali 26 mieści się pracownia przedmiotów zawodowych budowlanych. W tej pracowni uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie realizują lekcje z przedmiotów budowlanych: dokumentacja i rysunek budowlany, bezpieczeństwo i higiena pracy, technologia systemów suchej zabudowy, podstawy budownictwa. Pracownia wyposażona jest w tablicę multimedialną oraz pomoce dydaktyczne.

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO

POKÓJ NAUCZYCIELSKI

Sala 36 jest pracownią informatyczną wyposażoną w 15 nowych stanowisk komputerowych w tym 6 e-sportowych oraz tablicę multimedialną. Tutaj nasi uczniowie mogą realizować lekcje informatyki i pozalekcyjne zajęciae-sportowe.

Zajęcia e-sportowe

Pracownia informatyczna

Turniej e-sportowy 2018

POWRÓT

W sali 32 odbywają się lekcje religii i języka polskiego.

Sala 33 to pracownia matematyczna.

Sala 34 - pracownia języków obcych.

SEKRETARIAT SZKOŁYI OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BIBLIOTEKA

GABINET HIGIENISTKI

Do pracowni fryzjersko-kosmetycznej

POWRÓT

W pracowni fryzjersko-kosmetycznej realizują zajęcia praktyczne nasi fryzjerzy. Uczniowie są jednocześnie pracownikami młodocianymii pobierają za zajęcia praktyczne wynagrodzenie.

Pracownia posiada 8 stanowisk fryzjerskich z pełnym wyposażeniem w sprzęt i produkty fryzjerskie.

Mamy dwie myjki fryzjerskie

W ramach projektu "Lepszy start w zawodową przyszłość" zakupiliśmy mikrokamerę i zestaw komputerowy do badania kondycji włosów.

Nożyczki termiczne zamykające końcówkę włosa

Sauna z ozonem i nawilżacz włosów.

Infrazony

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

Nasza szkoła zapewnia uczniom materiały zużywalne do zajęć praktycznych

Obok pracowni fryzjerskiej mieści się sala 38 - pracownia przedmiotów zawodowych fryzjerskich. Tutaj nasi fryzjerzy odbywają zajęcia teoretyczne. Pracownia została wyposażona w monitor interaktywny oraz plansze i pomoce dydaktyczne.

Konkurs fryzjerski "Karnawałowa awangarda"

Konkurs fryzjerski 'Karnawałowa awangarda"

Nowy wyposażenie pracowni: monitor interaktywny

Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski "Młody mistrz fryzjerstwa" w Sosnowcu

Przeszklona szafa na główki treningowe

Prace naszych uczniów

Prace naszych uczniów

Prace naszych uczniów

GABINET DYREKTORA SZKOŁY

GABINET DYREKTORA SZKOŁY

Sala 21 to pracownia teoretycznych przedmiotów gastronomicznych.Tutaj nasi kucharze poznają teoretyczne tajniki swojego zawodu oraz zdobywają wiedzę niezbędną do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pracownia jest wyposażona w pomoce i plansze dydaktyczne oraz nowoczesny monitor interaktywny.

SZATNIA KUCHARZY

Pracownia gastronomiczna to miejsce realizacji zajęć praktycznych kucharzy. W tym miejscu nasi uczniowie -pracownicy młodociani nabywają umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie kucharza, przystępują do próbnych egzaminów zawodowych oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacjew zawodzie.

CHŁODNIA

UMYWALNIA

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, urządzenia oraz produkty spożywcze niezbędne do nauki zawodu. Posiadamy m.in. thermomix.

Cyrkulator do sous vide

Mikser planetarny

Piec konwekcyjno-parowy

Garnek do gotowania ryżu

Naświetlacz do jaj

Piec do pizzy

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

POWRÓT

SZATNIA MONTERÓW ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

W sali 19 poza zajęciami lekcyjnymi odbywają się również uroczystości szkolne.Tutaj spotyka się nasza społeczność szkolna z okazji świąt okolicznościowych, uroczystości, prelekcji, szkoleńoraz konkursów.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Konkurs fryzjerski

Narodowe Święto Niepodległości

Szkolenie z pierwszej pomocy

Pracownia obrabiarek sterownych numerycznie powstała w ramach projektu "Edukacja bliżej praktykiw Żarkach". Wyposażeniei urządzenia służąkształceniuw zawodzie operator obrabiarek skrawających.Obok znajduje się pracownia informatyczna wyposażona w komputeryz oprogramowaniemdo programowania obrabiarek. Kolejne narzędzia zakupionow ramach projektu "Lepszy startw zawodową przyszłość".

Tokarka i frezarka z oprogramowaniem

Skaner z drukarką 3D oraz ramię pomiarowe

Mikroskop i twardościomierz

Sala 16 to pracownia informatyczna wyposażona w 15 uczniowskich stanowisk komputerowych oraz jedno stanowisko nauczycielskie. Na komputerach zainstalowano oprogramowanie do programowania tokarkii frezarki.W tej sali nasi uczniowie odbywają lekcje informatyki i edukacjidla bezpieczeństwa.

Lekcja edukacji dla bezpieczeństwa

Poligon budowlany jest miejscem odbywania zajęć praktycznych przez monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Tutaj nasi uczniowie - pracownicy młodociani poznają praktyczne aspekty swojego zawodu. Tutaj przystępują również do praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Zajęcia praktyczne - systemy suchej zabudowy

Zajęcia praktyczne - roboty malarsko-tapeciarskie

Egzamin próbny monterów

Boksy na poligonie budowlanym zapewniają uczniom samodzielność w wykonywaniu zadań

Konkurs budowlany

Sala 13 jest salą tenisa stołowego, tutaji w sąsiedniej siłowni nasi uczniowie odbywają lekcje WF-u.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej szkoły!Mamy nadzieję,że wkróce spotkamy się osobiście.