Want to make creations as awesome as this one?

Наставни материјал у вези са медијском писменошћу.

Transcript

Медијска писменост

Реч медиј односи се на различите начине, канале, за комуникацију између двоје или више људи, или на слање поруке одређеној публици. Новине, радио, телевизија, интернет, све су то врсте медија.
Захваљујући техничком напретку данас смо скоро стално изложени медијима. Поруке су свуда око нас – билборди, знакови, па чак и натписи на мајицама. Имамо телевизоре, рачунаре, паметне телефоне, интернет, онлајн видео канале, друштвене мреже.

Медији имају више улога: они образују, информишу и забављају. Оно што знамо потиче из личног искуства, школе и разговора са другима, али пре свега из медија.

Медији и њихова улога


Да бисмо што боље користили медије и лакше пронашли потребне информације у одређеном облику треба да поседујемо медијску писменост.

Медијска писменост је критичко схватање различитих облика медија, разумевање и познавање техника, технологија и институција које се баве медијском продукцијом, поседовање вештина да се порука декодира и критички анализира, разумеју комплексни односи између публике, поруке и света.

Медијска писменост, такође, обухвата и поседовање вештина да се креира медијска порука за одређену публику и са одређеном намером.

Медијска писменост

Медији обликују нашу културу
Наше друштво и култура, чак и наше схватање реалности формирано је на основу информација и призора које примимо путем медија. Данас су најмоћнији говорници телевизија, филмови, поп музика, видео игрице и интернет.

Медијске поруке утичу на наше размишљање и активности
Ма колико одбијамо да признамо, сви смо ми под утицајем реклама, вести, филмова, музике и других облика медија. Управо из тог разлога медији су тако снажна културна сила, а медијска индустрија толико моћан бизнис.

Особине медија

Креатори Медија

Медијска конструкција

Ефекти и језик медија

Медијске поруке одражавају вредности и становишта својих креатора

Свако има своје становиште. Наше вредности и мишљење утичу на наш избор речи, звукове и слике које користимо при комуникацији путем медија. А то вреди и за све креаторе медијских порука.

Медијски писмене особе су активни медијски потрошачи.

Многи медији (телевизија, интернет...) желе да створе пасивне, импулсивне потрошаче. Медијска писменост помаже људима да конзумирају медије, а да притом задрже критичку способност како би проценили изворе, закључили ко је креирао поруку и зашто, утврдили технике уверавања које су коришћене и препознали на који начин креатори поруке желе да утичу на нас (дубља значења поруке).


Сви могу креирати медије

Можда сви људи немају вештину или ресурсе да направе добар филм или објаве новине, али било ко може направити постер, написати писмо или отпевати песму. А нове технологије омогућавају милионима људи да праве медијске поруке: интернет стране, презентације активности, видео прилози.

Креирање сопствене медијске поруке важан је део медијске писмености.

Медији стварају/конструишу свет фантазије

Иако је машта углавном забавна и угодна, она може бити и штетна.

Филмови, телевизијски програми и музика понекад наводе људе да раде ствари које су неприхватљиве, па чак и опасне. Осим тога, оглашивачи формирају свет фантазије у којем се сви проблеми решавају куповином одређеног производа.

Медијска писменост помаже људима да препознају машту и да је конструктивно интегришу у реални свет.


Ефекти медија су прикривени и комплексни

Мало људи верује свему што види и чује у медијима. Нико не иде одмах у продавницу да купи рекламирани производ. Играње насилне видео игрице неће особу одмах претворити у убицу. Ефекти медија су прикривени, али с обзиром на учесталост порука, врло значајни.

Медијске поруке директну утичу на нас као појединце, али и индиректно, утичу и на наше породице и пријатеље, на наше заједнице и друштво уопште.

Да бисмо схватили истински утицај медија, морамо бити свесни и директних и индиректних ефеката.


Медији користе „језик уверавања“

Све медијске поруке покушавају да нас увере у нешто.

Вести, документарни филмови и књиге „засноване на истинитим причама“ тврде да преносе истину. Оглашивачи покушавају да продају производ. Романи и телевизијске драме изгледају реалистично.

Да би постигли свој циљ, сви користе одређене технике (удварање публици, понављање, страх или хумор) које можемо назвати „језиком уверавања“.

Концепти медијске писмености се везују за одређене кључне речи у вези са медијском поруком. За разумевање ових концепата важна је идеја да су медији одраз стварности, а не стварна слика.

Пет основних концепата медијске писмености су:

Концепти медијске писмености

1. Сви медији (медијске поруке) су конструкције

1. Сви медији/медијски садржаји су конструкције

Ово је најважнији концепт, јер медијске поруке нису прост одраз реалности.

