Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Портфолио
На
Красимира Букурещлиева

основна
Информация

Име: Красимира
Презиме: Бойкова
Фамилия: Букурещлиева
Телефон: 0898768200
Имейл: krasibk@abv.bg

Заемана длъжност: Учител по физика и астрономия


Институция: ПГ по МСС “Пейо К. Яворов”
Гр. Гоце Делчев

  • Образователно-квалификационна степен : магистър
  • Професионална квалификация:
магистър физик

"Технологиите никога не могат да заменят великите учители, но технологиите в ръцете на великите учители са трансформационни. "

Джордж Курос

Образование, образователна-квалификационна степен

  • Период от - до : 1994-1999г

ОК степен : магистър
Специалност: Метеорология
Институция:
Софийски университет "СВ. Климент Охридски"

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност.

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Креативна, уверена, инициативна, лоялна.
.
Умения за носене на отговорност.
Позитивна, създаваща позитивна среда около себе си.
Мотивирана и умееща да мотивира за успех.

Умения за работа в екип.

Позитивно отношение и грижа за физическото и духовно развитие на учениците.
Добри комуникативни умения.
Добри взаимоотношения с учителския колектив и училищното ръководство.
.

Работа с операционна система windows.

Отлично владеене на Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint).
Създаване на електронни ресурси.
Интернет - Explorer, Firefox
Работа с офис техника
Работа с мултимедия
Работа с аудио и визуална техника

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Класификации

Удостоверение - 19.12.2020г

Тема: Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържание
Институция: РААБЕ България ЕООДIntroduction here

  • Сертификат - 27.11.2020г
  • Тема: Виртуалната реалност в образованието
  • предизвикателства, предимства и недостатъци
  • Институция: Тракийски университет Стара Загора

Клуб"Млад Метеоролог''

Училищни дейности

Благодаря!