Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

misyjna działalność Kościoła

prezentacja

Lorem ipsum dolor

nakaz misyjny

Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą:
W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.

Czym są misje?

Kościół katolicki jest Kościołem powszechnym, co oznacza, że został posłany do wszystkich ludzi.
Jego zadaniem jest szerzenie wiary chrześcijańskiej, tak jak nakazał Chrystus w swojej ostatniej mowie do Apostołów.
Jest to zadanie dla całego kościoła, aby nieść dobrą nowinę o tym, że Bóg nas kocha i pragnie zjednoczyć wszystkich w swej miłosiernej miłości, przebaczając i wzywając do przebaczenia innym nawet najcięższych przewinień.

MisjE

01

Lorem ipsum dolor sit

+

podział misjonarzy

Lorem ipsum dolor sit

Osoby świeckie

Księża diecezjalni

+

Brat zakonny

+

Siostra zakonna

św.Franciszek
Ksawery

Lorem ipsum dolor sit amet

Po raz pierwszy problematykę działalności misyjnej poruszono na Soborze jerozolimskim (49-50 n.e.). Podjęto na nim decyzję o zastosowaniu w misjonarstwie metody akomodacji kulturowej.

W kolejnych wiekach działalność misjonarzy objęła całą Europę, ale w Azji i Afryce została powstrzymana przez islam.

Wielkie odkrycia geograficzne otworzyły w dziejach misji nową epokę, w której prym wiedli jezuici tacy jak Franciszek Ksawery, Matteo Ricci czy Michał Boym. Ich metodą była inkulturacja, czyli szanowanie lokalnych tradycji. Często byli oni zarazem odkrywcami, opisywali różne języki i cywilizacje oraz popularyzowali w świecie naukę europejską. Ich dokonaniami są m.in. rozpowszechnienie chininy, czy stworzenie współczesnego alfabetu języka wietnamskiego. Do działalności misyjnej dołączyli również franciszkanie.

Troszkę historii

Najważniesze organizacje misyjne w naszym kraju.

Dzieło misyjne w polsce

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary
Fundacja Polska Raoula Follereau

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
Uniwersytet im.Wyszyńskiego Misjologia

Papieska Unia Misyjna

Papieskie Dzieło Piotra Apostoła
Sekretariat Misyjny Jeevodaya

Stowarzyszenie Misjologów Polskich

Papieskie Dzieła Misyjne
Pomoc Kościołowi W Potrzebie

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

Wolontariaty misyjne
działające w Polsce

Akademickie Koło Misjologiczne w Poznaniu "AKM"
Centralna Diakonia Misyjna "Ruchu Światło-Życie"
Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"
Kanosjański Wolontariat Misyjny "Voica"
Kapucyński Wolontariat Misyjny "KWM"
Klaweriański Wolontariat Misyjny "Furaha"
Międzynarodowy Wolontariat Misyjny - Domy Serca
Oblacki Wolontariat Misyjny "Niniwa"
Orioński Wolontariat Misyjny "Czyńmy Dobro"
Pallotyński Wolontariat Misyjny "Salvatti.pl"
Salezjański Wolontariat Misyjny "Don Bosco"
Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Światu"
Salwatoriański Wolontariat Misyjny "Salvator"
Świeccy Misjonarze Kombonianie "ŚMK"
Tarnowski Wolontariat Misyjny

Werbistowski Wolontariat Misyjny "Apollos"
Wincentyński Wolontariat Misyjny "Misevi"
Wolontariat misyjny "Leczymy z Misją"
Wolontariat Misyjny "Młodzi dla Kamerunu"
Wolontariat Misyjny "Przymierza Miłosierdzia"
Wolontariat Misyjny Duszpasterstwa Akademickiego "Św. Rocha" i Wspólnoty "Lew Judy"
Wolontariat Misyjny Fundacji "Dla Afryki"
Wolontariat Misyjny Fundacji "Dzieci Afryki"
Wolontariat Misyjny Fundacji "L'Arche"
Wolontariat Misyjny Fundacji "Sięgnij Nieba"
Wolontariat Misyjny Instytutu Prymasa Wyszyńskiego "Jeevodaya"
Wolontariat Misyjny Przymierze Katolików na Rzecz Ewangelizacji i Misji "Promisja"
Wolontariat Misyjny Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri"
Wolontariat Misyjny Sióstr Białych
Wolontariat Misyjny Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea"
Wolontariat Misyjny Wspólnoty Emmanuel "Fidesco"
Wolontariat Stwoarzyszenia Misji Afrykańskich "Solidarni"

Aktualnie posługuje na misjach 1883 polskich misjonarzy i misjonarek.
Przebywają oni w 99 krajach na 5 kontynentach.

