Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Математика 3 а

Уџбеник за 3. разред

Софија Зарупски, Бошко Влаховић

Аутор:Бранислава Цуцић Топалов

Једначине са сабирањем

утврђивање

Да се подсетимо

Да се подсетимо

Непознати сабирак се израчунава тако што се од збира одузме познати сабирак.

Закључујемо

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

Задаци се налазе у Мудрици на 64. страни.

Реши једначину у уџбенику или свесци. Провери кликом на одговарајуће поље.

Поступак

х = 588 – 365

Решење

х = 223

Провера

365 + 223 = 588

Реши једначину у уџбенику или свесци. Провери кликом на одговарајуће поље.

Поступак

х = 675 – 234

Решење

х = 441

Провера

441 + 234 = 675

Реши једначину у уџбенику или свесци. Провери кликом на одговарајуће поље.

Поступак

х = 793 – 429

Решење

х = 364

Провера

429 + 364 = 793

Урош је замислио један број. Када је том броју додао 425 добио је број 683. Који број је замислио Урош?

Поступак

Решење

Провера

Израчунај у Мудрици или свесци, па провери тачност кликом на одговарајућу совицу.

х +425 = 683х = 683 – 425

х= 258

258 + 425 = 683

Маја је броју 368 додала непознати број и добила збир 521. Израчунај непознати број.

Поступак

Решење

Провера

Израчунај у Мудрици или свесци, па провери тачност кликом на одговарајућу совицу.

368+ х= 521х = 521 – 368

х= 153

368 + 153 =521

Који број треба додати збиру бројева 328 и 456 да би се добио број 984?

Поступак

Решење

Провера

Израчунај у Мудрици или свесци, па провери тачност кликом на одговарајућу совицу.

(328 + 456) + х = 984784 + х= 984

х= 200

(328 + 456) + 200 = 984784 + 200= 984

Стефан је купио књигу, фломастере и шестар за 985 динара. Колико кошта шестар, ако књига кошта 422 динара, а фломастери 354 динара?

Поступак

Решење

Провера

Израчунај у Мудрици или свесци, па провери тачност кликом на одговарајућу совицу.

(422 + 354) + х = 985776 + х = 985

х= 209

(422 + 354) + 209 = 985776 + 209 = 985

Једначине са сабирањему Едукином дигиталном уџбенику на странама 124 и 125.Кликом на иконице које се налазе на маргинама отварате интерактивне тестове.