Медијске поруке су пажљиво израђени садржаји, резултат многих одлука. На пример, догађаји у вестима су увек пажљиво одабрани, уређени, дизајнирани, упаковани и презентовани. Медији су одговорни за већи део онога што чини наше искуство, као и за разумевање света. Наш поглед на свет се углавном заснива на медијским порукама у које су већ уграђени одређени ставови и интерпретације.


Медији конструишу реалност

Медијске поруке могу садржати и манипулације. Како је данас технологија доступна свима, и поруке које израђују велике медијске куће и сваки појединац могу бити предмет манипулације. На пример, (скоро) свако може користити фотошоп да уреди/измени фотографије, а то значи и да конструише медијски текст који је одраз личних одлука и избора. Вештине медијске писмености помажу да анализирамо те поруке.


Питања

Како знамо да је ово конструкција?

Који су елементи конструкције (сценарио, музика, уређивање...)?

Како је порука израђена?

Које одлуке су донели писац, уредник, режисер...?

2. Сваки медиј има своју јединствену форму

2. Форма медија је у складу са садржајем

Различити медији репрезентују реалност на различите начине. Форма одређеног медијског текста обликује поруку која се шаље. Различити медији имају различит начин на који преносе информације. На пример реклама за компјутер са свим спецификацијама боље ће бити прихваћена ако је у часопису, јер можемо да прочитамо/проверимо информације кад желимо. Иста реклама на телевизији неће имати такав учинак, јер брзо прође. Али, ако је циљ рекламе да се за марку компјутера вежу одређена осећања или расположења, телевизијска реклама је боља, јер музика и визуелни елементи више утичу на промену/формирање расположења него текст.


Питања

У којој је форми ова порука/текст?

Како карактеристике форме утичу на поруку која се шаље?

Како би текст био другачији у другачијој форми? (На пример, ако се филм промени у билборд или песма у кратку причу.)


Сваки медиј има естетске квалитете

Упућеност у естетску димензију медија води до бољег разумевања и уживања у медијским текстовима. Поезија често користи одређени ритам ради ефектнијег доживљаја у читању, а филмски сниматељи користе светлост тако да изазову осећање задовољства или боље расположење гледалаца.


Питања

Које су естетске компоненте овог медија/текста? Како изгледа?

Како звучи? Како су коришћене боје и светлост? Како је употребљена музика?

Како се значење конструише кроз ове елементе?


3. Публика учествује у стварању медијске поруке

3. Публика је укључена у процес креирања значења медија

Шта гледаоцу значи медијски текст и шта ће са њим учинити зависи од његовог претходног искуства, вештина МП, тренутног става и размишљања.

Овај принцип негира став да је публика пасивни посматрач/прималац и да се њоме само манипулише. Ми смо сви ствараоци значења које носи медијска порука.


Питања

Како различита публика може на другачији начин да види/доживи медијски текст?

Како може овај текст бити интерпретиран у време када је настао?

Како се интерпретација променила током времена?

Да ли би значење било различито ако би гледалац/публика био неко старији, млађи, другачије националности и расе, или социјално-економског статуса?

4. Медијске поруке се стварају са одређеном намером

4. Медији/медијске поруке носе/садрже вредности и идеологију

Све медијске поруке садрже директне и индиректне вредности и претпостављене истине о природи постојања човека/људи и о свету у коме живимо. Шаљу нам поруке о томе шта је добар живот, каква је улога жене у друштву, треба ли да поштујемо ауторитет, да будемо патриоте и сл.

Рекламе о производима за мршављење су првенствено намењени женама, а мушкарци се у медијима приказују стереотипно као агресивни и насилни. Важно је да препознамо ове вредности које се понављају у медијима и да знамо како да о њима промишљамо.


Питања

Које поруке у вези са вредностима шаље овај текст?

Како се износи став о томе шта је добро, а шта лоше?

Које економске поруке шаље текст?

Које поруке у вези са односом међу људима и односом између људи и окружења/света шаље овај текст?


Медији имају друштвене и социјалне утицаје/последице

Масовни медији имају могућност да утичу на понашање и појединца и грађанина. Ови утицаји могу бити и позитивни и негативни. Важно је да разумемо да коришћење медија има одређене последице. Можемо да разматрамо какве ефекте има коришћење интернета на нас и на оне које познајемо. На пример, како гледање одређеног канала и програма (вести) може утицати на одлуку о гласању на изборима?


Питања

Шта могу бити ефекти гледања одређене врсте програма на једном ТВ каналу?

Како медији могу променити понашање људи?

Како медији могу утицати на мишљење, ставове, одлуке у вези са политичким питањима?


5. Медији имају друштвени и политички утицај

5. Све медијске поруке су комерцијалне

Медијски садржај је сачињен у односу на комерцијалну сврху, и то одређује и форму и садржај, технике израде и начин дистрибуције. Медијско изражавање је све више приватизовано. Како се рекламе све убрзаније селе на мобилне уређаје и у видео игрице и социјалне мреже, све је теже препознати рекламу. Није увек јасно да ли је циљ поруке да информише или убеди, и то од нас захтева вештиме МП. Већина медијских порука су нека врста посла који доноси новац, па је питање власништва и контроле главно, јер релативно мали број особа контролише оно што чујемо видимо и читамо у медијима.


