Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

נסיך מצרים

חדר בריחה

חידון

יצירה

שעשועוניםwordwall-ב

יציאת מצרים הסרט

?מצה על שום מה

"אביב הגיע פסח בא"

?מה קרה בסיפור עשר המכות

כוס לאליהו הנביא

הכנת זקן לאליהו הנביא

פירמידה תלת מימדית מנייר

מגש למצות

חבקי מפיות מגליל נייר

משה בתיבה

קופסת מתנה בצורת פירמידה

ציור בולט של כוס לאליהו הנביא