Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ПортфолиоНаКрасимира Букурещлиева

основнаИнформация

Име: КрасимираПрезиме: БойковаФамилия: БукурещлиеваТелефон: 0898768200Имейл: krasibk@abv.bg

Заемана длъжност: Учител по физика и астрономия Институция:ПГ по МСС “Пейо К. Яворов”Гр. Гоце Делчев

Образователно-квалификационна степен :магистърПрофесионална квалификация: магистър физик

"Технологиите никога не могат да заменят великите учители, но технологиите в ръцете на великите учители са трансформационни. "

Джордж Курос

Образование, образователна-квалификационна степен

Период от - до : 1994-1999гОК степен : магистърСпециалност:МетеорологияИнституция:Софийски университет "СВ. Климент Охридски"

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност.

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Креативна, уверена, инициативна, лоялна..Умения за носене на отговорност.Позитивна, създаваща позитивна среда около себе си.Мотивирана и умееща да мотивира за успех.

Умения за работа в екип.Позитивно отношение и грижа за физическото и духовно развитие на учениците.Добри комуникативни умения.Добри взаимоотношения с учителския колектив и училищното ръководство..

Работа с операционна система windows.Отлично владеене на Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint).Създаване на електронни ресурси.Интернет - Explorer, Firefox Работа с офис техника Работа с мултимедия Работа с аудио и визуална техника

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Класификации

Удостоверение - 19.12.2020г Тема: Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържание Институция: РААБЕ България ЕООД

Introduction here

Сертификат - 27.11.2020гТема: Виртуалната реалност в образованиетопредизвикателства, предимства и недостатъци Институция: Тракийски университет Стара Загора

Клуб"Млад Метеоролог''

Училищни дейности

Благодаря!