Питања

Сви медији/поруке коштају. Ко је направио ову медијску поруку? Зашто?

Ко је продао поруку? Зашто је купљена?

Ко је циљна група којој се обраћа порука? (Ко су купци?)

Како је комерцијална страна утицала на израду поруке?


Кључна реч

Пет основних концепата медијске писмености

Пет кључних питања за разумевање медијске поруке

Ауторство

Све медијске поруке су конструисане.

Ко је креирао поруку?

Формат

У медијским порукама користи се креативни језик који има

сопствена правила.

Које креативне технике су коришћене

да привуку моју пажњу?

Публика

Различити људи разумеју и доживљавају исту поруку

на различит начин.

Како различити људи могу да разумеју ову поруку другачије од мене?

Садржај

Медијске поруке носе у себи одређене вредности

и погледе на живот.

Који животни стилови, вредности

и тачке гледишта су приказани

у поруци, а који нису?

Намера

Већина медија је организована ради остваривања профита и/или моћи.

Зашто се ова порука шаље?

Концепти медијске писмености

Прилог Абецеда медијске писмености представља пет основних принципа и кључних питања медијске писмености кроз теорију и примере у пракси.

Концепти медијске писмености
и кључна питања

Кључна питања за анализу медијског текста/поруке

Кључна питања за креирање медијског текста/поруке

1. Ауторство и публика

Ко је направио поруку?

Зашто је направљена?

Којој публици је намењена и како то знам?

На који начин порука утиче на мене?

Шта би могле бити моје активности као реакција на поруку?


2. Порука и значење

Шта је тема поруке и како то знам?

Које идеје, вредности и информације презентује?

Из чијег угла посматрања је представљена?

Шта је изостављено што би можда требало знати?

Које технике (форме) су коришћене у креирању поруке? Како оне преносе поруку?

Шта је моје тумачење поруке и шта сам ја научио о себи из овакве реакције?


3. Презентација поруке

Када је порука направљена?

Kако је постала доступна публици, подељена са публиком?

Колико је поуздана информација и како то знам?

1. Ауторство и публика

Зашто ја креирам ову поруку?

Којој публици је намењена?

Ко може имати користи од ове поруке и како?

Какву реакцију очекујем од своје публике?


2. Порука и значење

Које поруке и утиске желим да саопштим?

Које идеје, вредности и информације желим да јасно искажем?

Да ли ћу нешто изоставити из поруке и зашто?

Како ће то утицати на поруку?

Које технике/форме ће бити најбоље за креирање ове поруке и за публику којој је намењена?

Како оне преносе поруку?

Како би различити људи могли различито да разумеју/тумаче ову поруку?

Шта сам ја научио о себи из своје улоге у креирању ове поруке?


3. Презентација поруке

Где и како ћу поделити поруку са публиком, како ће постати доступна публици?

Које изворе користим за информације, идеје и тврдње?

Зашто сам изабрао баш те изворе?

Да ли су информације у поруци тачне и како ће публика моћи то да зна?

Важно је да будемо медијски писмени да бисмо

Провера знања

1. могли да гледамо филмове.

Ово није тачан одговор.

2. разумели медијске поруке и могли да их сами креирамо.

3. успешно користили савремене медије.

Ово није тачан одговор.

Изабери тачан наставак реченице.


Данашњи масовни медији, посебно дигитални, омогућавају брзи долазак до информација о свему што нас занима. Медији обликују наше размишљање о стварности и утичу на то како говоримо, шта купујемо, како опажамо друге и зашто се понашамо тако како се понашамо.

Да бисмо што боље користили медије и лакше пронашли потребне информације у одређеном облику треба да поседујемо медијску писменост. Медијска писменост је скуп компетенција које омогућавају људима да анализирају, процењују и креирају разноврсне поруке у различитим медијима.

Концепти медијске писмености, тј. пет кључних питања су основ истраживачког учења и разумевања медијске поруке и омогућавају да анализирамо и креирамо медије.
Ови концепти су и алат за целоживотно учење, јер у смислу образовања, разумевање медијске поруке и стицање вештине медијске писмености је процес који се никад не завршава.

Да закључимо


1. Center for Media Literacy, http://www.medialit.org/cml-medialit-kit
2. Canada's Key Concepts of Media Literacy, http://www.medialit.org/reading-room/canadas-key-concepts-media-literacy
3. Media Literacy Mini Course, http://evelienschilder.wix.com/medialiteracy
4. The Core Principles of Media Literacy Education, http://namle.net/publications/core-principles/

За израду презентације коришћене су фотографије са веб стране Pixabay, https://pixabay.com


Литература