Polscy misjonarze na świecie

Lorem ipsum dolor sit amet

W Ameryce Północnej pracuje 16 misjonarzy. Większość osób pracuje w Kanadzie – 10, na Alasce – 4 i Bermudy - 2. W Ameryce Północnej przebywa 4 księży diecezjalnych, 11 zakonników i 1 osoba świecka.

Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - 756 misjonarzy i misjonarek z Polski. Krajami, w których jest najwięcej polskich misjonarzy, są: Brazylia -236, Boliwia - 120, Argentyna - 116, Peru - 57 i Paragwaj - 39. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach przebywa 165 księży diecezjalnych, 395 zakonników, 177 siostry zakonne i 19 osób świeckich.

W Afryce i na Madagaskarze pracuje 726 misjonarzy. Kraje, w których już od wielu lat znajduje się najwięcej polskich misjonarzy, to: Kamerun - 113, Zambia - 66, Tanzania – 56, Madagaskar - 47, Republika Centralnej Afryki - 39, Republika Południowej Afryki – 37 i Rwanda – 29. W Afryce i na Madagaskarze przebywa 77 księży diecezjalnych, 288 zakonników, 347 sióstr zakonnych i 14 osób świeckich.

W Oceanii pracuje 62 misjonarzy. Wszyscy pracują w Papui Nowej Gwinei. W Oceanii przebywa 11 księży diecezjalnych, 43 zakonników, 7 sióstr zakonnych i 1 osoba świecka.

Lorem ipsum dolor sit amet

W Azji jest 323 polskich misjonarzy. Już od wielu lat najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Kazachstanie - 115, na Filipinach – 29, w Japonii - 28, Uzbekistanie 13 osób i w Tajwanie – 15. W Azji przebywa 46 księży diecezjalnych, 142 zakonników, 131 sióstr zakonnych i 4 osoby świeckie.

misyjne statystyki

Dane
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji z dn.
01 października 2020 r.

Lorem ipsum dolor sit amet

zobacz jak wygląda praca na misjach

Misjonarze oprócz orędzia chrześcijańskiego przynoszą ze sobą pomoc medyczną i ekonomiczną. Misyjne punkty medyczne w krajach Trzeciego Świata są często jedynym sposobem na zapewnienie podstawowej opieki medycznej dla ludności lokalnej. Misjonarze prowadzą też szkoły oraz podejmują działania, umożliwiające podjęcie studiów wyższych przez młodzież.

Lorem ipsum dolor

Author's Name

Czy misje to tylko ewangelizacja?

Nasza Szkoła bardzo aktywnie współpracuje z Fundacją Redemptoris Missio.
Adoptowaliśmy ucznia z Afryki.
Co miesiąc przelewaliśmy określoną kwotę pieniędzy na jego utrzymanie i edukację.
W szkole organizowane są zbiórki niezbędnych rzeczy dla medyków, oraz dla dzieci, które uczestniczą w życiu ośrodka misyjnego.

W jaki sposób ty pomagasz misjonarzom?


W szkole często zbieramy bandaże, gazy plastry, pasty i szczoteczki do zębów.

POMYŚL
W CZYM JESZCZE MOŻE SIĘ
PRZEJAWIAĆ TWOJA TROSKA O
MISYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIOŁA?

jeżeli nie masz jeszcze postanowienia na wielki post to mam dla ciebie szczególne wyzwanie!Misjonarza możesz wspierać przez:

modlitwę
dobrowolną formę postu
dobre postanowienia
ofiarowanie cierpienia


Dołącz do akcji „Misjonarz na Post” 2021!

szczegóły akcji

write a title here

est. 2019

Subtitle here

post

modlitwa

dobre uczynki

ofiarowanie
cierpienia

dziękuję za
uwagę
Z panem Bogiem