Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3

4

PoznajcieSzkołę Podstawową nr 1

im. Stanisława Konarskiego

w Sosnowcu

dołączcie do nas!

1

Nasza szkoła mieści się przy ul. Niepodległości 7

1

Na jej terenie znajdują się nowe boiska

1

oraz plac zabaw

Nasza wspaniała szkoła to:

Nauka

w przyjaznych i nowoczesnych warunkach, z życzliwymii kreatywnymi nauczycielami

Zabawa

z przyjaciółmi... podczas zajęć, w świetlicy, na przerwie

Sport

posiadamy dwie sale gimnastycznenazywane dużą i małą

Przyjaciele

tu znajdziesz wspaniałych przyjaciół, nie będziesz sam...

Pomoc

szkolnego pedagoga, psychologa, logopedy, nauczycieli i pracowników szkoły

Psychologa

Pedagoga

Logopedy

*

*

*

1

Opieka

podczas lekcji, przerw czy zajęć świetlicowych

To nie koniec!

Korzystamy z dziennika elektronicznego Librus

dobrze wyposażonei przystosowane do potrzeb dzieci sale

nowoczesne tablice interaktywne

szafki szkolne dla uczniów

dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej mamy

Dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej mamy

plac zabaw na świeżym powietrzu

salę zabaw

świetlicę

dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej mamy

dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej mamy

dla uczniów mamy również

opiekę higienistki

smaczne obiadyw stołówce

dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej mamy

dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej mamy

dodatkowo ...

wspieramy działania charytatywne, uczymy idei wolontariatu

organizujemy ciekawe wyjściai wycieczki

bierzemy udziałw programach promujących zdrowe odżywianie

dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej mamy

biblioteka szkolna

pracownia komputerowa

dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej mamy

Nasze szkolne korytarze

dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej mamy

Nasze szkolne korytarze

wyjścia do kin, muzeów, teatru

uczestnictwo i organizacja imprez szkolnych

ciekawe zajęcia oparte na nowoczesnych metodach edukacji

+info

Co jeszcze Cię u nas czeka?

A student with a fixed mindset is more likely to give up when faced with a challenge they cannot solve right away. A student with a growth mindset, however, is more likely to keep working until they solve difficult problems because they believe that they can expand their capacities to include ones they don’t currently have.The best part is that the growth mindset can be learned! This mindset is especially helpful for students who are easily frustrated and start to doubt their learning abilities because it helps grow their confidence and encourages them to keep working through struggles. It’s also surprisingly helpful for high-performing studentswho are often motivated more by the achievement of getting top grades than the process of learning. The growth mindset encourages them to become more curious and to lose their fear of making mistakes.

uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

uczestnictwo w akcjach charytatywnych

uczestnictwo w kursie pierwszej pomocy

+info

Co jeszcze Cię u nas czeka?

A student with a fixed mindset is more likely to give up when faced with a challenge they cannot solve right away. A student with a growth mindset, however, is more likely to keep working until they solve difficult problems because they believe that they can expand their capacities to include ones they don’t currently have.The best part is that the growth mindset can be learned! This mindset is especially helpful for students who are easily frustrated and start to doubt their learning abilities because it helps grow their confidence and encourages them to keep working through struggles. It’s also surprisingly helpful for high-performing studentswho are often motivated more by the achievement of getting top grades than the process of learning. The growth mindset encourages them to become more curious and to lose their fear of making mistakes.

Nasi nauczyciele robią wszystko, by uczniom dodawać skrzydeł!!!

Moc jest w Was!

Nasze motto:„Celem wszystkich szkół jest (...) nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede wszystkim uszlachetnienie serc i dusz.” Stanisław Konarski

Dołącz do nas

Nasz sekretariat

służy pomocą przy wszelkich formalnościach

Zapraszamy!