Want to make creations as awesome as this one?

ralcalde@peretarres.org

Transcript

Observatori Pere Tarrés de Promoció de la Infància

Març 2021

Habitatge, infància i salut

Orientar els centres socioeducatius en l’atenció a la salut de la infància en situació de risc d’exclusió residencial.

Valorar els efectes de la crisi sanitària i social derivada del COVID-19 sobre les condicions de vida, l’habitatge i la salut dels infants.

05

04

01

Conèixer i descriure la situació de l’habitatge dels infants de la Xarxa de Centres Socioeducatius (XaCs) de Fundació Pere Tarrés.

02

03

Explorar els efectes de l’exclusió residencial en la salut dels infants.

Identificar les situacions de vulnerabilitat i exclusió residencial dels infants.

Objectius de l'estudi

1 Taller amb 3 infants i 1 educador

Infants

1 GD amb 4 educadores i 1 educador

Educadores

176 famílies enquestades

Famílies

24 Centres de la Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés

Centres

04

01

02

03

Metodologia

dels infants viuen en habitatges insegurs

dels infantsviuen en habitatges inadequats

13%

enfront del 7% de llars sense infants

12%

16% de les llars pateix pobresa energètica

Hi ha una relació directa entre la qualitat de l’habitatge i la salut dels infants

de les famílies amb infants té deutes relacionats amb l'habitatge, enfront del 2% de llars sense infants

7%

6%

La pobresa pot generar seqüel·les importants quan aquesta es dona en edats primerenques

de les llars amb menors tenen problemes per asssumir el pagament de serveis bàsics de l’habitatge

El risc és més gran en les llars monomarentals

La presència de menors incrementa el risc de caure en l’exclusió social

LLARS AMB INFANTS - DADES ESPANYA

65%

Viuen en un habitatge social

6%

Declara tenir dificultats per pagar l'habitatge

74%

Considera que està en risc de perdre el seu habitatge

46%

8 %

10%

ha vist afectat el pagament de les despeses de la llar com a consequència del Covid-19

dels ingressos provenen de prestacions

41%

52%

de les famílies ha canviat de residència els últims 4 anys per motius econòmics, però, d'aquestes, el 29% ha hagut de canviar amb el Covid-19

25%

65%

han vist disminuït els seus ingressos com a conseqüpencia del COVID-19

75%

Cobra la Renda Garantida

31%

64% no tenen ingressos procedents de feines regulars

ocupen un habitatge

viuen amb uns ingressos mesuals per sota dels 700 euros

Són famílies amb només la figura de la mare, monomarentals

lloguen una habitació

LES FAMÍLIES VULNERABLES DELS CENTRES

Les condicions de l'habitatge de les famílies vulnerables del centres socioeducatius

03

Impacte de l'habitatge en la salut dels infants

Qualitat de l'habitatge

Despeses i condicionament del pressupost

Ocupació

Amuntegament

Convivència forçada

Inestabilitat residencial i pèrdua

info

info

info

info

info

info

Característiques de l'habitatge amb un fort impacte en la salut dels infants

T'ajuda la treballadora social

Es queden sense casa i han de viure en un hostal.

Què els passa als infants quan no es pot pagar la casa?

Ets sents malament si a 'escolal li diuen a un nen: “Quin fàstic de casa que tens. És molt petita!"

Les cases posen tristos als infants quan estan trecandes, brutes i són petites

RECOMANACIONS

Impulsar les activitat de vacances i participació en espais de lleure

Incrementar el nombre de centres socioeductius i la coordinació amb escoles, serveis socials i agents del teorritori

Promoure espais fora de l'habitatge pel joc, la tranquil·litat i l'estudi

Millora la detecció i atenció dels abusos infantils

Accions prioritàries per al benestar dels infants i adolescents

10

06

09

Desenvolupar protocols per les famílies i infants en risc de pèrdua de l'habitatge als centres educatius

08

Acompanyar les famílies durant els processos de desnonament

07

10

05

Atenció a la salut mental dels infants en risc residencial

04

Potenciar el dret a l'habitatge digne dels infants

03

Més prestacions pel pagament de l'habitatge i despeses de les llars amb infants

02

Regulació per l'abaratiment dels preus de l'habitatge

01

Moltes gràcies

cie@peretarres.org

www.peretarres.org/consultoria-estudis